lý thuyết mạch 1 đại học bách khoa hà nội

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Lý thuyết mạch 1 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

khóa học lý thuyết mạch bcorn

1. Slide bài giảng lý thuyết mạch 1

Dưới đây là 4 bộ bài giảng mà mình sưu tầm được, mình sẽ demo một vài file cho các bạn xem còn lại thì các bạn vào thư mục để xem cho rõ nhé

Bạn đang xem: lý thuyết mạch 1 đại học bách khoa hà nội

tải bài giảng thầy phương

tải bài giảng thầy sơn

SLIDE CUNG THÀNH LONG

SLIDE TRẦN HOÀI LINH

khóa học lý thuyết mạch bcorn

2. Một số đề thi Lý thuyết mạch 1

Trong thư mục dưới đây gồm nhiều file đề thi lý thuyết mạch 1 khác nhau, mình chỉ minh họa 1 file thôi còn lại các bạn xem trong thư mục nhé.

Xem thêm: ca(no3)2 + na2co3

TẢI ĐỀ THI

3. Bài tập lý thuyết mạch I

Trong thư mục dưới đây gồm nhiều file bài tập LTM1 và lời giải khác nhau, mình chỉ minh họa 1 file thôi còn lại các bạn xem trong thư mục nhé.

bài tập lý thuyết mạch 1
TẢI BÀI TẬP LÝ THUYẾT MẠCH I

Xem thêm: fe(oh)3 t°

Bài tập phần khếch đại thuật toán cũng trong đây luôn nha

khóa học lý thuyết mạch bcorn

4. Sách Electric Circuits Schaum

tải sách

5. Sách Fundamental of Electric Circuits

tải sách

6. Record lý thuyết mạch 1

XEM BÀI GIẢNG RECORD

Tài liệu môn Nhập môn công nghệ phần mềm