mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà

Bạn đang xem: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Câu hỏi: Mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng lưới điện

A. Công suất tiêu thụ từ vài trăm kw trở lên.

Bạn đang xem: mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà

B. Công suất tiêu thụ từ vài trăm kw trở xuống.

C. Công suất tiêu thụ từ vài chục kW đến vài trăm kW.

D. Công suất tiêu thụ trong khoảng từ vài kW đến vài chục kW.

Câu trả lời:

Đáp án: C. Công suất tiêu thụ trong khoảng từ vài chục kW đến vài trăm kW.

[CHUẨN NHẤT]    Mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng lưới điện

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về mạng điện sản xuất quy mô nhỏ và các bài tập liên quan:

1. Khái niệm về mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Mạng lưới sản xuất điện quy mô nhỏ bao gồm các tổ sản xuất, phân xưởng sản xuất chỉ tiêu thụ công suất vài chục KW đến các doanh nghiệp sản xuất nhỏ có công suất tiêu thụ vài trăm KW. Phụ tải của mạng lưới sản xuất quy mô nhỏ chủ yếu là động cơ điện, thiết bị điện, máy hàn điện, thiết bị chiếu sáng.

2. Đặc điểm của lưới điện sản xuất quy mô nhỏ

Phụ tải phân tán thường tập trung.

Sử dụng máy biến áp riêng hoặc lấy điện áp từ đường dây hạ thế (380v / 220v).

Mạng lưới điện chiếu sáng từ trường cũng được cấp từ đường dây hạ thế của cơ sở sản xuất.

3. Yêu cầu mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ

Đảm bảo chất lượng điện năng. được thể hiện bằng hai tiêu chí sau:

– Định mức tần số: do Cơ quan điều khiển hệ thống điện quốc gia điều chỉnh (tần số lưới điện quốc gia Việt Nam là 50Hz).

– Định mức điện áp: cho phép dao động xung quanh giá trị định mức ± 5%.

Đảm bảo hiệu quả kinh tế: đảm bảo vốn đầu tư và chi phí vận hành là tiết kiệm nhất.

Đảm bảo an toàn: các thiết bị vận hành dễ dàng, đơn giản, đặc biệt an toàn cho người sử dụng và thiết bị cũng như toàn bộ hệ thống.

4. Bài tập mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Câu hỏi 1: Mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ:

A. Chỉ tiêu thụ dưới vài chục kilôgam

B. Chỉ tiêu thụ hơn vài trăm kilowatt

C. Chỉ tiêu thụ điện năng từ vài chục kilôgam đến vài trăm kilôgam

D. Cả 3 câu trả lời trên đều đúng

Câu trả lời:

Câu 2: Phụ tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

A. Động cơ điện

B. Thiết bị điện

C. Máy hàn điện

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 3: Đặc điểm của mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ

A. Tải trọng được phân phối bình thường tập trung

B. Dùng máy biến áp rời hoặc lấy nguồn điện từ 380 / 220V. đường dây điện áp thấp

C. Mạng điện chiếu sáng cũng được lấy từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 4: Yêu cầu của mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ là:

A. Đảm bảo chất lượng điện

B. Đảm bảo kinh tế

C. Đảm bảo an toàn

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 5: Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện qua các tiêu chí như thế nào?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời: BỎ

Câu hỏi 6: Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo:

A. Vốn đầu tư kinh tế nhất

B. Chi phí vận hành tiết kiệm nhất

C. Vốn kinh tế nhất và chi phí hoạt động

D. Không cần quan tâm đến chi phí vận hành và vốn đầu tư

Câu trả lời:

Câu 7: Hoạt động đóng mạch theo thứ tự sau:

A. Máy biến áp hạ thế, tủ động lực, tủ phân phối, tủ chiếu sáng

B. Máy biến áp hạ thế, tủ điện chiếu sáng, tủ điện phân phối, tủ động lực

C. Máy biến áp hạ thế, tủ phân phối, tủ động lực và tủ chiếu sáng

D. Máy biến áp hạ thế, tủ động lực và tủ điện chiếu sáng, tủ điện phân phối

Câu trả lời:

Câu 8: Hoạt động cắt mạch theo thứ tự:

A. Tủ động lực và tủ điện chiếu sáng, tủ điện phân phối, máy biến áp hạ thế

B. Tủ phân phối, tủ động lực, máy biến áp hạ thế, tủ điện chiếu sáng

C. Tủ động lực và tủ điện chiếu sáng, máy biến áp hạ thế, tủ điện phân phối

D. Tủ điện chiếu sáng, tủ điện phân phối, tủ động lực, máy biến áp hạ thế

Trả lời: BỎ

Câu 9: Điện áp cho phép dao động xung quanh giá trị định mức:

A. ± 5%

B. ± 10%

C. ± 15%

D. ± 20%

Trả lời: A

Câu 10: Câu nào sau đây sai?

A. Tủ điện phân phối nhận điện từ trạm biến áp để phân phối đến các tủ động lực, tủ điện chiếu sáng của các phân xưởng.

B. Tủ động lực nhận nguồn từ tủ phân phối cấp cho tủ điện chiếu sáng.

C. Tủ điện chiếu sáng nhận điện từ tủ điện phân phối cấp cho mạch điện chiếu sáng của các phân xưởng.

D. Trạm biến áp điện cho các cơ sở sản xuất

Đáp án: B.

Giải thích: Do tủ động lực nhận nguồn từ tủ phân phối để cung cấp cho các máy sản xuất.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà

Video về Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà

Wiki về Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà -

Câu hỏi: Mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng lưới điện

A. Công suất tiêu thụ từ vài trăm kw trở lên.

B. Công suất tiêu thụ từ vài trăm kw trở xuống.

C. Công suất tiêu thụ từ vài chục kW đến vài trăm kW.

D. Công suất tiêu thụ trong khoảng từ vài kW đến vài chục kW.

Câu trả lời:

Đáp án: C. Công suất tiêu thụ trong khoảng từ vài chục kW đến vài trăm kW.

[CHUẨN NHẤT]    Mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng lưới điện

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về mạng điện sản xuất quy mô nhỏ và các bài tập liên quan:

1. Khái niệm về mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Mạng lưới sản xuất điện quy mô nhỏ bao gồm các tổ sản xuất, phân xưởng sản xuất chỉ tiêu thụ công suất vài chục KW đến các doanh nghiệp sản xuất nhỏ có công suất tiêu thụ vài trăm KW. Phụ tải của mạng lưới sản xuất quy mô nhỏ chủ yếu là động cơ điện, thiết bị điện, máy hàn điện, thiết bị chiếu sáng.

2. Đặc điểm của lưới điện sản xuất quy mô nhỏ

Phụ tải phân tán thường tập trung.

Sử dụng máy biến áp riêng hoặc lấy điện áp từ đường dây hạ thế (380v / 220v).

Mạng lưới điện chiếu sáng từ trường cũng được cấp từ đường dây hạ thế của cơ sở sản xuất.

3. Yêu cầu mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ

Đảm bảo chất lượng điện năng. được thể hiện bằng hai tiêu chí sau:

- Định mức tần số: do Cơ quan điều khiển hệ thống điện quốc gia điều chỉnh (tần số lưới điện quốc gia Việt Nam là 50Hz).

- Định mức điện áp: cho phép dao động xung quanh giá trị định mức ± 5%.

Đảm bảo hiệu quả kinh tế: đảm bảo vốn đầu tư và chi phí vận hành là tiết kiệm nhất.

Đảm bảo an toàn: các thiết bị vận hành dễ dàng, đơn giản, đặc biệt an toàn cho người sử dụng và thiết bị cũng như toàn bộ hệ thống.

4. Bài tập mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Câu hỏi 1: Mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ:

A. Chỉ tiêu thụ dưới vài chục kilôgam

B. Chỉ tiêu thụ hơn vài trăm kilowatt

C. Chỉ tiêu thụ điện năng từ vài chục kilôgam đến vài trăm kilôgam

D. Cả 3 câu trả lời trên đều đúng

Câu trả lời:

Câu 2: Phụ tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

A. Động cơ điện

B. Thiết bị điện

C. Máy hàn điện

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 3: Đặc điểm của mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ

A. Tải trọng được phân phối bình thường tập trung

B. Dùng máy biến áp rời hoặc lấy nguồn điện từ 380 / 220V. đường dây điện áp thấp

C. Mạng điện chiếu sáng cũng được lấy từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 4: Yêu cầu của mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ là:

A. Đảm bảo chất lượng điện

B. Đảm bảo kinh tế

C. Đảm bảo an toàn

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm: fecl3 + cl2

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 5: Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện qua các tiêu chí như thế nào?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời: BỎ

Câu hỏi 6: Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo:

A. Vốn đầu tư kinh tế nhất

B. Chi phí vận hành tiết kiệm nhất

C. Vốn kinh tế nhất và chi phí hoạt động

D. Không cần quan tâm đến chi phí vận hành và vốn đầu tư

Câu trả lời:

Câu 7: Hoạt động đóng mạch theo thứ tự sau:

A. Máy biến áp hạ thế, tủ động lực, tủ phân phối, tủ chiếu sáng

B. Máy biến áp hạ thế, tủ điện chiếu sáng, tủ điện phân phối, tủ động lực

C. Máy biến áp hạ thế, tủ phân phối, tủ động lực và tủ chiếu sáng

D. Máy biến áp hạ thế, tủ động lực và tủ điện chiếu sáng, tủ điện phân phối

Câu trả lời:

Câu 8: Hoạt động cắt mạch theo thứ tự:

A. Tủ động lực và tủ điện chiếu sáng, tủ điện phân phối, máy biến áp hạ thế

B. Tủ phân phối, tủ động lực, máy biến áp hạ thế, tủ điện chiếu sáng

C. Tủ động lực và tủ điện chiếu sáng, máy biến áp hạ thế, tủ điện phân phối

D. Tủ điện chiếu sáng, tủ điện phân phối, tủ động lực, máy biến áp hạ thế

Trả lời: BỎ

Câu 9: Điện áp cho phép dao động xung quanh giá trị định mức:

A. ± 5%

B. ± 10%

C. ± 15%

D. ± 20%

Trả lời: A

Câu 10: Câu nào sau đây sai?

A. Tủ điện phân phối nhận điện từ trạm biến áp để phân phối đến các tủ động lực, tủ điện chiếu sáng của các phân xưởng.

B. Tủ động lực nhận nguồn từ tủ phân phối cấp cho tủ điện chiếu sáng.

C. Tủ điện chiếu sáng nhận điện từ tủ điện phân phối cấp cho mạch điện chiếu sáng của các phân xưởng.

D. Trạm biến áp điện cho các cơ sở sản xuất

Đáp án: B.

Giải thích: Do tủ động lực nhận nguồn từ tủ phân phối để cung cấp cho các máy sản xuất.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng lưới điện

A. Công suất tiêu thụ từ vài trăm kw trở lên.

B. Công suất tiêu thụ từ vài trăm kw trở xuống.

C. Công suất tiêu thụ từ vài chục kW đến vài trăm kW.

D. Công suất tiêu thụ trong khoảng từ vài kW đến vài chục kW.

Câu trả lời:

Đáp án: C. Công suất tiêu thụ trong khoảng từ vài chục kW đến vài trăm kW.

[CHUẨN NHẤT]    Mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng lưới điện

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về mạng điện sản xuất quy mô nhỏ và các bài tập liên quan:

1. Khái niệm về mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Mạng lưới sản xuất điện quy mô nhỏ bao gồm các tổ sản xuất, phân xưởng sản xuất chỉ tiêu thụ công suất vài chục KW đến các doanh nghiệp sản xuất nhỏ có công suất tiêu thụ vài trăm KW. Phụ tải của mạng lưới sản xuất quy mô nhỏ chủ yếu là động cơ điện, thiết bị điện, máy hàn điện, thiết bị chiếu sáng.

2. Đặc điểm của lưới điện sản xuất quy mô nhỏ

Phụ tải phân tán thường tập trung.

Sử dụng máy biến áp riêng hoặc lấy điện áp từ đường dây hạ thế (380v / 220v).

Mạng lưới điện chiếu sáng từ trường cũng được cấp từ đường dây hạ thế của cơ sở sản xuất.

3. Yêu cầu mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ

Đảm bảo chất lượng điện năng. được thể hiện bằng hai tiêu chí sau:

– Định mức tần số: do Cơ quan điều khiển hệ thống điện quốc gia điều chỉnh (tần số lưới điện quốc gia Việt Nam là 50Hz).

– Định mức điện áp: cho phép dao động xung quanh giá trị định mức ± 5%.

Đảm bảo hiệu quả kinh tế: đảm bảo vốn đầu tư và chi phí vận hành là tiết kiệm nhất.

Đảm bảo an toàn: các thiết bị vận hành dễ dàng, đơn giản, đặc biệt an toàn cho người sử dụng và thiết bị cũng như toàn bộ hệ thống.

4. Bài tập mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Câu hỏi 1: Mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ:

A. Chỉ tiêu thụ dưới vài chục kilôgam

B. Chỉ tiêu thụ hơn vài trăm kilowatt

C. Chỉ tiêu thụ điện năng từ vài chục kilôgam đến vài trăm kilôgam

D. Cả 3 câu trả lời trên đều đúng

Câu trả lời:

Câu 2: Phụ tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

A. Động cơ điện

B. Thiết bị điện

C. Máy hàn điện

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 3: Đặc điểm của mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ

A. Tải trọng được phân phối bình thường tập trung

B. Dùng máy biến áp rời hoặc lấy nguồn điện từ 380 / 220V. đường dây điện áp thấp

C. Mạng điện chiếu sáng cũng được lấy từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 4: Yêu cầu của mạng lưới điện sản xuất quy mô nhỏ là:

A. Đảm bảo chất lượng điện

B. Đảm bảo kinh tế

C. Đảm bảo an toàn

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 5: Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện qua các tiêu chí như thế nào?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời: BỎ

Câu hỏi 6: Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo:

A. Vốn đầu tư kinh tế nhất

B. Chi phí vận hành tiết kiệm nhất

C. Vốn kinh tế nhất và chi phí hoạt động

D. Không cần quan tâm đến chi phí vận hành và vốn đầu tư

Câu trả lời:

Câu 7: Hoạt động đóng mạch theo thứ tự sau:

A. Máy biến áp hạ thế, tủ động lực, tủ phân phối, tủ chiếu sáng

B. Máy biến áp hạ thế, tủ điện chiếu sáng, tủ điện phân phối, tủ động lực

C. Máy biến áp hạ thế, tủ phân phối, tủ động lực và tủ chiếu sáng

D. Máy biến áp hạ thế, tủ động lực và tủ điện chiếu sáng, tủ điện phân phối

Câu trả lời:

Câu 8: Hoạt động cắt mạch theo thứ tự:

A. Tủ động lực và tủ điện chiếu sáng, tủ điện phân phối, máy biến áp hạ thế

B. Tủ phân phối, tủ động lực, máy biến áp hạ thế, tủ điện chiếu sáng

C. Tủ động lực và tủ điện chiếu sáng, máy biến áp hạ thế, tủ điện phân phối

D. Tủ điện chiếu sáng, tủ điện phân phối, tủ động lực, máy biến áp hạ thế

Trả lời: BỎ

Câu 9: Điện áp cho phép dao động xung quanh giá trị định mức:

A. ± 5%

B. ± 10%

C. ± 15%

D. ± 20%

Trả lời: A

Câu 10: Câu nào sau đây sai?

A. Tủ điện phân phối nhận điện từ trạm biến áp để phân phối đến các tủ động lực, tủ điện chiếu sáng của các phân xưởng.

B. Tủ động lực nhận nguồn từ tủ phân phối cấp cho tủ điện chiếu sáng.

C. Tủ điện chiếu sáng nhận điện từ tủ điện phân phối cấp cho mạch điện chiếu sáng của các phân xưởng.

D. Trạm biến áp điện cho các cơ sở sản xuất

Đáp án: B.

Giải thích: Do tủ động lực nhận nguồn từ tủ phân phối để cung cấp cho các máy sản xuất.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Xem thêm: ki kmno4 h2so4

Bạn thấy bài viết Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà bên dưới để https://vaege.org.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: vaege.org.vn

#Mạng #điện #sản #xuất #quy #mô #nhỏ #là #mạng #điện #mà