so2+na2o

Mời những em theo gót dõi nội dung bài học kinh nghiệm SO2 + Na2O → Na2SO3 bởi thầy cô ngôi trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ hỗ trợ những em tóm kiên cố kỹ năng nội dung bài học kinh nghiệm đảm bảo chất lượng rộng lớn.

SO2 + Na2O → Na2SO3

SO2 + Na2O → Na2SO3 được trung học cơ sở Bình Chánh biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và cân đối phương trình phản xạ Khi mang đến diêm sinh đioxit tính năng với oxit bazo tạo nên muối bột sunfit. Từ cơ áp dụng giải bài bác tập luyện áp dụng nhập thực hiện những dạng bài bác tập luyện tương quan. Mời chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: so2+na2o

1. Phản trình phản xạ SO2 rời khỏi Na2SO3

SO2 + Na2O → Na2SO3 

Đây đó là đặc điểm chất hóa học của oxit axit và oxit bazo

2. Điều khiếu nại phản xạ SO2 rời khỏi Na2SO3

Nhiệt phỏng phòng

3. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Để nhận thấy 3 khí ko màu: SO2, O2, H2 đựng nhập 3 lọ tổn thất nhãn tao dùng

A. Giấy quỳ tím ẩm

B. Giấy quỳ tím độ ẩm và sử dụng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C. Than hồng bên trên que đóm

D. Dẫn những khí nhập nước vôi trong

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 2: CaO dùng để làm hóa học khử chua khu đất trồng là phần mềm đặc điểm chất hóa học gì của CaO?

A. Tác dụng với axit

B. Tác dụng với bazơ

C. Tác dụng với oxit axit

D. Tác dụng với muối

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 3: Chất nào là tại đây thêm phần tối đa nhập sự tạo hình mưa axit?

A. CO2

B. SO2

C. N2

D. O3

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 4: Oxit được sử dụng thực hiện hóa học mút hút độ ẩm (chất thực hiện khô) nhập chống thử nghiệm là:

A. CuO

B. ZnO

C. PbO

Xem thêm: cu + feso4

D. CaO

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 5: Dẫn láo hợp ý khí bao gồm CO2, CO, SO2 lội qua quýt hỗn hợp nước vôi nhập (dư), khí bay rời khỏi là:

A. CO

B. CO2

C. SO2

D. CO2 và SO2

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 6. Dãy oxit nào là tiếp sau đây tan nội địa mang đến hỗn hợp thực hiện quỳ tím hóa xanh

A. CaO, SO2, CO2, N2O5

B. Na2O, CaO, BaO, K2O

C. BaO, FeO, CaO, N2O5

D. N2O5, K2O, CaO, SO3

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 7. Dãy những oxit tính năng được với hỗn hợp HCl:

A. CO2, CaO, CuO, FeO.

B. N2O, Na2O, ZnO, Fe2O3.

C. SO2, CaO, CuO, FeO.

D. CuO, BaO, Na2O, Fe2O3.

Xem đáp ánĐáp án D

……………………………………..

Mời chúng ta xem thêm tư liệu liên quan

  • SO2 + KOH → K2SO3 + H2O
  • SO2 + H2S → S + H2O
  • SO2 + NaH → H2S + Na2SO4
  • SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4
  • SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4
  • SO2 + O2 + H2O → H2SO4
  • SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4

Trên trên đây trung học cơ sở Bình Chánh đang được gửi cho tới chúng ta cỗ tư liệu SO2 + Na2O → Na2SO3 cho tới chúng ta. Để với thành phẩm cao hơn nữa nhập tiếp thu kiến thức, trung học cơ sở Bình Chánh nài trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài bác tập luyện Hóa học tập 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 tuy nhiên trung học cơ sở Bình Chánh tổ hợp và đăng lên.

Xem thêm: znoh2 + koh

Ngoài rời khỏi, trung học cơ sở Bình Chánh.com đang được xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học cơ sở không lấy phí bên trên Facebook: Luyện thi đua lớp 9 lên lớp 10. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể cảm nhận được những tư liệu tiên tiến nhất.

Đăng bởi: trung học cơ sở Bình Chánh

Chuyên mục: Học Tập

Rate this post