ý nào sau đây không đúng

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ý nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

Với giải Câu 1 trang 86 SBT Địa lí lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 25: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Địa lí 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Bạn đang xem: ý nào sau đây không đúng

Giải SBT Địa lí lớp 10 Bài 25: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài tập 1 trang 86 SBT Địa lí 10: Khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng.

Câu 1: Ý nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản?

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm và lâm sản cho nhu cầu xã hội.

B. Tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

C. Thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở mỗi quốc gia.

D. Giữ gìn cân bằng sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Xem thêm các lời giải sách bài tập Địa lí 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu 2: Đối tượng của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản là…

Câu 3: Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá là…

Câu 4: Khí hậu ảnh hưởng mạnh đến…

Xem thêm: etilen ra ancol etylic

Câu 5: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ nông sản?…

Bài tập 2 trang 86 SBT Địa lí 10: Dựa vào nội dung trong SGK, em điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…) để hoàn thành đoạn thông tin sau…

Bài tập 3 trang 87 SBT Địa lí 10Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản dưới đây…

Bài tập 4 trang 87 SBT Địa lí 10: Những nhận định sau đây về các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản là đúng (Đ) hay sai (S)? Hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi nhận định…

Bài tập 5 trang 88 SBT Địa lí 10: Em hãy nối các ý ở cột A phù hợp với các ý ở cột B…

Bài tập 6 trang 88 SBT Địa lí 10: Sưu tầm thông tin về vai trò của ngành thuỷ sản đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta hiện nay…

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 24: Cơ cấu kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

Bài 25: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 26: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 27: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại và định hướng phát triển nông nghiệp

Bài 28: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Xem thêm: cl2 ra fecl3

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ý nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: http://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập