toán lớp 5 trang 149, 150

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Toán lớp 5: Ôn luyện về số phân số (Tiếp theo) trang 149 Giải Toán lớp 5 trang 149, 150 ✅ bên trên trang web C3nguyentatthanhhp.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Giải Toán lớp 5: Ôn luyện về số phân số (Tiếp theo) chung những em học viên lớp 5 xem thêm, xemgợi ý đáp án 5 bài bác luyện vô SGK Toán 5 trang 149, 150. Qua cơ, chung những em học viên ôn luyện, gia tăng lại kỹ năng và kiến thức, tập luyện tài năng giải Toán lớp 5 của tôi thiệt thuần thục.

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 149, 150

Đồng thời, cũng chung thầy cô xem thêm nhằm biên soạn giáo án bài bác Ôn luyện về phân số (Tiếp theo) của Chương 5: Ôn luyện Toán 5 mang lại học viên của tôi. Vậy chào thầy cô và những em nằm trong bám theo dõi nội dung bài viết sau đây của C3nguyentatthanhhp.edu.vn:

Giải bài bác luyện Toán 5 trang 149, 150

Bài 1

Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Bài 1

Phân số chỉ phần tiếp tục tô color của băng giấy má là:

A. dfrac {3}{4}                B. dfrac {4}{7}                C. dfrac {4}{3}            D. dfrac {3}{7}

Đáp án

Băng giấy má dc chia thành 7 phần cân nhau, vô cơ sở hữu 3 phần được tô color, kể từ cơ tìm kiếm được phân số chỉ số phần tiếp tục tô color là dfrac {3}{7}

Vậy phân số chỉ số phần tiếp tục tô color là dfrac {3}{7}.

Đáp án: D

Bài 2

Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng

Có trăng tròn viên bi vô cơ sở hữu 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh lơ, 5 viên bi đỏ lòm, 8 viên bi vàng. Như vậy, dfrac{1}{4} số viên bi sở hữu màu:

A. Nâu    B. Đỏ      C. Xanh     D. Vàng

Để dò xét dfrac{1}{4} số viên bi tớ lấy tổng số viên bi nhân với dfrac{1}{4}. Từ cơ tìm kiếm được color ứng của bi.

Đáp án

dfrac{1}{4} số viên bi bao gồm số viên bi là:

20 times dfrac{1}{4} =5 (viên bi)

Vậy dfrac{1}{4} số viên bi sở hữu red color.

Chọn đáp án B.

Bài 3

Tìm những phân số cân nhau trong những phân số sau:

dfrac{3}{5}; dfrac{5}{8}; dfrac{15}{25};

dfrac{9}{15}; dfrac{20}{32}; dfrac{21}{35}.

Đáp án

dfrac{15}{25}=dfrac{15:5}{25:5}=dfrac{3}{5} ;

dfrac{9}{15}=dfrac{9:3}{15:3}=dfrac{3}{5} ;

dfrac{20}{32}=dfrac{20:4}{32:4}=dfrac{5}{8} ;

dfrac{21}{35} = dfrac{21:7}{35:7} = dfrac{3}{5} ;

Xem thêm: fe(oh)3 t°

Vậy:dfrac{3}{5}=dfrac{15}{25}=dfrac{9}{15}=dfrac{21}{35}; dfrac{5}{8}=dfrac{20}{32}.

Bài 4

So sánh những phân số:

a) dfrac{3}{7} và dfrac{2}{5};

b) dfrac{5}{9} và dfrac{5}{8};

c) dfrac{8}{7} và dfrac{7}{8}.

Đáp án

a) Ta có:dfrac{3}{7}=dfrac{3 times 5}{7 times 5}=dfrac{15}{35}; dfrac{2}{5}=dfrac{2 times 7}{5 times 7}= dfrac{14}{35}.

dfrac{15}{35}>dfrac{14}{35} nêndfrac{3}{7}>dfrac{2}{5}.

b) Ta sở hữu dfrac{5}{9}<dfrac{5}{8} (vì 9 > 8).

c)dfrac{8}{7}=dfrac{8 times 8}{7 times 8}=dfrac{64}{56};

dfrac{7}{8}=dfrac{7 times 7}{8 times7}=dfrac{49}{56}.

dfrac{64}{56}>dfrac{49}{56}nên dfrac{8}{7}>dfrac{7}{8}.

Cách khác: Vìdfrac{8}{7}> 1 ; dfrac{7}{8}< 1 nên dfrac{8}{7} > dfrac{7}{8}.

Bài 5

a) Viết những phân sốdfrac{6}{11} ; dfrac{23}{33} ; dfrac{2}{3}theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn.

b) Viết những phân sốdfrac{8}{9} ; dfrac{8}{11} ; dfrac{9}{8} bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ bé.

Đáp án

a) Chọn MSC là 33. Quy đồng hình mẫu số những phân số tớ sở hữu :

dfrac{6}{11} = dfrac{6 times 3}{11 times3} = dfrac{18}{33} ;

dfrac{2}{3} = dfrac{2 times 11}{3 times 11} = dfrac{22}{33} ;

Giữ nguyên vẹn phân số dfrac{23}{33}.

dfrac{18}{33} < dfrac{22}{33}< dfrac{23}{33}nêndfrac{6}{11}< dfrac{2}{3} < dfrac{23}{33}

Vậy những phân số được viết lách bám theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn như sau: dfrac{6}{11} ; dfrac{2}{3} ; dfrac{23}{33}.

b) Vì dfrac{9}{8} > dfrac{8}{9};dfrac{8}{9} > dfrac{8}{11} nên dfrac{9}{8}> dfrac{8}{9} > dfrac{8}{11}.

Vậy tớ viết lách những phân số bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ bé như sau:dfrac{9}{8} ; dfrac{8}{9} ; dfrac{8}{11}.

Cảm ơn chúng ta tiếp tục bám theo dõi nội dung bài viết Toán lớp 5: Ôn luyện về số phân số (Tiếp theo) trang 149 Giải Toán lớp 5 trang 149, 150 của C3nguyentatthanhhp.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ rằng nhằm lại comment và Đánh Giá ra mắt trang web với quý khách nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: cuso4 + na2s