mẫu quyết định công nhận chi hội trưởng phụ nữ

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ được dùng phổ biến trong cuộc bầu cử, tuyển chọn ra người có đủ điều kiện và phẩm chất lãnh đạo Chi hội phụ nữ tại đơn vị, địa phương mình.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định công nhận chi hội trưởng phụ nữ

Bạn đang xem: mẫu quyết định công nhận chi hội trưởng phụ nữ

Vai trò của Chi hội trưởng là tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phát động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của Biên bản.

Gợi ý sẵn sàng chuẩn bị hội nghị chi hội phụ nữ nhiệm kỳ năm nay – 2021Diễn văn khai mạc – bế mạc đại hội CBCC

Diễn văn khai mạc Đại hội chi bộ

Bạn đang đọc: Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Phụ Nữ Việt Nam, Mẫu Biên Bản Bầu Chi Hội Trưởng Chi Hội Phụ Nữ

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

Nội dung của Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, mời các bạn tham khảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU BIÊN BẢNBẦU CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI PHỤ NỮ ………….. KHÓA …….. NHIỆM KỲ ……………..

Chi hội phụ nữ lần thứ …… nhiệm kỳ ……… khai mạc vào hồi …… giờ ngày ….. tháng ……. năm …….Sau khi Hội Liên Hiệp Phụ nữ trình diễn về tiêu chuẩn, cơ cấu tổ chức, số lượng ủy viên BCH, Chi hội phụ nữ đã tranh luận, nhất trí và biểu quyết số lượng ủy viên BCH Hội Liên Hiệp Phụ nữ khóa ……. nhiệm kỳ ….. gồm …. chiến sỹ .

I. Chi hội tiến hành ứng cử, đề cử các đồng chí có tên sau:

Ứng cử:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề cử:

Xem thêm: ch3nh2+hcl

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..Chi hội đã xem xét và biểu quyết nhất trí những chiến sỹ khóa ……………….., nhiệm kỳ …………, gồm :Được xếp theo thứ tự A, B, C1. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác làm việc …………………………

2. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………

Xem thêm: Cách Tạo Phòng Solo Trong Free Fire, Cách Nhận Thẻ Tạo Phòng Free Fire Ob30

3. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………

Xem thêm: Nữ giảng viên Hà Nội nhập viện sau khi làm “chuyện ấy” với phi công trẻ là HLV phòng gym

II. Chi hội đã bầu Ban bầu cử, gồm các đồng chí:

1. ……………………………………………… trưởng ban .2. ………………………………………………. ủy viên .
3. ………………………………………………. ủy viên .Ban bầu cử thông dụng nguyên tắc, thể lệ bầu cử. Chi hội thực thi bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín .

III. Tình hình, kết quả bỏ phiếu:

Chi hội đã thực thi bỏ phiếu theo đúng những lao lý .+ Tổng số đại biểu triệu tập : ………..+ Số đại biểu xuất hiện bầu cử : ………+ Số phát phiếu ra : …………. phiếu+ Số phiếu thu về : ………….. phiếu+ Số phiếu hợp lệ : …………… phiếu+ Số phiếu không hợp lệ : …….. phiếu* Kết quả kiểm phiếu :1. Đ / c ………………………………………….. phiếu = ……. %2. Đ / c ………………………………………….. phiếu = ……. %3. Đ / c ………………………………………….. phiếu = ……. %

Căn cứ kết quả bầu cử, đồng chí có tên là đã trúng cử vào vị trí Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khóa …… nhiệm kỳ ……

Xem thêm: Top 10 Thực Phẩm Chức Năng Cho Phụ Nữ Tuổi 40 Tốt Nhất Hiện Nay

Biên bản đã được Chi hội nhất trí trải qua vào hồi ………. giờ …….. ngày …….. tháng ……….. năm ………..

……, ngày ….. tháng …. năm ……

Xem thêm: na2so4 + ba(oh)2

Xem thêm: Vẽ Hình Cho Bé Tô Màu Cho Bé 4 Tuổi, +399 Mẫu Tranh Tô Màu Cho Bé 2 Tuổi Đơn Giản Nhất

TM BAN BẦU CỬTRƯỞNG BAN(Ký, họ tên) TM HỘI LHPN(Ký, họ tên)

Bạn có thể tải Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

Source: https://vaege.org.vn
Category: Giới Tính