vở bài tập toán lớp 5 bài 54

Câu 1, 2, 3, 4 trang 67 Vở bài xích tập dượt (SBT) Toán lớp 5 tập dượt 1 . Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

Đề bài

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 54

1. Đặt tính rồi tính

34,28 + 19,47                                     408,23 – 62,81

17,29 + 14,43 + 9,36

2. Tìm x

a) x – 3,5 = 2,4 + 1,5

b) x + 6,4 = 27,8 – 8,6

3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a) 14,75 + 8,96 + 6,26 = …………………..

b) 66,79 – 18,89 – 12,11 = ………………..

4. Tổng diện tích S của tía vườn cây là 5,4ha. Diện tích của vườn cây loại nhất là 2,6ha. Diện tích của vườn cây loại nhì bé thêm hơn diện tích S của vườn cây loại nhất là 0,8ha. Hỏi diện tích S của vườn cây loại tía từng nào mét vuông? (giải vì thế nhì cách)

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

 

2. Tìm x

a) x – 3,5 = 2,4 + 1,5

    x – 3,5  = 3,9

   x            = 3,9 + 3,5

  x             = 7,4

b) x + 6,4 = 27,8 – 8,6

    x + 6,4  = 19,2

   x            = 19,2 – 6,4

  x            = 12,8

3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

Xem thêm: Tại sao nên sở hữu đôi giày sneaker nike chính hãng?

a) 14,75 + 8,96 + 6,26 = (14,75 + 6,25) + 8,96

                                    = 21 + 8,96

                                    = 29,96

b) 66,79 – 18,89 – 12,11 = 66,79 – (18,89 + 12,11)

                                        = 66,79 – 31

                                        = 35,79

4. 

Bài giải

Cách 1:

Diện tích vườn cây loại nhì và loại tía là:

5,4 – 2,6 = 2,8 (ha)

Diện tích của vườn cây loại nhì là:

2,6 – 0,8 = 1,8 (ha)

Diện tích của vườn cây loại tía là:

2,8 – 1,8 = 1 (ha)     = 10000 (m2)

Đáp số: 10000 m2

Cách 2:

Diện tích của vườn cây loại nhì là:

2,6 – 0,8 = 1,8 (ha)

Diện tích vườn cây loại nhất và loại nhì là:

2,6 + 1,8 = 4,4 (ha)

Xem thêm: ch3nh2+hcl

Diện tích của vườn cây loại tía là:

5,4 – 4,4 = 1 (ha) = 10000 (m2)

Đáp số: 10000m2