vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

 1. Các bước tiến hành vẽ:

 • Bước 1. Vẽ đường dây nguồn
 • Bước 2. Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
 • Bước 3. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
 • Bước 4. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí
  • Nối dây bộ đèn
  • Nối dây mạch điện
  • Hòa mạng

 

2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị

STTTên dụng cụ, vật liệu và thiết bịSố lượngYêu cầu kĩ thuật
1Kìm điện1Có cách điện
2Kìm tuốt dây1Có cách điện
3Tua vít1Có cách điện
4Khoan tay1
5Bút thử điện1500V
6Bộ bóng đèn huỳnh quang1220V-20W
7Bảng điện1200 x 150
8Cầu chì15A – 250
9Công tắc15A – 250
10Dây dẫn3 métM(2×24/0.18mm)

Bảng 2. Bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị

Bạn đang xem: vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

Xem thêm: ca(no3)2 + na2co3

3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

Qui trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước:

 • Bước 1. Vạch dấu
  • Vạch vị trí lắp đặt các thiết bị đèn
  • Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang
 • Bước 2. Khoan lỗ
  • Khoan lỗ bắt vít
  • Khoan lỗ luồn dây
 • Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện
  • Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện
  • Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện
 • Bước 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang
  • Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đồ lắp đặt
  • Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn
 • Bước 5. Nối dây mạch điện
  • Đi dây từ bảng điện ra đèn
 • Bước 6. Kiểm tra
  • Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn
   • Lắp đặt đúng theo sơ đồ
   • Chắc chắn
   • Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp
  • Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử