zn + hno3 đặc

Zn HNO3 đặc

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và cân đối phản xạ oxi hoá khử Lúc mang lại Zn thuộc tính HNO3 quánh sau phản xạ chiếm được thành phầm khử NO2 (có gray clolor đỏ).

Bạn đang xem: zn + hno3 đặc

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng phản xạ liên quan:

  • Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
  • Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O
  • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O
  • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O
  • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

1. Phương trình phản xạ Zn thuộc tính HNO3 đặc

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

2. Chi tiết cân đối phương trình phản xạ Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

Zn0 + HN+5O3 → Zn+2(NO3)2 + N+4O2 + H2O

1 x II (Zn → Zn+2 + 2e)

2 x II (N+5 + 1e → N+4)

Phương trình hóa học:

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra Zn thuộc tính HNO3 đặc 

Nhiệt chừng thường

4. Hiện tượng phương trình sau phản xạ Zn thuộc tính HNO3

Kim loại tan dần dần tạo ra trở nên hỗn hợp ko color và khí gray clolor đỏ chót bay ra

5. Tính Hóa chất của kẽm

Kẽm là sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt đem tính khử mạnh Zn → Zn2+ + 2e

5.1. Tác dụng với phi kim

Zn thuộc tính thẳng với rất nhiều phi kim.

2Zn + O2 → 2ZnO

Zn + Cl2 → ZnCl2

5.2. Tác dụng với axit

Với những hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Với hỗn hợp HNO3, H2SO4 đặc:

Zn + 4HNO3 đ → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

5.3. Tác dụng với H2O

Phản ứng này hầu hết ko xẩy ra vì thế bên trên mặt phẳng của kẽm đem màng oxit bảo đảm an toàn.

5.4. Tác dụng với bazơ

Kẽm thuộc tính với hỗn hợp bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2....

Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2

6. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho phản xạ chất hóa học sau: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + NO2 + H2O

Tổng thông số (nguyên, tối giản) của phản xạ bên trên là bao nhiêu? thạo tỉ lệ thành phần số mol NO : NO2 = 1 : 1)

A. 10

B. 12

C. 13

D. 15

Xem đáp án

Đáp án D

2x Ι (Zn → Zn+2 + 2e)

1x Ι(2N+5 + 4e → N+2 + N+4)

Phương trình hóa học: 2Zn + 6HNO3 → 2Zn(NO3)2 + NO + NO2 + 3H2O

Tổng thông số là: 2 + 6 + 2 + 1 + 1 + 3 = 15

Câu 2. Cho phương trình hoá học: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O

Tổng thông số cân đối (nguyên, tối giản) của phản xạ là

A. 26

B. 28

C. 27

D. 29

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình hóa học:

5Zn + 12HNO3 → 5Zn(NO3)2 + N2 + 6H2O

Tổng thông số là: 5 + 12 + 5 + 5 + 1 + 6 = 29

Câu 3. Cho một lượng láo lếu ăn ý bột Zn vô hỗn hợp X bao gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng hóa học rắn sau thời điểm những phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhỏ rộng lớn lượng bột Zn ban sơ là một trong gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản xạ chiếm được 27,2 gam

A. 13,1 gam.

B. 14,1 gam.

C. 17,0 gam.

D. 19,5 gam.

Xem đáp án

Đáp án A

Theo bảo toàn khối lượng:

mZn + MX = mcrắn + mdd sau (1)

Mà mc.rắn = mZn – 1 (2)

=> mdd sau – 1 = mX (thế 2 vô 1)

Từ cơ , mX = 27,2 - 1 = 26,2 gam

Câu 4. Trường ăn ý nào là tại đây xẩy ra sự bào mòn hoá học?

A. Tôn (sắt tráng kẽm) nhằm ngoài không gian độ ẩm (có vết trầy trụa thâm thúy cho tới lớp Fe mặt mũi trong).

B. Sợi thừng đồng nối với cùng một sợi thừng nhôm nhằm ngoài không gian độ ẩm.

C. Vỏ tàu biển cả xúc tiếp với nước biển cả.

D. Thiếc bị bởi thép vô lò châm xúc tiếp với tương đối nước ở sức nóng chừng cao.

Câu 5. Cuốn một sợi thừng thép vào trong 1 thanh sắt kẽm kim loại rồi nhúng vô hỗn hợp H2SO4 loãng. Quan sát thấy lớp bọt do khí tạo ra bay đi ra cực mạnh kể từ sợi thừng thép. Thanh sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể là sắt kẽm kim loại nào là vô số sắt kẽm kim loại sau ?

A. Mg

B. Zn

C. Cu

D. Pt

Xem đáp án

Đáp án B

Các cặp Fe và Pb, Fe và Sn, Fe và Ni. Sắt hoạt động và sinh hoạt rộng lớn nên tiếp tục vào vai trò là đặc biệt âm, bị phá huỷ huỷ trước.

Câu 6. Cho bột Fe vô hỗn hợp bao gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp X bao gồm nhị muối hạt và hóa học rắn Y bao gồm nhị sắt kẽm kim loại. Hai muối hạt vô X và nhị sắt kẽm kim loại vô Y thứu tự là:

A. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag.

B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe.

C. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu.

D. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.

Xem đáp án

Đáp án C

Y bao gồm nhị sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu đuối nhất: Ag, Cu

X bao gồm nhị muối hạt của sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh nhất: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, không tồn tại muối hạt Fe(NO3)3 vì thế bởi đem Cu

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe + Cu(NO3)2  → Fe(NO3)2 + Cu↓

Câu 7. Cho thanh Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng tiếp sau đó tăng tiếp vài ba giọt hỗn hợp CuSO4. Hiện tượng để ý được là

A. lớp bọt do khí tạo ra cất cánh lên không nhiều và lừ đừ rộng lớn khi đầu.

B. khí ngừng bay đi ra (do Cu xung quanh Fe).

C. lớp bọt do khí tạo ra cất cánh lên nhanh chóng và nhiều hơn thế khi đầu.

D. hỗn hợp ko đổi màu.

Xem đáp án

Đáp án A

Các quy trình xẩy ra như sau :

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

→ Cu sinh đi ra dính vào thanh Fe và tạo hình 2 năng lượng điện đặc biệt nằm trong xúc tiếp với hỗn hợp hóa học năng lượng điện li

→ xẩy ra bào mòn năng lượng điện hóa → vận tốc thông hơi tăng

Câu 8. Cho m gam sắt kẽm kim loại Zn thuộc tính không còn với hỗn hợp HNO3 loãng, sinh đi ra 0,56 lít khí N2O (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị m là

A. 6,5 gam.

B. trăng tròn,48 gam.

C. 12,8 gam.

D. 5,6 gam.

Xem đáp án

Đáp án A

nN2O = 0,56/22,4 = 0,025 mol

Phương trình chất hóa học phản ứng

4Zn + 10HNO3 → N2O + 4Zn(NO3)2+ 5H2O

0,1 ← 0,025

mZn = 0,1 . 65 = 6,5 gam

Câu 9. Cho 11 g láo lếu ăn ý nhị sắt kẽm kim loại Al và Fe vô hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được 6,72 lit khí NO (đktc) độc nhất. Khối lượng (g) Fe vô láo lếu ăn ý đầu?

A. 5,6 gam

B. 2,8 gam

C. 8,4 gam

D. 4,2 gam

Xem thêm: na2so4 + ba(oh)2

Xem đáp án

Đáp án A

nNO = 6,72/22,4 = 0,3 mol

N+5 + 3e → N+2

Gọi x, nó thứu tự là số mol Al và Fe vô láo lếu ăn ý đầu

Ta có: 27x + 56y = 11 (1)

Al → Al+3 + 3e

x mol 3x mol

Fe → Fe+3 + 3e

y mol 3y mol

Theo quyết định luật bảo toàn e: ne (KL nhường) = ne (N nhận) = 0,9 mol

hay: 3x + 3y = 0,9 (2)

Từ (1) và (2) tao đem x = 0,2; nó = 0,1 => mAl = 5,4; mFe = 5,6 gam

Câu 10. Cho m (g) láo lếu ăn ý Mg, Al, Zn thuộc tính với 0,224 lit Cl2 ở đktc, phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn X. Cho X thuộc tính với hỗn hợp axit HCl dư chiếm được hỗn hợp Y và 0,336 lit H2 đktc. Làm thô hỗn hợp Y chiếm được 2,49 gam hóa học rắn khan. m có mức giá trị là:

A. 3,12

B. 1,43

C. 2,14

D. 0,715

Xem đáp án

Đáp án D

nCl2 = 0,01 mol

nH2 = 0,015 mol

nCl- = 2nCl2 + 2nH2 = 0,05 mol

Bảo toàn khối lượng: mmuối = mKL + mCl-

=> 2,49 = mKL + mCl- = m + 0,05.35,5

=> m = 0,715 g

Câu 11. Cho láo lếu ăn ý X bao gồm Fe(NO3)2 và ZnO vô hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) chiếm được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp NaOH loãng (dư) vô Y chiếm được kết tủa là

A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2 và Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2.

Xem đáp án

Đáp án B

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2

Zn(OH)2 ↓ + 2OH- → ZnO22- + 2H2O

Sau phản xạ chỉ chiếm được kết tủa là Fe(OH)3

Câu 12. Cho luồng khí CO (dư) trải qua 9,1 gam láo lếu ăn ý bao gồm CuO và Al2O3 nung rét mướt cho tới Lúc phản xạ trọn vẹn, chiếm được 8,3 gam hóa học rắn. Khối lượng CuO đem vô láo lếu ăn ý ban sơ là

A. 0,8 gam.

B. 8,3 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi a, b là số mol thứu tự của CuO và Al2O3

=> mhỗn ăn ý đầu= 80a + 102b = 9,1 (1)

Khí CO chỉ phản xạ với CuO

CuO + CO → Cu + CO2

a mol → a mol

Hỗn ăn ý hóa học rắn sau phản xạ bao gồm Cu (a mol) và Al2O3 (b mol)

=> mhỗn ăn ý sau = 64a + 102b = 8,3 (2)

Lấy (1) trừ (2) tao có: 16a = 0,8 => b = 0,05 mol

=> mCuO = 0,05.80 = 4 gam

Câu 13. Cho m gam láo lếu ăn ý bột Zn và Fe vô lượng dư hỗn hợp CuSO4. Sau Lúc kết đôn đốc những phản xạ, thanh lọc cho chỗ hỗn hợp chiếm được m gam bột rắn. Thành phần tỷ lệ theo đòi lượng của Zn vô láo lếu ăn ý ban sơ là

A. 12,67%.

B. 85,30%.

C. 90,27%.

D. 82,20%.

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi x, nó thứu tự là số mol của Zn, Fe

Zn  + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

x                                       x

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

y                                              y

nCu = x + nó mol

Vì lượng hóa học rắn trước và sau phản xạ đều nhau nên mZn + mFe = mCu

Do cơ 65x + 56y = 64(x + y) ⇔ x = 8y

Vậy tỷ lệ lượng của Zn vô láo lếu ăn ý ban sơ là

%mZn = 65x/(65x + 56y).100 = 90,27 %

Câu 14. Cho Zn thuộc tính với khí clo dư chiếm được muối hạt X. Hòa tan muối hạt X vô nước được hỗn hợp Y. Cho AgNO3 dư vô hỗn hợp X chiếm được kết tủa Z. Kết tủa Z chiếm được là:

A. Zn

B. ZnCl2

C. AgCl

D. Ag2O

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ chất hóa học minh họa

Zn + Cl2 → MgCl2

ZnCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Zn(NO3)2

Câu 15. Dãy nào là tại đây chỉ bao gồm những hóa học vừa phải thuộc tính được với hỗn hợp HCl, vừa phải thuộc tính được với hỗn hợp AgNO3?

A. Fe, Ni, Ag

B. Zn, Cu, Mg

C. Cu, Na, Ba

D. Cr, Zn, Al

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học minh họa

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Cr + 2AgNO3 → Cr(NO3)2 + 2Ag

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

Câu 16. Cho những hóa học sau: Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2, NaHCO3, Al, Zn. Trong những hóa học bên trên tổng số hóa học lưỡng tính là:

A. 7

Xem đáp án

Đáp án B

Các hóa học lưỡng tính bao hàm : Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2, NaHCO3.

Mở rộng lớn thêm:

Chất vừa phải thuộc tính được với axit vừa phải thuộc tính với bazơ bao gồm : những sắt kẽm kim loại Al, Zn, Sn, Be, Pb,.. và những hóa học lưỡng tính

Chất lưỡng tính:

+ Là oxit và hidroxit: Al2O3, Al(OH)3, ZnO, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2; Cu(OH)2 Cr(OH)3 và Cr2O3.

+ Là những ion âm còn chứa chấp H đem năng lực phân li đi ra ion H+ của những hóa học năng lượng điện li khoảng và yếu đuối ( HCO3-, HPO42-, H2PO4- HS-…)

Xem thêm: nh3 + cl

.................................

Các bạn cũng có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm tăng một trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài bác tập luyện Hóa 12, Giải bài bác tập luyện Toán lớp 12, Giải bài bác tập luyện Vật Lí 12 ,....

Ngoài đi ra, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu ôn tập luyện trung học phổ thông Quốc gia không lấy phí bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể sẽ có được những tư liệu, đề thi đua tiên tiến nhất.