toán lớp 5 học kì 2 năm 2021

Đề cương học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2021 – 2022 gom những em xem thêm, luyện giải những dạng bài bác luyện nhằm sẵn sàng thiệt chất lượng kỹ năng cho tới bài bác thi đua cuối học tập kì 2 tiếp đây. Đồng thời, còn cung ứng thêm thắt đề ôn luyện học tập kì 2 môn Toán 5 sở hữu đáp án tất nhiên.

Bạn đang xem: toán lớp 5 học kì 2 năm 2021

Qua cơ, còn khiến cho thầy cô xem thêm nhằm giao phó đề cương ôn luyện cuối học tập kì 2 môn Toán 5 cho tới học viên của tớ. Chi tiết mời mọc thầy cô và những em học viên nằm trong chuyển vận đề cương ôn luyện cuối kì 2 môn Toán 5:

Bài luyện ôn thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

Bạn đang được xem: Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2021 – 2022

a) 5327,46 + 549,37

……………………………………

……………………………………

……………………………………

b) 537,12 x 49

……………………………………

……………………………………

……………………………………

c) 485,41 – 69,27

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

d) 36,04 : 5,3

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài 2: Điền vệt >; <; = (1 điểm)

a) 6,009……………6,01

b) 0,735………………0,725

c) 12,849…………………12,49

d) 30,5……………………30,500

Bài 3: Viết số thập phân phù hợp nhập vị trí chấm (1 điểm)

a) 9km 364m = ………………km

b) 16kg 536g =……………..kg

c) 2 phút 30 giây = …………….phút

d) 45 centimet 7 milimet = ………………cm

Bài 4: Nối phép tắc tính với sản phẩm đích thị (1 điểm)

Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 5: Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị (2 điểm)

a) Chữ số 2 nhập số thập phân 18,524 nằm trong sản phẩm nào?

A. Hàng đơn vị

C. Hàng phần trăm

B. Hàng phần mười

D. Hàng phần nghìn

b) Viết \frac7{10} bên dưới dạng số thập phân được:

A.7,0

B. 0,7

C. 70,0

D. 0,07

c) 25 % = ?

A. 250

B. 25

C. 2,5

D. 0,25

Bài 6:

a) Viết những phân số \frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{3}{8} bám theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn

b) Viết những phân số \frac{2}{3};\frac{3}{4};\frac{7}{12} bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

c) Viết những số sau 22,86; 23,01; 22,68; 21,99 bám theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn

d) Viết những số sau 0,09; 0,111; 0,1; 0,091 bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

Bài 7: >, <, =

245 … 1002 305,403 … 305, 430 16,37 … 16\frac{370}{1000}

25000 … 9876 170,058 … 17,0580 30\frac{30}{100}… 30,3

5670435 … 5670436 17,183 … 17,09 … \frac{8}{12}.....\frac{10}{15}

Bài 8: Viết số đo bên dưới dạng láo số

3m 11cm = ………m 2kg 21g = ………kg

5dam 47dm = ………m 5m2 43dm2 = ……..m2

Bài 9: (2 điểm) Một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 48km/giờ. một xe pháo máy lên đường trái chiều kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 34km/giờ. Cả nhị xe pháo nằm trong xuất phân phát khi 6 giờ 15 phút và gặp gỡ nhau khi 8 giờ 45 phút. Tính phỏng nhiều năm quãng đàng AB.

Bài giải:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Bài 10: (1 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD sở hữu độ dài rộng như hình mặt mũi, M là trung điểm của cạnh AB.

Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 5

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích S của hình AMCD.

Đề cương ôn luyện Toán lớp 5 học tập kỳ 2

Phần 1: Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Chữ số 3 nhập số thập phân 86,342 nằm trong sản phẩm nào?

A. Hàng chục
B. Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm
D. Hàng phần nghìn

Câu 2: Chữ số 0 nhập số thập phân 17,209 nằm trong sản phẩm nào?

A. Hàng trăm
B. Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm
D. Hàng phần nghìn

Câu 3: Chữ số 2 nhập số thập phân 196,724 nằm trong sản phẩm nào?

A.\frac2{1000}
B. \frac2{100}
C. \frac2{10}
D. 2 đơn vị

Câu 4: Chữ số 7 nhập số thập phân 181,075 nằm trong sản phẩm nào?

A. 7
B. \frac7{10}
C. \frac7{100}
D. \frac7{1000}
Câu 5: Phân số \frac58 ghi chép bên dưới dạng số thập phân là :

A. 6,25
B. 0,65
C. 2,65
D. 0,625

Câu 6: 0,4 là cơ hội ghi chép bên dưới dạng số thập phân của phân số nào?

A. \frac41
B. \frac4{1000}
C. \frac4{100}
D. \frac4{10}

Câu 7: 0,075 = ……?

A. \frac{75}{100}
B. \frac{75}{10}
C. \frac{75}{1000}
D. \frac{75}{10000}

Câu 8: Hỗn số 4\frac89 ghi chép bên dưới dạng phân số là :

A. \frac{12}9
B. \frac{32}9
C. \frac{41}9
D. \frac{44}9

Câu 9: 19,100 được ghi chép bên dưới dạng gọn gàng rộng lớn là :

A. 19,10
B. 19,1
C. 19,0
D. 19,100

Câu 10: Khoảng thời hạn kể từ 7 giờ 15 phút cho tới 8 giờ tầm thường 10 phút là:

A. 25 phút
B. 35 phút
C. 45 phút
D. 50 phút

Câu 11: Khoảng thời hạn kể từ 9h tầm thường 15 phút cho tới 9h một phần hai tiếng là:

A. trăng tròn phút
B. một phần hai tiếng
C. 40 phút
D. 45 phút

Câu 12: 1% của 100.000 đồng là:

A. 1 đồng
B. 10 đồng
C. 100 đồng
D. 1000 đồng

Câu 13: 3% của 6m là:

A. 2m
B. 18 mm
C. 18 cm
D. 18 m

Câu 14: 60 % = ……?

A. 6,0
B. 0,60
C. 0,06
D. 60,0

Câu 15: 25% của 120 lít là ……?

A. 3l
B. 4,8 l
C. 25 l
D. 30 l

Phần 2: Thực hiện tại những việc sau

Bài 1: Điền dấu >; <; =

48,97………48,89

0,750…………0,8

7,843………….7,85

64,970…………65,98

132 ………132,00

76,089…………76,2

36,324……….36,38

4,005…………4,05

Bài 2: Viết số phù hợp nhập vị trí trống trải :

9m6dm =……… m

72ha=……………km

8kg375g=………kg

7,47 m = ………dm

5tấn 463kg=……..tấn

9876 centimet = …… …m

68,543m = ……… mm

45km3dam= …… …km

Bài 3: Tìm x

x + 65,27 = 72,6

x – 43,502 = 21,73

x x 6,3 = 187

1602 : x = 7,2

Bài 5: Đặt tính rồi tính

288,34+ 521,852

61,894 + 530,83

234 + 65,203

15,096 + 810

350,65 – 98,964

249,087 – 187,89

437 – 260,326

732,007 – 265

265,87 x 63

14,63 x 34,75

54,008 x 82,6

37,65 x 7,9

45,54 : 18

Xem thêm: cuso4 + na2s

919,44 : 36

45,54 : 18

216,72 : 4,2

8,568 : 3,6

100 : 2,5

76,65 : 15

74,76 : 2,1

Bài 6 : Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a) 4,5 x 5,5 + 4,7 x 4,5

b) 7,5 x 2,5 x 0,04

c) 73,5 x 35,64 + 73,5 x 64,36

d) 3,12 x 8 x 1,25

e) 6,48 x 11,25 – 6,48 x 1,25

f) 3,67 x 58,35 + 58,35 x 6,33

Bài 7: Giải những việc sau:

a) Một xe hơi chở khách hàng khoảng một giờ lên đường được 35,6km. Hỏi nhập 10 giờ xe hơi lên đường từng nào ki-lô-mét?

b) Một xe hơi chạy nhập 3,5 giờ được 154km. Hỏi xe hơi cơ chạy nhập 6 giờ được từng nào ki-lô-mét?

c) tường rằng 3,5l dầu hỏa nặng nề 2,66kg. Hỏi 5l dầu hỏa nặng nề từng nào ki -lô -gam?

Bài 8: Một xe hơi lên đường kể từ tỉnh A khi 6 giờ và cho tới B khi 10 giờ 45 phút. Ô tô lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 48 km/giờ và nghỉ ngơi dọc đàng thất lạc 15 phút . Tính phỏng nhiều năm quãng đàng kể từ tỉnh A cho tới tỉnh B.

Bài 9: Tỉnh A và tỉnh B xa nhau 180km. Cùng một khi sở hữu nhị xe hơi bắt đầu từ nhị tỉnh và lên đường trái chiều nhau, sau 2 tiếng đồng hồ bọn chúng gặp gỡ nhau.

a) Hỏi một giờ cả nhị xe hơi lên đường được từng nào ki-lô-mét?

b) Tính véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi, biết véc tơ vận tốc tức thời xe hơi lên đường kể từ A vì như thế véc tơ vận tốc tức thời xe hơi lên đường kể từ B

Bài 10: Một xe hơi lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 51km/ giờ. Hỏi xe hơi cơ lên đường với véc tơ vận tốc tức thời từng nào mét/phút?

Bài 11: Ô tô và xe pháo máy phát xuất và một khi và lên đường trái chiều nhau. Ô tô lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 44,5km/ giờ, xe pháo mi lên đường kể từ B với véc tơ vận tốc tức thời 32,5 km/giờ. Sau 1 giờ một phần hai tiếng xe hơi và xe pháo máy gặp gỡ nhau bên trên C. Hỏi quãng đàng AB nhiều năm từng nào ki-lô-mét?

Bài 12: Một chống học tập hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 8m, chiều rộng lớn 6m, độ cao 3,5m. Người tao ham muốn tô xà nhà và tư tường ngăn phía nhập chống học tập.

a) Tính diện tích S cần thiết tô biết diện tích S những cửa ngõ là 15m.

b) Mỗi mét vuông tô với giá bán 25 000 đồng. Hỏi tô chống học tập cơ không còn toàn bộ từng nào tiền?

Bài 13: Một cửa hàng định vị cái cặp là 65 000 đồng. Nhân thời điểm khai trường năm học tập mới mẻ, cửa hàng hạ giá bán 12%. Hỏi sau thời điểm hạn chế giá bán 12% thì giá bán của cái cặp là từng nào tiền?

Đề ôn luyện Toán lớp 5 học tập kì 2

PHẦN I: Trắc nghiệm (5 điểm)

Bài 1: Chọn và ghi lại đáp án đích thị cho từng bài bác luyện bên dưới đây:

1) (0,5 điểm) \frac{32}{100}viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0032

B. 0,032

C. 0,32

D. 3,2

2) (0,5 điểm) Số phù hợp điều nhập vị trí chấm nhằm 2m3 = ……..dm3 là:

A. 20

B. 200

C. 2000

D. trăng tròn 000

3) (0,5 điểm) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 6cm, chiều rộng lớn 5cm, độ cao 8cm là:

A. 30cm2

B. 240 cm2

C. 240 cm

D. 240cm3

4) (0,5 điểm) Một ôtô lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 51 km/giờ. Hỏi ôtô cơ lên đường với véc tơ vận tốc tức thời từng nào mét phút?

A. 850 m/phút

B. 805 m/phút

C. 510 m/phút

D. 5100 m/phút

5) (0,5 điểm) Từ 9h tầm thường 10 phút cho tới 9h một phần hai tiếng có:

A. 10 phút

B. trăng tròn phút

C. 30 phút

D. 40 phút

6) (0,5 điểm) 0,5% = ?

A. \frac{5}{10}

B. \frac{5}{100}

C. \frac{5}{1000}

D. \frac{5}{10000}

Bài 2. Điền số phù hợp nhập vị trí trống trải :(1 điểm)

a. 3h 45 phút = ..…..…phút

b. 7 m3 9 dm3 = …..……m3

c. \frac{2}{3}giờ = ….….phút

d. 1\frac{1}{2} phút = …………… giây

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải : (1 điểm)

a. Tỉ số Tỷ Lệ của nhị số 8 và 32 là: 0,25%

b. Thể tích của hình lập phương sở hữu cạnh 3cm là: 27 cm2

c. Diện tích hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính r = 0,5cm là: 11,304 cm2

d. Một người lên đường xe pháo máy nhập thời hạn 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng với véc tơ vận tốc tức thời 40km/giờ.

Vậy quãng đàng người cơ lên đường được là 100 km.

PHẦN II: Tự luận (5 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 21,76 x 2,05

b. 14 phút 48 giây + 29 phút 17 giây

c. 75,95 : 3,5

d. 34 giờ 40 phút : 5

Bài 2. a.Tính độ quý hiếm biểu thức. (0,5 điểm)

107 – 9,36 : 3,6 x 1,8

b. Tìm x : (0,5 điểm)

x : 5,6 = 19,04

Bài 3. Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu độ dài rộng ở trong tâm địa bể là: chiều nhiều năm 3,5m, chiều rộng lớn 2m, độ cao 1,8m. Khi bể không tồn tại nước người tao phanh và một khi nhị vòi vĩnh nước chảy nhập bể. Mỗi phút vòi vĩnh loại nhất chảy được 60 lít, vòi vĩnh loại nhị chảy được 40 lít. Hỏi sau bao nhiêu giờ nước đẫy bể? (2 điểm).

Đáp án Đề ôn luyện cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

PHẦN I: (5 điểm)

Bài 1. Khoanh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị. (3 điểm)

1. đáp án C

2. đáp án A

Các câu sót lại hs tự động tính

Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm

Bài 2. Điền số phù hợp nhập vị trí trống: (1 điểm)

a. 3h 45 phút = 225 phút

b. 7 m3 9dm3 = 7,009 m3

c. \frac{2}{3}giờ = 40 phút

d. 1\frac{1}{2} phút = 90 giây

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải : (1 điểm)

a. đáp án S

b. đáp án S

c. đáp án S

d. đáp án Đ

Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm (0,5 điểm x 4 = 2 điểm)

PHẦN II: (5 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 44,6080

b. 44 phút 5 giây

c. 21,7

d. 6 giờ 56 phút

Học sinh bịa đặt tính và tính đích thị từng câu đạt 0,5 điểm (0,5 điểm x 4 = 2 điểm)

Bài 2

a. Tính độ quý hiếm biểu thức. (1 điểm)

107 – 9,36 : 3,6 x 1,8

= 107 – 2,6 x 1,8 (0,5 điểm)

= 107 – 4,68 (0,5 điểm)

= 102,32

b. Tìm x: (1 điểm)

x : 5,6 = 19,04

x = 19,04 x 5,6 (0,5 điểm)

x = 106,624 (0,5 điểm)

Bài 3

Bài giải

Thể tích bể nước hình vỏ hộp chữ nhật là:

3,5 x 2 x 1,8 = 12,6 (m3) 1 điểm

Số lít nước từng phút nhị vòi vĩnh chảy nhập bể là:

60 + 40 = 100 (lít) 0,5 điểm

Đổi 12,6 m3 = 12600 dm3 = 12600 lít

Thời gian dối cả nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập nhằm đẫy bể là:

12600 : 100 = 126 (phút) = 2,1 giờ 0,5 điểm

Đáp số: 2,1 giờ

Học sinh sai đơn vị chức năng, thiếu thốn đáp số trừ 0.5 điểm bên trên cả bài bác.

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm: mg + feso4

Bản quyền nội dung bài viết nằm trong Trường trung học cơ sở Hồng Thái Hải Phòng Đất Cảng. Mọi hành động sao chép đều là gian dối lận!

Nguồn phân chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (vaege.org.vn)