luyện tập chung lớp 5 trang 15

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Toán lớp 5: Luyện tập dượt công cộng 1 trang 15 Giải Toán lớp 5 trang 15 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm gọi từng phần hoặc nhấn nhanh chóng vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Giải Toán lớp 5: Luyện tập dượt công cộng giúp những em học viên lớp 5 tìm hiểu thêm đáp án, chỉ dẫn giải cụ thể 5 bài tập dượt vô SGK Toán 5 trang 15. Qua bại, gom những em học viên ôn tập dượt, gia tăng lại kiến thức và kỹ năng, tập luyện khả năng giải Toán lớp 5 của tớ thiệt thành thục.

Đồng thời, cũng gom thầy cô tìm hiểu thêm nhằm biên soạn giáo án bài bác Luyện tập dượt công cộng của Chương 1 Toán lớp 5 mang lại học viên của tớ. Vậy mời mọc thầy cô và những em nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của Pgdphurieng.edu.vn:

Bạn đang xem: luyện tập chung lớp 5 trang 15

Đáp số Toán 5 trang 15

Bài 1: frac{2}{10}; frac{44}{100}; frac{25}{100}; frac{46}{100}

Bài 2:frac{42}{5}; frac{23}{4}; frac{31}{7}; frac{21}{10}

Bài 3:

a) frac{1}{10}; frac{3}{10}; frac{9}{10}

b) frac{1}{1000}; frac{8}{1000}; frac{25}{1000}

c) frac{1}{60}; frac{6}{60}=frac{1}{10};

frac{12}{60}=frac{1}{5}

Bài 4: 

2m 3dm = 2m + dfrac{3}{10}m = 2dfrac{3}{10}m;

4m 37cm = 4m + dfrac{37}{100}m = 4dfrac{37}{100}m;

1m 53cm = 1m + dfrac{53}{100}m = 1dfrac{53}{100}m.

Bài 5: 327cm; 32dfrac{7}{10} dm; 3dfrac{27}{100} m

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt Toán 5 trang 15

Bài 1

Chuyển những phân số sau trở nên phân số thập phân:

frac{14}{70};        frac{11}{25} ;       frac{75}{300} ;        frac{23}{500} .

Gợi ý đáp án:

frac{14}{70} =frac{14:7}{70:7}=frac{2}{10}

frac{11}{25} =frac{11 times 4}{25 times 4}=frac{44}{100}

frac{75}{300} =frac{75:3}{300:3}=frac{25}{100}

frac{23}{500} =frac{23 times 2}{500 times 2}=frac{46}{1000}

Bài 2

Chuyển những láo số sau trở nên phân số:

8frac{2}{5} ;       5frac{3}{4} ;        4frac{3}{7} ;        2frac{1}{10} .

Gợi ý đáp án:

8frac{2}{5} =frac{42}{5}

5frac{3}{4} =frac{23}{4}

4frac{3}{7} =frac{31}{7}

2frac{1}{10} =frac{21}{10}

Bài 3

Viết phân số phù hợp vô vị trí chấm:

a) 1dm = … m

3dm = … m

9dm = … m

b) 1g = … kg

8g = … kg

25g = … kg

Xem thêm: nahso3 + hcl

c) 1 phút = … giờ

6 phút = … giờ

12 phút = … giờ

Hướng dẫn:

10dm = 1m

1dm = frac{1}{10}m

3dm = frac{3}{10}m

Gợi ý đáp án:

a) 1dm = frac{1}{10}m

3dm = frac{3}{10}m

9dm = frac{9}{10} m

b) 1g = frac{1}{1000} kg

8g = frac{8}{1000} kg

25g = frac{25}{1000} kg

c) 1 phút = dfrac{1}{60} giờ

6 phút = dfrac{6}{60}giờ = dfrac{1}{10} giờ

12 phút = dfrac{12}{60} giờ =dfrac{1}{5} giờ

Bài 4

Viết những số đo chừng lâu năm (theo mẫu):

5m 7dm;      2m 3dm;       4m 37cm;     1m 53cm.

Mẫu: 5m 7dm = 5m + dfrac{7}{10} m = 5dfrac{7}{10} m

Gợi ý đáp án:

2m 3dm = 2m + dfrac{3}{10}m = 2dfrac{3}{10}m;

4m 37cm = 4m + dfrac{37}{100}m = 4dfrac{37}{100}m;

1m 53cm = 1m + dfrac{53}{100}m = 1dfrac{53}{100}m.

Bài 5

Đo chiều lâu năm của một sợi thừng được 3m và 27 centimet. Hãy ghi chép số đo chừng lâu năm của sợi thừng bên dưới dạng số đo với đơn vị chức năng là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Gợi ý đáp án:

+) Ta có: 3m và 27 centimet = 3m + 27 centimet = 300cm + 27cm = 327cm;

Vậy chiều lâu năm sợi thừng là 327cm.

+) 327cm =320cm + 7cm = 32dm + 7cm =32dfrac{7}{10} dm;

Vậy chiều lâu năm sợi thừng là 32dfrac{7}{10} dm.

+) 3m và 27 centimet = 3m + 27 centimet = 3dfrac{27}{100} m

Xem thêm: alanin + koh

Vậy chiều lâu năm sợi thừng là 3dfrac{27}{100} m

Cảm ơn các bạn vẫn theo đòi dõi nội dung bài viết Toán lớp 5: Luyện tập dượt công cộng 1 trang 15 Giải Toán lớp 5 trang 15 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhờ rằng nhằm lại comment và review ra mắt trang web với người xem nhé. Chân trở nên cảm ơn.