ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Bạn đang được coi nội dung bài viết Toán lớp 4: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số bất ngờ (Tiếp theo) trang 163 Giải bài xích tập dượt Toán lớp 4 trang 163 bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn hoàn toàn có thể truy vấn nhanh chóng vấn đề quan trọng bên trên phần mục lục nội dung bài viết phía bên dưới.

Bạn đang xem: ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số bất ngờ (Tiếp theo) hùn những em học viên lớp 4 tham lam khảo đáp án, chỉ dẫn giải cụ thể 5 bài xích tập dượt vô SGK Toán 4 trang 163. Qua ê, những em tiếp tục biết phương pháp giải những Việc tương quan cho tới phép tắc tính với số bất ngờ.

Toàn cỗ điều giải Toán 4 trang 163 được trình diễn rất rất khoa học tập, cụ thể, hùn những em luyện giải bài xích tập dượt Chương 6: Ôn tập dượt thiệt thành thục. Đồng thời, cũng hùn thầy cô biên soạn giáo án mang lại học viên của tớ. Vậy chào thầy cô và những em chuyển vận miễn phí:

Đáp án Toán 4 trang 163

Bài 1: 

a) 26741; 43500; 646068

b) 307; 421; 1320

Bài 2: a) 35; b) 2665

Bài 3: 

b; c; c

1; a; 0

Bài 4: 

=; >; <

>; =; =

Bài 5: 112500 đồng

Hướng dẫn giải bài xích tập dượt Toán 4 trang 163

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 2057 x 13

428 x 125

3167 x 204

b) 7368 : 24

13498 : 32

285120 : 216

Đáp án:

Bài 1

Bài 2

Tìm x:

a) 40 x X = 1400;

b) x : 13 = 205.

Đáp án:

a) 40 x X = 1400

X = 1400 : 40

X = 35

b) x : 13 = 205

x = 205 x 13

x = 2665

Bài 3

Viết chữ số hoặc số phù hợp điền vô vị trí chấm:

a x b = … x a

(a x b) x c = a x (b x …)

a x (b + c) = a x b + a x …

a : … = a

… : a = 1 (a không giống 0)

… : a = 0 (a không giống 0)

Đáp án:

a x b = b x a

Xem thêm: Hướng dẫn cách buộc dây giày Converse siêu dễ và đẹp mắt

(a x b) x c = a x (b x c)

a x (b + c) = a x b + a x c

a : 1 = a

a : a = 1 (a không giống 0)

0 : a = 0 (a không giống 0)

Bài 4

Điền vết > ; < ; =

13500 … 135 x 100

26 x 11 … 280

1600 : 10 … 1006

257 … 8762 x 0

320 : (16 x 2) … 320 : 16 : 2

15 x 8 x 37 … 37 x 15 x 8

Đáp án:

Ta có:

+) 135 × 100 = 13500. Mà 13500 = 13500.

Vậy: 13500 = 135 × 100.

+) 26 × 11 = 286. Mà 286 > 280.

Vậy: 26 × 11 > 280.

+) 1600 : 10 = 160. Mà 160 < 1006.

Vậy: 1600 : 10 < 1006.

+) 8762 × 0 = 0. Mà 257 > 0.

Vậy: 257 > 8762 × 0.

+) 320 : (16 × 2) = 320 : 32 = 10; 320 : 16 : 2 = đôi mươi : 2 = 10.

Mà 10 = 10.

Vậy 320 : (16 × 2) = 320 : 16 : 2

+) 15 × 8 × 37 = 37 × 15 × 8 (áp dụng đặc điểm giao phó hoán)

Ta với sản phẩm như sau:

13500 = 135 x 100

26 x 11 > 280

1600 : 10 < 1006

257 > 8762 x 0

320 : (16 x 2) = 320 : 16 : 2

15 x 8 x 37 = 37 x 15 x 8

Bài 5

Một xe hơi cứ cút 12km thì tiêu tốn không còn 1l xăng, giá chỉ triền 1l xăng là 7500 đồng. Tính số chi phí nên mua sắm xăng nhằm xe hơi ê cút được quãng đàng nhiều năm 180 km.

Đáp án:

Số lít xăng tiêu tốn khi xe hơi cút quãng đàng nhiều năm 180 km là:

180 : 12 = 15(l)

Số chi phí nên mua sắm xăng là:

7500 x 15 = 112500 (đồng)

Đáp số: 112500 đồng

Cảm ơn các bạn vẫn coi nội dung bài viết Toán lớp 4: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số bất ngờ (Tiếp theo) trang 163 Giải bài xích tập dượt Toán lớp 4 trang 163 bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn chúng ta có thể phản hồi, coi tăng những xem thêm ở phía bên dưới và hy vọng rằng sẽ hỗ trợ ích cho mình những vấn đề thú vị.

Xem thêm: bao co2