si ra na2sio3

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với chi đề
Si + NaOH + H2O → Na2SiO3 + H2↑ | Si đi ra Na2SiO3

Bạn đang xem: si ra na2sio3

Thầy cô http://vaege.org.vn/ nài trình làng phương trình Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2 bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng lạ phản xạ và một số trong những bài bác tập luyện tương quan gom những em gia tăng toàn cỗ kiến thức và kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác tập luyện về phương trình phản xạ chất hóa học của Silic. Mời những em theo gót dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

1. Phương trình phản xạ hóa học

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

2. Hiện tượng phân biệt phản ứng

Chất rắn tan dần dần và xuất hiện nay lớp bọt do khí tạo ra.

3. Điều khiếu nại phản ứng

Điều khiếu nại thông thường.

4. Tính hóa học hoá học

4.1. Tính hóa học hoá học tập của Silic

– Độ sinh hoạt hóa học: Si tinh anh thể

– Si là yếu tố vừa phải với tính khử vừa phải với tính oxi hóa

Tính khử

a. Khử phi kim mạnh hơn: X2 (halogen), O2, S, N, C,…

   + Khử F2 ở nhiệt độ chừng thường: Tính Hóa chất của Silic (Si) | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, ứng dụng

   + Khử những phi kim không giống ở nhiệt độ chừng cao: Tính Hóa chất của Silic (Si) | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, ứng dụng

b. Khử nước nhập môi trường xung quanh kiềm

    Tính Hóa chất của Silic (Si) | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, ứng dụng

Tính oxi hóa

   * Si lão hóa được một số trong những sắt kẽm kim loại như Ca, Mg, Fe,…

   Tính Hóa chất của Silic (Si) | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, ứng dụng

* Chú ý:

   + Khác với C, Si ko lão hóa được H2

   + Tương tự động C: Si khử một số trong những hóa học với tính lão hóa mạnh (HNO3, H2SO4(đ,n),… )

5. Cách tiến hành phản ứng

Cho Silic thuộc tính với hỗn hợp NaOH.

6. quý khách với biết

Si thuộc tính kha khá mạnh với hỗn hợp kiềm, hóa giải hiđro.

7. Bài tập luyện liên quan

Ví dụ 1: Trường thích hợp này sau đây không xảy đi ra phản xạ hóa học?

A. Si + hỗn hợp HCl đặc →

B. CO2 + hỗn hợp Na2SiO

C. Si + hỗn hợp NaOH →

D. SiO2 + Mg t0

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: A

Xem thêm: Tại sao nên sở hữu đôi giày sneaker nike chính hãng?

A. Si ko thuộc tính với hỗn hợp HCl đặc

B. Na2SiO3 + CO2 + H2O → H2SiO3 + Na2CO3

C. Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

D. SiO2 + Mg t0Si + MgO

Ví dụ 2: Hiện tượng xẩy ra khi cho tới Si thuộc tính với hỗn hợp NaOH là

A. không với hiện tượng lạ gì.

B. xuất hiện nay kết tủa White.

C. có lớp bọt do khí tạo ra bay đi ra.

D. xuất hiện nay kết tủa vàng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: C

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

 Hiện tượng: với lớp bọt do khí tạo ra bay đi ra.

Ví dụ 3: Cho m gam Si thuộc tính với lượng dư hỗn hợp NaOH đặc đun rét chiếm được 13,44 lít khí H2 (đktc). Giá trị m là

A. 8,4

B. 4,2

C. 2,1

D. 16,8

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: A

nH2=13,4422,4 = 0,6 mol

Si+2NaOH+H2ONa2SiO3+2H20,3                             0,6

 mSi= 0,3. 28 = 8,4 gam

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Silic và thích hợp chất:

Si + 2Mg toMg2Si

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2

SiO2 + 2C → Si + 2CO↑

SiO2 + 2Mg toSi + 2MgO

SiO2 + 2NaOH toNa2SiO3 + H2O

H2SiOtoSiO2 + H2O

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Si + NaOH + H2O → Na2SiO3 + H2↑ | Si đi ra Na2SiO3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em hoàn thiện đảm bảo chất lượng bài bác tập luyện của tớ.

Đăng bởi: http://vaege.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: ch3nh2+hcl