nhiệt phân caco3

Nhiệt phân CaCO3

CaCO3 → CaO + CO2 là phản xạ nhiệt độ CaCO3 ra CaO được Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên ghi chép và thăng bằng phương trình. Hy vọng hùn chúng ta học viên trả lời vướng mắc tương đương áp dụng vô thực hiện bài xích tập luyện.

1. Phản ứng CaCO3 rời khỏi CaO

CaCO3 overset{t^{circ } }{rightarrow} CaO + CO2

Bạn đang xem: nhiệt phân caco3

2. Điều khiếu nại phản xạ CaCO3 rời khỏi CaO

Nhiệt phỏng cao

3. Bài tập luyện áp dụng tương quan phản xạ nhiệt độ phân

Câu 1. Nhiệt phân trọn vẹn m gam láo lếu thích hợp X bao gồm CaCO3 và Na2CO3 thu được 11,6 gam hóa học rắn và 2,24 lít khí (đktc). Thành phần xác suất lượng CaCO3 trong X là

A. 6,25%.

B. 8,62%.

C. 50,2%

D. 62,5%.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Chỉ với phản ứng: CaCO3 → CaO + CO2

=> nCO2 = nCaCO3 = 0,1mol = nCaO

=> mNa2CO3 = 11,6 – mCaO = 6g

=> Trong láo lếu thích hợp đầu với : 6g Na2CO3 và 10g CaCO3

=> %mCaCO3/hh đầu = 62,5%

Câu 2. Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) Điện phân NaCl rét chảy.

(b) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 vào hỗn hợp AgNO3 dư.

(c) Nhiệt phân trọn vẹn CaCO3.

(d) Cho sắt kẽm kim loại Na vô hỗn hợp CuSO4 dư.

(e) Dẫn khí H2 dư trải qua bột CuO nung rét.

Sau khi những phản xạ kết đôn đốc, số thí sát hoạch được sắt kẽm kim loại là

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Xem thêm: Vì sao giày Jordan 1 lại được yêu thích?

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C (a) NaCl → Na + Cl2

(b) Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

(c) CaCO3 → CaO + CO2

(d) Na + H2O + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2 + H2

(e) H2 + CuO → Cu + H2O

Câu 3. Cho 0,448 lít CO2 hít vào không còn vô 100 ml hỗn hợp chứa chấp láo lếu thích hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M nhận được m gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 1,182.

B. 3,940.

C. 2,364.

D. 1,970

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 4. Cho những hóa học sau đây: MCl, NaCl, Ca(OH)2, Na2CO3,NaHCO3. Số hóa học hoàn toàn có thể thực hiện mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời là:

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 1

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 5. Phản ứng phát triển vôi: CaCO3(r) → CaO(r) + CO2(k); ΔH > 0 .

Biện pháp kinh nghiệm tác dụng vô quy trình phát triển vôi nhằm tăng hiệu suất phản xạ là

A. hạ nhiệt phỏng.

B. tăng nhiệt độ phỏng và tách áp suất khí CO2.

C. tăng áp suất.

Xem thêm: nh3 ra nh4no2

D. hạ nhiệt phỏng và tăng áp suất khí CO2.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

………………………………………..

Trên trên đây Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn đã mang cho tới chúng ta cỗ tư liệu vô cùng hữu ích CaCO3 → CaO + CO2. Để với thành quả cao hơn nữa vô tiếp thu kiến thức, Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn van nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài xích tập luyện Hóa học tập 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn tổ hợp và đăng lên.