lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng anh

Viết đoạn văn về ích lợi và tác hại của máy tính bao gồm gợi ý cách viết và 6 đoạn văn mẫu được Ôn Thi HSG tuyển chọn từ bài làm của các bạn học trò giỏi trên cả nước. Thông qua tài liệu này giúp các bạn học trò có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ đoàn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày 1 tân tiến hơn.

Bạn đang xem: lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng anh

Với việc bằng máy tính, nhiều người tăng lên tầm hiểu biết, nhưng mà cũng nhiều người gặp phải vấn đề với sức khỏe. Dần dần chúng ta bỏ quên thể dục thể thao và những hoạt động tay chân. Tuy nhiên việc bằng máy tính tốt hay xấu còn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó để dùng cho cuộc sống của mình như thế nào. Chính thành ra trong bài viết dưới đây Ôn Thi HSG giới thiệu 6 đoạn văn viết về tác hại và ích lợi của máy tính, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Dàn ý cách viết về Ích lợi và Tác hại của máy tính

Liệt kê những ích lợi của máy tính:

 • Provide a big global store of information: provide popular search engines such as: google.com, bing.com, coccoc.com, etc.
 • Connects many people all over the world: keeping in touch with your friends by facetime, chatting, e-mail messages, forum….
 • Help your studying a lot: seeking document, trực tuyến teaching & learning, …
 • Provide entertainment: playing computer games, listening lớn music, reading book,
 • Use many services on internet: trực tuyến shopping, trực tuyến banking, job seeking, purchasing movies tickets, trực tuyến flight ticket, …
 • Storage Capability: Computer can store huge source of information, documents, apps, …

Liệt kê những tác hại của máy tính

 • The waste of time: take whole day in front of computer screen
 • Harmful lớn our health: short-sighted, headache, backache, obesity,
 • Become addicted: social networking, game,

Đoạn văn viết về ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 1

Tiếng Anh

What are the benefits that laptops bring lớn you? Laptop helps you in studying. it is the most efficient and fastest information search engine. Second, it helps you lớn store documents. more than that, it also helps you lớn have diverse knowledge about life, and you can learn many things without going anywhere. Third, máy tính bảng is a very effective entertainment tool. It also helps you exchange information, work trực tuyến, do business or cửa hàng in person. Just like television, laptops also have many disadvantages. it makes you waste time on entertainment. it contains a lot of unhealthy information… but using a máy tính bảng is good or bad depends on how you use it lớn serve your life.

Tiếng Việt

Những ích lợi nhưng máy tính xách tay mang đến cho bạn là gì? Máy tính xách tay giúp bạn trong học tập. nó là phương tiện kiếm tìm thông tin hiệu quả nhất và nhanh nhất. Thứ 2, nó giúp bạn lưu trữ tài liệu. hơn thế nó còn giúp bạn có những kiến ​​thức nhiều chủng loại về cuộc sống, học hỏi được nhiều điều nhưng ko cần phải đi đâu xa. Thứ 3, máy tính bảng là 1 phương tiện tiêu khiển rất hiệu quả. Nó cũng giúp bạn bàn bạc thông tin, làm việc online, kinh doanh hoặc sắm sửa trực tiếp. Cũng giống như tivi, máy tính xách tay cũng có nhiều nhược điểm. nó khiến bạn phung phá thời kì vào việc tiêu khiển. nó chứa đựng nhiều thông tin ko lành mạnh… nhưng mà việc sử dụng máy tính bảng tốt hay xấu còn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó để dùng cho cuộc sống của mình như thế nào.

Viết đoạn văn ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 2

Tiếng Anh

Modern society is constantly developing, and the appearance of the Internet has opened up a whole new era of access and sharing of information. This brings a tremendous reform and benefits lớn all humanity. In our lives there are innumerable questions that need lớn be answered, and the Internet was born as a useful tool lớn help us solve those questions. Searching for information in the past has cost humanity a lot of time and effort, and not everyone had patience lớn turn the pages one by one lớn find the information they needed. However, our lives have changed tremendously since the arrival of the Internet, and the search of general information on the Internet has not consumed us much more than mouse clicks and keyboard typing. This is where most basic and specialist information is gathered from the majority of occupations and fields in our life. There are countless websites that contain useful information for research and study, and Wikipedia is now considered lớn be the most complete and accurate encyclopedia. Searching the Internet is simple, but we should also be careful in getting that information. Not all knowledge on the Internet is accurate and complete, so we need lớn compare information from many different sources before actually using any of them for our purposes. The Internet is an infinite ocean of knowledge, and we can learn countless things if we know how lớn use it properly.

Tiếng Việt

Xã hội đương đại ko dừng tăng trưởng, sự hiện ra của Internet đã mở ra 1 kỷ nguyên tiếp cận và san sớt thông tin hoàn toàn mới. Điều này mang đến 1 cuộc canh tân lớn bự và ích lợi cho toàn bộ loài người. Trong cuộc sống của chúng ta có vô kể câu hỏi cần được trả lời, Internet có mặt trên thị trường như 1 phương tiện hữu dụng giúp chúng ta khắc phục những thắc mắc ấy. Việc kiếm tìm thông tin trước đây đã tiêu tốn của loài người rất nhiều thời kì và công lao và chẳng phải người nào cũng có đủ nhẫn nại để lật từng trang 1 để kiếm tìm thông tin mình cần. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta đã chỉnh sửa rất nhiều tính từ lúc lúc có Internet, và việc kiếm tìm thông tin chung trên Internet ko tiêu tốn nhiều của chúng ta hơn những cú click chuột và gõ bàn phím. Đây là nơi tích lũy số đông các thông tin căn bản và chuyên môn từ phần bự các đơn vị quản lý nghề và lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Có vô kể trang web chứa đựng những thông tin hữu dụng cho việc nghiên cứu và học tập, và Wikipedia hiện tại được coi là bộ bách khoa toàn thư đầy đủ và chuẩn xác nhất. Kiếm tìm trên Internet rất dễ dãi, nhưng mà chúng ta cũng nên cẩn thận trong việc lấy thông tin ấy. Không phải tất cả các kiến ​​thức trên Internet đều chuẩn xác và đầy đủ, thành ra chúng ta cần so sánh thông tin từ nhiều nguồn không giống nhau trước lúc đích thực sử dụng bất cứ thông tin nào cho mục tiêu của mình. Internet là 1 biển cả kiến ​​thức bất tận, và chúng ta có thể học được vô kể điều nếu biết sử dụng nó 1 cách cân đối.

Viết đoạn văn ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 3

Tiếng Anh

Computer plays an important part in our life. However, while bringing certain advantages, this high-tech device has its own limitations. First of all, computer is a useful tool and an intelligent device in every aspect of life. What’s more, new constructive materials, new robots, and new fuels are all made with the help of information technology. That is lớn say computer has made our life become modern, more convenient and civilized. However, a computer also has its own disadvantages because the users take its advantage for negative purposes. Some people use computers lớn do nothing but playing games, chatting, spam, create dirty information on the Net. In addition, sitting in front of the screen for long hours can lead lớn obesity, backache, and short-sightedness. Besides, people paying too much attention lớn trực tuyến activities may become passive in real life because of their lacks of communication. In short, everything has its two sides, so does computer. Therefore, it is necessary that we use it for right purposes.

Tiếng Việt

Máy tính đóng 1 phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, tuy mang đến những điểm tốt nhất mực nhưng mà thiết bị công nghệ cao này cũng có những giảm thiểu riêng. Trước hết, máy tính là 1 phương tiện hữu dụng và 1 thiết bị sáng dạ trong mọi góc cạnh của cuộc sống. Hơn nữa, các nguyên liệu xây dựng mới, rô bốt mới và nhiên liệu mới đều được tạo ra với sự viện trợ của công nghệ thông tin. Nói tương tự có tức là máy tính đã khiến cho cuộc sống của chúng ta phát triển thành đương đại, tiện dung và tân tiến hơn. Tuy nhiên, máy tính cũng có những nhược điểm riêng do người mua lợi dụng nó cho những mục tiêu bị động. 1 số người bằng máy tính để ko làm gì khác ngoài việc chơi game, tán dóc, spam, tạo thông tin bẩn trên mạng. Ngoài ra, ngồi trước màn hình nhiều giờ có thể dẫn tới phệ phì, đau lưng, cận thị. Kế bên ấy, những người quá để ý tới các hoạt động online có thể phát triển thành bị động trong cuộc sống thực vì thiếu giao tiếp. Tóm lại, cái gì cũng có 2 mặt của nó, máy tính cũng vậy. Thành ra, việc chúng ta sử dụng nó đúng mục tiêu là điều cấp thiết.

Viết đoạn văn ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 4

Tiếng Anh 

Nowadays, compute has become an important part in the modern life. Besides the advantages, it also brings about many disadvantages that no one expects. First, computer is so addictive and time-consuming. Using it sometimes makes you lose your sense of time and easily deep in meaningless things. For example, when you start studying at 7 o’clock, you have intention of using computer for doing homework but then you are addicted lớn the entertainment websites and can not stop. As a result, it takes you a lot of time lớn finish work and makes you lazier and lazier. Second, some social networking sites contain potential risks, because they are not strictly controlled. Some websites can report the false and reactionary information, other ones even can take advantage of your belief then make money illegally. Last but not least, computer affects harmfully lớn your health. It is undeniable fact that your vision is shorten so much when you use điện thoại thông minh or computer so much. Moreover, it also results in some diseases, which relate lớn memory and skeleton, especially promote the senescence faster. Taking into consideration, Internet is not bad but everyone should uses it reasonably and effectively.

Tiếng Việt

Ngày nay, máy tính đã biến thành 1 phần quan trọng trong cuộc sống đương đại. Kế bên những điểm tốt thì nó cũng kéo theo nhiều nhược điểm nhưng ko nào ngờ đến. Trước nhất, máy tính rất dễ gây nghiện và tốn thời kì. Việc sử dụng nó đôi lúc khiến bạn mất cảm giác về thời kì và dễ chìm sâu vào những điều bất nghĩa. Thí dụ, lúc bạn mở màn học khi 7 giờ tối, bạn có ý định bằng máy tính để làm bài tập nhưng mà sau ấy bạn lại nghiện các trang web tiêu khiển và chẳng thể ngừng lại. Kết quả là bạn mất rất nhiều thời kì để xong xuôi công tác và khiến bạn phát triển thành lười nhác, lười nhác hơn. Thứ 2, 1 số trang mạng xã hội tiềm tàng nhiều xui xẻo, do ko được kiểm soát chặt chẽ. 1 số trang web có thể đưa tin sai sự thực và phản động, những trang khác thậm chí có thể lợi dụng lòng tin của bạn để kiếm tiền bất lương. Cuối cùng nhưng mà ko kém phần quan trọng, máy tính tác động có hại tới sức khỏe của bạn. Không thể phủ nhận 1 thực tiễn rằng tầm nhìn của bạn bị giảm đi rất nhiều lúc bạn sử dụng dế yêu sáng dạ hoặc máy tính quá nhiều. Hơn nữa, nó còn gây ra 1 số bệnh liên can tới sự ghi nhớ và khung xương, đặc trưng là xúc tiến công đoạn lão hóa diễn ra mau lẹ hơn. Xét cho cùng, Internet ko xấu nhưng mà mọi người nên sử dụng nó 1 cách cân đối và hiệu quả.

Viết đoạn văn ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 5

Tiếng Anh 

Computer is a modern tool which has made life very easy and simple. It has the capability lớn complete more than one task in small time. It is able lớn do work of many human beings alone within less time. It is the utility of highest efficiency. The first computer was a mechanical computer which was created by the Charles Babbage. A computer works successfully using its hardware and fully installed application software. Other accessories of the computer are keyboard, mouse, printer, CPU and UPS.

The data which we put into the computer using device is called input data and device as input device and data which we take outside using printer or the other device is called as output data and device as output device. The input data gets changed into the information which can be stored and changed anytime. Computer is very safe tool for data storage which is being used in various fields. We can cửa hàng, pay our electricity bill, water bill, video chat, messaging, e-mail messages anywhere in the world and lots of trực tuyến activities using the internet.

 Tiếng Việt

Máy tính là 1 thiết bị đương đại đã khiến cho cuộc sống phát triển thành dễ ợt và dễ dãi. Nó có bản lĩnh xong xuôi nhiều việc chỉ cần khoảng ngắn. Nó có thể làm những công tác của nhiều người chỉ cần khoảng ít hơn. Nó rất hữu dụng trong việc mang lại hiệu quả cao nhất.Chiếc máy tính trước tiên là 1 máy tính cơ học được tạo bởi Charleg Babbge. 1 chiếc máy tính hoạt động thành công bình việc sử dụng các phần cứng của nó và được thiết đặt các phần mềm ứng dụng đầy đủ. Những phụ kiện khác của máy tính là bàn phím, chuột,máy in, CPU và UPS.

Những dữ liệu chúng ta thiết đặt vào máy tính để sử dụng được gọi là dữ liệu đầu vào và thiết bị là thiết bị đầu vào, và dữ liệu cái nhưng chúng ta sử dụng bên ngoài như máy in và các thiết bị khác được gọi là dữ liệu đầu ra và thiết bị là thiết bị đầu ra. Dữ liệu đầu vào được thanh đổi thành những thông tin nhưng có thể được lưu trữ và chỉnh sửa bất kỳ khi nào. Máy tính là thiết bị án toàn cho việc lưu trữ dữ liệu để sử dụng trong các lĩnh vực không giống nhau. Chúng ta có thể sắm sửa, thay toán hóa đơn điện, hóa đơn nước,trò chuyện video, tin nhắn, gửi e mail của chúng ta bất cứ ở đâu trong toàn cầu này và nhiều hoạt động online bằng việc sử dụng Internet.

Ích lợi và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh – Mẫu 6

Tiếng Anh

Xem thêm: ch3cooch3 naoh

Can you imagine how academic life would be like without computers? Writing letters, essays, editing and saving information would be completely exhausting. What is more, looking for information would be almost impossible. However, computers have simplified students work throughout the academic year. Despite the difficulties of learning how lớn use them, computers can be practical and helpful.

The most important benefit of computers is their practicability. A single machine allows students lớn calculate, lớn write essays and lớn search for information while listening lớn music. For example, Office package includes a spreadsheet program, a word processor and a presentation program. What is more, It includes a grammar and spelling check, which simplifies edition. At the same time, the student can listen lớn music, watch a video, record a CD, or chat with friends. In short, any computer shares the characteristics of a radio, a television, a telephone, a notebook, and a calculator together with tools for organization, for multimedia presentations and for grammatical corrections.

Another benefit of computers is the assistance they provide lớn students. For example, with the help of a computer, files can be easily organized and adequately separated in folders according lớn subject. In addition, they can be retrieved by using the computer’s search tool. Another example of how they are helpful is the capacity lớn store a large amount of information. By using the Internet, a student can download a great number of files of different sizes which can be saved on the computer’s hard disk. E-books, audiobooks, movies and programs on school subjects can be downloaded and stored for the student benefit.

In conclusion, Computers have become an essential tool for students and without them, academic work would be wearying. The ability lớn store and execute different programs makes computers extremely practical and helpful for students benefit.

 Tiếng Việt

Bạn có thể hình dung cuộc sống học tập sẽ như thế nào nếu ko có máy tính? Viết thư, tiểu luận, biên tập và lưu thông tin sẽ hoàn toàn mỏi mệt. Hơn nữa, việc kiếm tìm thông tin sẽ phần nhiều chẳng thể. Tuy nhiên, máy tính đã giúp sinh viên dễ dãi hóa công tác trong suốt 5 học. Bất chấp những gian khổ lúc học cách sử dụng chúng, máy tính có thể thực tiễn và hữu dụng.

Ích lợi quan trọng nhất của máy tính là tính thực tiễn của chúng. 1 chiếc máy độc nhất cho phép sinh viên tính toán, viết tiểu luận và kiếm tìm thông tin khi mà nghe nhạc. Thí dụ, gói Office bao gồm 1 chương trình bảng tính, 1 trình xử lý văn bản và 1 chương trình thể hiện. Hơn nữa, nó bao gồm rà soát ngữ pháp và chính tả, giúp dễ dãi hóa bạn dạng. Cùng lúc, học trò có thể nghe nhạc, xem video, ghi đĩa CD hoặc nói chuyện với bằng hữu. Nói tóm lại, bất cứ máy tính nào cũng có chung các đặc điểm của radio, tivi, dế yêu, máy tính xách tay và máy tính cộng với các phương tiện để tổ chức, trình chiếu đa công cụ và sửa lỗi ngữ pháp.

1 ích lợi khác của máy tính là sự viện trợ nhưng chúng cung ứng cho học trò. Thí dụ, với sự viện trợ của máy tính, các tệp có thể được xếp đặt dễ ợt và phân tích đầy đủ trong các folder theo chủ đề. Ngoài ra, chúng có thể được lấy ra bằng cách sử dụng phương tiện kiếm tìm của máy tính. 1 tỉ dụ khác về cách chúng hữu dụng là bản lĩnh lưu trữ 1 lượng bự thông tin. Bằng cách sử dụng Internet, học trò có thể tải xuống 1 số lượng bự các tệp có kích tấc không giống nhau có thể được lưu trên đĩa cứng của máy tính. Có thể tải xuống và lưu trữ sách điện tử, sách nói, phim và các chương trình về các chủ đề ở trường vì ích lợi của học trò.

Tóm lại, Máy tính đã biến thành 1 phương tiện cấp thiết cho sinh viên và nếu ko có chúng, công tác học tập sẽ rất mỏi mệt. Khả năng lưu trữ và thực thi các chương trình không giống nhau khiến cho máy tính phát triển thành hết sức thiết thực và hữu dụng cho sinh viên.

Xem thêm thông tin Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích và tác hại của máy tính (Gợi ý + 6 Mẫu)

Đoạn văn tiếng Anh về ích lợi và tác hại của máy tính (Gợi ý + 6 Mẫu)

Viết đoạn văn về ích lợi và tác hại của máy tính bao gồm gợi ý cách viết và 6 đoạn văn mẫu được Ôn Thi HSG tuyển chọn từ bài làm của các bạn học trò giỏi trên cả nước. Thông qua tài liệu này giúp các bạn học trò có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ đoàn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày 1 tân tiến hơn.

Với việc bằng máy tính, nhiều người tăng lên tầm hiểu biết, nhưng mà cũng nhiều người gặp phải vấn đề với sức khỏe. Dần dần chúng ta bỏ quên thể dục thể thao và những hoạt động tay chân. Tuy nhiên việc bằng máy tính tốt hay xấu còn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó để dùng cho cuộc sống của mình như thế nào. Chính thành ra trong bài viết dưới đây Ôn Thi HSG giới thiệu 6 đoạn văn viết về tác hại và ích lợi của máy tính, mời các bạn cùng theo dõi nhé.
Dàn ý cách viết về Ích lợi và Tác hại của máy tính
Liệt kê những ích lợi của máy tính:

Provide a big global store of information: provide popular search engines such as: google.com, bing.com, coccoc.com, etc.
Connects many people all over the world: keeping in touch with your friends by facetime, chatting, e-mail messages, forum….
Help your studying a lot: seeking document, trực tuyến teaching & learning, …
Provide entertainment: playing computer games, listening lớn music, reading book,
Use many services on internet: trực tuyến shopping, trực tuyến banking, job seeking, purchasing movies tickets, trực tuyến flight ticket, …
Storage Capability: Computer can store huge source of information, documents, apps, …

Liệt kê những tác hại của máy tính

The waste of time: take whole day in front of computer screen
Harmful lớn our health: short-sighted, headache, backache, obesity,
Become addicted: social networking, game,

Đoạn văn viết về ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 1
Tiếng Anh
What are the benefits that laptops bring lớn you? Laptop helps you in studying. it is the most efficient and fastest information search engine. Second, it helps you lớn store documents. more than that, it also helps you lớn have diverse knowledge about life, and you can learn many things without going anywhere. Third, máy tính bảng is a very effective entertainment tool. It also helps you exchange information, work trực tuyến, do business or cửa hàng in person. Just like television, laptops also have many disadvantages. it makes you waste time on entertainment. it contains a lot of unhealthy information… but using a máy tính bảng is good or bad depends on how you use it lớn serve your life.
Tiếng Việt
Những ích lợi nhưng máy tính xách tay mang đến cho bạn là gì? Máy tính xách tay giúp bạn trong học tập. nó là phương tiện kiếm tìm thông tin hiệu quả nhất và nhanh nhất. Thứ 2, nó giúp bạn lưu trữ tài liệu. hơn thế nó còn giúp bạn có những kiến ​​thức nhiều chủng loại về cuộc sống, học hỏi được nhiều điều nhưng ko cần phải đi đâu xa. Thứ 3, máy tính bảng là 1 phương tiện tiêu khiển rất hiệu quả. Nó cũng giúp bạn bàn bạc thông tin, làm việc online, kinh doanh hoặc sắm sửa trực tiếp. Cũng giống như tivi, máy tính xách tay cũng có nhiều nhược điểm. nó khiến bạn phung phá thời kì vào việc tiêu khiển. nó chứa đựng nhiều thông tin ko lành mạnh… nhưng mà việc sử dụng máy tính bảng tốt hay xấu còn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó để dùng cho cuộc sống của mình như thế nào.
Viết đoạn văn ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 2
Tiếng Anh
Modern society is constantly developing, and the appearance of the Internet has opened up a whole new era of access and sharing of information. This brings a tremendous reform and benefits lớn all humanity. In our lives there are innumerable questions that need lớn be answered, and the Internet was born as a useful tool lớn help us solve those questions. Searching for information in the past has cost humanity a lot of time and effort, and not everyone had patience lớn turn the pages one by one lớn find the information they needed. However, our lives have changed tremendously since the arrival of the Internet, and the search of general information on the Internet has not consumed us much more than mouse clicks and keyboard typing. This is where most basic and specialist information is gathered from the majority of occupations and fields in our life. There are countless websites that contain useful information for research and study, and Wikipedia is now considered lớn be the most complete and accurate encyclopedia. Searching the Internet is simple, but we should also be careful in getting that information. Not all knowledge on the Internet is accurate and complete, so we need lớn compare information from many different sources before actually using any of them for our purposes. The Internet is an infinite ocean of knowledge, and we can learn countless things if we know how lớn use it properly.
Tiếng Việt
Xã hội đương đại ko dừng tăng trưởng, sự hiện ra của Internet đã mở ra 1 kỷ nguyên tiếp cận và san sớt thông tin hoàn toàn mới. Điều này mang đến 1 cuộc canh tân lớn bự và ích lợi cho toàn bộ loài người. Trong cuộc sống của chúng ta có vô kể câu hỏi cần được trả lời, Internet có mặt trên thị trường như 1 phương tiện hữu dụng giúp chúng ta khắc phục những thắc mắc ấy. Việc kiếm tìm thông tin trước đây đã tiêu tốn của loài người rất nhiều thời kì và công lao và chẳng phải người nào cũng có đủ nhẫn nại để lật từng trang 1 để kiếm tìm thông tin mình cần. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta đã chỉnh sửa rất nhiều tính từ lúc lúc có Internet, và việc kiếm tìm thông tin chung trên Internet ko tiêu tốn nhiều của chúng ta hơn những cú click chuột và gõ bàn phím. Đây là nơi tích lũy số đông các thông tin căn bản và chuyên môn từ phần bự các đơn vị quản lý nghề và lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Có vô kể trang web chứa đựng những thông tin hữu dụng cho việc nghiên cứu và học tập, và Wikipedia hiện tại được coi là bộ bách khoa toàn thư đầy đủ và chuẩn xác nhất. Kiếm tìm trên Internet rất dễ dãi, nhưng mà chúng ta cũng nên cẩn thận trong việc lấy thông tin ấy. Không phải tất cả các kiến ​​thức trên Internet đều chuẩn xác và đầy đủ, thành ra chúng ta cần so sánh thông tin từ nhiều nguồn không giống nhau trước lúc đích thực sử dụng bất cứ thông tin nào cho mục tiêu của mình. Internet là 1 biển cả kiến ​​thức bất tận, và chúng ta có thể học được vô kể điều nếu biết sử dụng nó 1 cách cân đối.
Viết đoạn văn ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 3
Tiếng Anh
Computer plays an important part in our life. However, while bringing certain advantages, this high-tech device has its own limitations. First of all, computer is a useful tool and an intelligent device in every aspect of life. What’s more, new constructive materials, new robots, and new fuels are all made with the help of information technology. That is lớn say computer has made our life become modern, more convenient and civilized. However, a computer also has its own disadvantages because the users take its advantage for negative purposes. Some people use computers lớn do nothing but playing games, chatting, spam, create dirty information on the Net. In addition, sitting in front of the screen for long hours can lead lớn obesity, backache, and short-sightedness. Besides, people paying too much attention lớn trực tuyến activities may become passive in real life because of their lacks of communication. In short, everything has its two sides, so does computer. Therefore, it is necessary that we use it for right purposes.
Tiếng Việt
Máy tính đóng 1 phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, tuy mang đến những điểm tốt nhất mực nhưng mà thiết bị công nghệ cao này cũng có những giảm thiểu riêng. Trước hết, máy tính là 1 phương tiện hữu dụng và 1 thiết bị sáng dạ trong mọi góc cạnh của cuộc sống. Hơn nữa, các nguyên liệu xây dựng mới, rô bốt mới và nhiên liệu mới đều được tạo ra với sự viện trợ của công nghệ thông tin. Nói tương tự có tức là máy tính đã khiến cho cuộc sống của chúng ta phát triển thành đương đại, tiện dung và tân tiến hơn. Tuy nhiên, máy tính cũng có những nhược điểm riêng do người mua lợi dụng nó cho những mục tiêu bị động. 1 số người bằng máy tính để ko làm gì khác ngoài việc chơi game, tán dóc, spam, tạo thông tin bẩn trên mạng. Ngoài ra, ngồi trước màn hình nhiều giờ có thể dẫn tới phệ phì, đau lưng, cận thị. Kế bên ấy, những người quá để ý tới các hoạt động online có thể phát triển thành bị động trong cuộc sống thực vì thiếu giao tiếp. Tóm lại, cái gì cũng có 2 mặt của nó, máy tính cũng vậy. Thành ra, việc chúng ta sử dụng nó đúng mục tiêu là điều cấp thiết.
Viết đoạn văn ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 4
Tiếng Anh 
Nowadays, compute has become an important part in the modern life. Besides the advantages, it also brings about many disadvantages that no one expects. First, computer is so addictive and time-consuming. Using it sometimes makes you lose your sense of time and easily deep in meaningless things. For example, when you start studying at 7 o’clock, you have intention of using computer for doing homework but then you are addicted lớn the entertainment websites and can not stop. As a result, it takes you a lot of time lớn finish work and makes you lazier and lazier. Second, some social networking sites contain potential risks, because they are not strictly controlled. Some websites can report the false and reactionary information, other ones even can take advantage of your belief then make money illegally. Last but not least, computer affects harmfully lớn your health. It is undeniable fact that your vision is shorten so much when you use điện thoại thông minh or computer so much. Moreover, it also results in some diseases, which relate lớn memory and skeleton, especially promote the senescence faster. Taking into consideration, Internet is not bad but everyone should uses it reasonably and effectively.
Tiếng Việt
Ngày nay, máy tính đã biến thành 1 phần quan trọng trong cuộc sống đương đại. Kế bên những điểm tốt thì nó cũng kéo theo nhiều nhược điểm nhưng ko nào ngờ đến. Trước nhất, máy tính rất dễ gây nghiện và tốn thời kì. Việc sử dụng nó đôi lúc khiến bạn mất cảm giác về thời kì và dễ chìm sâu vào những điều bất nghĩa. Thí dụ, lúc bạn mở màn học khi 7 giờ tối, bạn có ý định bằng máy tính để làm bài tập nhưng mà sau ấy bạn lại nghiện các trang web tiêu khiển và chẳng thể ngừng lại. Kết quả là bạn mất rất nhiều thời kì để xong xuôi công tác và khiến bạn phát triển thành lười nhác, lười nhác hơn. Thứ 2, 1 số trang mạng xã hội tiềm tàng nhiều xui xẻo, do ko được kiểm soát chặt chẽ. 1 số trang web có thể đưa tin sai sự thực và phản động, những trang khác thậm chí có thể lợi dụng lòng tin của bạn để kiếm tiền bất lương. Cuối cùng nhưng mà ko kém phần quan trọng, máy tính tác động có hại tới sức khỏe của bạn. Không thể phủ nhận 1 thực tiễn rằng tầm nhìn của bạn bị giảm đi rất nhiều lúc bạn sử dụng dế yêu sáng dạ hoặc máy tính quá nhiều. Hơn nữa, nó còn gây ra 1 số bệnh liên can tới sự ghi nhớ và khung xương, đặc trưng là xúc tiến công đoạn lão hóa diễn ra mau lẹ hơn. Xét cho cùng, Internet ko xấu nhưng mà mọi người nên sử dụng nó 1 cách cân đối và hiệu quả.
Viết đoạn văn ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 5
Tiếng Anh 
Computer is a modern tool which has made life very easy and simple. It has the capability lớn complete more than one task in small time. It is able lớn do work of many human beings alone within less time. It is the utility of highest efficiency. The first computer was a mechanical computer which was created by the Charles Babbage. A computer works successfully using its hardware and fully installed application software. Other accessories of the computer are keyboard, mouse, printer, CPU and UPS.
The data which we put into the computer using device is called input data and device as input device and data which we take outside using printer or the other device is called as output data and device as output device. The input data gets changed into the information which can be stored and changed anytime. Computer is very safe tool for data storage which is being used in various fields. We can cửa hàng, pay our electricity bill, water bill, video chat, messaging, e-mail messages anywhere in the world and lots of trực tuyến activities using the internet.
 Tiếng Việt
Máy tính là 1 thiết bị đương đại đã khiến cho cuộc sống phát triển thành dễ ợt và dễ dãi. Nó có bản lĩnh xong xuôi nhiều việc chỉ cần khoảng ngắn. Nó có thể làm những công tác của nhiều người chỉ cần khoảng ít hơn. Nó rất hữu dụng trong việc mang lại hiệu quả cao nhất.Chiếc máy tính trước tiên là 1 máy tính cơ học được tạo bởi Charleg Babbge. 1 chiếc máy tính hoạt động thành công bình việc sử dụng các phần cứng của nó và được thiết đặt các phần mềm ứng dụng đầy đủ. Những phụ kiện khác của máy tính là bàn phím, chuột,máy in, CPU và UPS.
Những dữ liệu chúng ta thiết đặt vào máy tính để sử dụng được gọi là dữ liệu đầu vào và thiết bị là thiết bị đầu vào, và dữ liệu cái nhưng chúng ta sử dụng bên ngoài như máy in và các thiết bị khác được gọi là dữ liệu đầu ra và thiết bị là thiết bị đầu ra. Dữ liệu đầu vào được thanh đổi thành những thông tin nhưng có thể được lưu trữ và chỉnh sửa bất kỳ khi nào. Máy tính là thiết bị án toàn cho việc lưu trữ dữ liệu để sử dụng trong các lĩnh vực không giống nhau. Chúng ta có thể sắm sửa, thay toán hóa đơn điện, hóa đơn nước,trò chuyện video, tin nhắn, gửi e mail của chúng ta bất cứ ở đâu trong toàn cầu này và nhiều hoạt động online bằng việc sử dụng Internet.
Ích lợi và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh – Mẫu 6
Tiếng Anh
Can you imagine how academic life would be like without computers? Writing letters, essays, editing and saving information would be completely exhausting. What is more, looking for information would be almost impossible. However, computers have simplified students work throughout the academic year. Despite the difficulties of learning how lớn use them, computers can be practical and helpful.
The most important benefit of computers is their practicability. A single machine allows students lớn calculate, lớn write essays and lớn search for information while listening lớn music. For example, Office package includes a spreadsheet program, a word processor and a presentation program. What is more, It includes a grammar and spelling check, which simplifies edition. At the same time, the student can listen lớn music, watch a video, record a CD, or chat with friends. In short, any computer shares the characteristics of a radio, a television, a telephone, a notebook, and a calculator together with tools for organization, for multimedia presentations and for grammatical corrections.
Another benefit of computers is the assistance they provide lớn students. For example, with the help of a computer, files can be easily organized and adequately separated in folders according lớn subject. In addition, they can be retrieved by using the computer’s search tool. Another example of how they are helpful is the capacity lớn store a large amount of information. By using the Internet, a student can download a great number of files of different sizes which can be saved on the computer’s hard disk. E-books, audiobooks, movies and programs on school subjects can be downloaded and stored for the student benefit.
In conclusion, Computers have become an essential tool for students and without them, academic work would be wearying. The ability lớn store and execute different programs makes computers extremely practical and helpful for students benefit.
 Tiếng Việt
Bạn có thể hình dung cuộc sống học tập sẽ như thế nào nếu ko có máy tính? Viết thư, tiểu luận, biên tập và lưu thông tin sẽ hoàn toàn mỏi mệt. Hơn nữa, việc kiếm tìm thông tin sẽ phần nhiều chẳng thể. Tuy nhiên, máy tính đã giúp sinh viên dễ dãi hóa công tác trong suốt 5 học. Bất chấp những gian khổ lúc học cách sử dụng chúng, máy tính có thể thực tiễn và hữu dụng.
Ích lợi quan trọng nhất của máy tính là tính thực tiễn của chúng. 1 chiếc máy độc nhất cho phép sinh viên tính toán, viết tiểu luận và kiếm tìm thông tin khi mà nghe nhạc. Thí dụ, gói Office bao gồm 1 chương trình bảng tính, 1 trình xử lý văn bản và 1 chương trình thể hiện. Hơn nữa, nó bao gồm rà soát ngữ pháp và chính tả, giúp dễ dãi hóa bạn dạng. Cùng lúc, học trò có thể nghe nhạc, xem video, ghi đĩa CD hoặc nói chuyện với bằng hữu. Nói tóm lại, bất cứ máy tính nào cũng có chung các đặc điểm của radio, tivi, dế yêu, máy tính xách tay và máy tính cộng với các phương tiện để tổ chức, trình chiếu đa công cụ và sửa lỗi ngữ pháp.
1 ích lợi khác của máy tính là sự viện trợ nhưng chúng cung ứng cho học trò. Thí dụ, với sự viện trợ của máy tính, các tệp có thể được xếp đặt dễ ợt và phân tích đầy đủ trong các folder theo chủ đề. Ngoài ra, chúng có thể được lấy ra bằng cách sử dụng phương tiện kiếm tìm của máy tính. 1 tỉ dụ khác về cách chúng hữu dụng là bản lĩnh lưu trữ 1 lượng bự thông tin. Bằng cách sử dụng Internet, học trò có thể tải xuống 1 số lượng bự các tệp có kích tấc không giống nhau có thể được lưu trên đĩa cứng của máy tính. Có thể tải xuống và lưu trữ sách điện tử, sách nói, phim và các chương trình về các chủ đề ở trường vì ích lợi của học trò.
Tóm lại, Máy tính đã biến thành 1 phương tiện cấp thiết cho sinh viên và nếu ko có chúng, công tác học tập sẽ rất mỏi mệt. Khả năng lưu trữ và thực thi các chương trình không giống nhau khiến cho máy tính phát triển thành hết sức thiết thực và hữu dụng cho sinh viên.

TagsĐoạn văn tiếng Anh

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đoạn #văn #tiếng #Anh #về #lợi #ích #và #tác #hại #của #máy #tính #Gợi #Mẫu

Đoạn văn tiếng Anh về ích lợi và tác hại của máy tính (Gợi ý + 6 Mẫu)

Viết đoạn văn về ích lợi và tác hại của máy tính bao gồm gợi ý cách viết và 6 đoạn văn mẫu được Ôn Thi HSG tuyển chọn từ bài làm của các bạn học trò giỏi trên cả nước. Thông qua tài liệu này giúp các bạn học trò có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ đoàn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày 1 tân tiến hơn.

Với việc bằng máy tính, nhiều người tăng lên tầm hiểu biết, nhưng mà cũng nhiều người gặp phải vấn đề với sức khỏe. Dần dần chúng ta bỏ quên thể dục thể thao và những hoạt động tay chân. Tuy nhiên việc bằng máy tính tốt hay xấu còn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó để dùng cho cuộc sống của mình như thế nào. Chính thành ra trong bài viết dưới đây Ôn Thi HSG giới thiệu 6 đoạn văn viết về tác hại và ích lợi của máy tính, mời các bạn cùng theo dõi nhé.
Dàn ý cách viết về Ích lợi và Tác hại của máy tính
Liệt kê những ích lợi của máy tính:

Provide a big global store of information: provide popular search engines such as: google.com, bing.com, coccoc.com, etc.
Connects many people all over the world: keeping in touch with your friends by facetime, chatting, e-mail messages, forum….
Help your studying a lot: seeking document, trực tuyến teaching & learning, …
Provide entertainment: playing computer games, listening lớn music, reading book,
Use many services on internet: trực tuyến shopping, trực tuyến banking, job seeking, purchasing movies tickets, trực tuyến flight ticket, …
Storage Capability: Computer can store huge source of information, documents, apps, …

Liệt kê những tác hại của máy tính

The waste of time: take whole day in front of computer screen
Harmful lớn our health: short-sighted, headache, backache, obesity,
Become addicted: social networking, game,

Xem thêm: nh43po4 baoh2

Đoạn văn viết về ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 1
Tiếng Anh
What are the benefits that laptops bring lớn you? Laptop helps you in studying. it is the most efficient and fastest information search engine. Second, it helps you lớn store documents. more than that, it also helps you lớn have diverse knowledge about life, and you can learn many things without going anywhere. Third, máy tính bảng is a very effective entertainment tool. It also helps you exchange information, work trực tuyến, do business or cửa hàng in person. Just like television, laptops also have many disadvantages. it makes you waste time on entertainment. it contains a lot of unhealthy information… but using a máy tính bảng is good or bad depends on how you use it lớn serve your life.
Tiếng Việt
Những ích lợi nhưng máy tính xách tay mang đến cho bạn là gì? Máy tính xách tay giúp bạn trong học tập. nó là phương tiện kiếm tìm thông tin hiệu quả nhất và nhanh nhất. Thứ 2, nó giúp bạn lưu trữ tài liệu. hơn thế nó còn giúp bạn có những kiến ​​thức nhiều chủng loại về cuộc sống, học hỏi được nhiều điều nhưng ko cần phải đi đâu xa. Thứ 3, máy tính bảng là 1 phương tiện tiêu khiển rất hiệu quả. Nó cũng giúp bạn bàn bạc thông tin, làm việc online, kinh doanh hoặc sắm sửa trực tiếp. Cũng giống như tivi, máy tính xách tay cũng có nhiều nhược điểm. nó khiến bạn phung phá thời kì vào việc tiêu khiển. nó chứa đựng nhiều thông tin ko lành mạnh… nhưng mà việc sử dụng máy tính bảng tốt hay xấu còn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó để dùng cho cuộc sống của mình như thế nào.
Viết đoạn văn ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 2
Tiếng Anh
Modern society is constantly developing, and the appearance of the Internet has opened up a whole new era of access and sharing of information. This brings a tremendous reform and benefits lớn all humanity. In our lives there are innumerable questions that need lớn be answered, and the Internet was born as a useful tool lớn help us solve those questions. Searching for information in the past has cost humanity a lot of time and effort, and not everyone had patience lớn turn the pages one by one lớn find the information they needed. However, our lives have changed tremendously since the arrival of the Internet, and the search of general information on the Internet has not consumed us much more than mouse clicks and keyboard typing. This is where most basic and specialist information is gathered from the majority of occupations and fields in our life. There are countless websites that contain useful information for research and study, and Wikipedia is now considered lớn be the most complete and accurate encyclopedia. Searching the Internet is simple, but we should also be careful in getting that information. Not all knowledge on the Internet is accurate and complete, so we need lớn compare information from many different sources before actually using any of them for our purposes. The Internet is an infinite ocean of knowledge, and we can learn countless things if we know how lớn use it properly.
Tiếng Việt
Xã hội đương đại ko dừng tăng trưởng, sự hiện ra của Internet đã mở ra 1 kỷ nguyên tiếp cận và san sớt thông tin hoàn toàn mới. Điều này mang đến 1 cuộc canh tân lớn bự và ích lợi cho toàn bộ loài người. Trong cuộc sống của chúng ta có vô kể câu hỏi cần được trả lời, Internet có mặt trên thị trường như 1 phương tiện hữu dụng giúp chúng ta khắc phục những thắc mắc ấy. Việc kiếm tìm thông tin trước đây đã tiêu tốn của loài người rất nhiều thời kì và công lao và chẳng phải người nào cũng có đủ nhẫn nại để lật từng trang 1 để kiếm tìm thông tin mình cần. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta đã chỉnh sửa rất nhiều tính từ lúc lúc có Internet, và việc kiếm tìm thông tin chung trên Internet ko tiêu tốn nhiều của chúng ta hơn những cú click chuột và gõ bàn phím. Đây là nơi tích lũy số đông các thông tin căn bản và chuyên môn từ phần bự các đơn vị quản lý nghề và lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Có vô kể trang web chứa đựng những thông tin hữu dụng cho việc nghiên cứu và học tập, và Wikipedia hiện tại được coi là bộ bách khoa toàn thư đầy đủ và chuẩn xác nhất. Kiếm tìm trên Internet rất dễ dãi, nhưng mà chúng ta cũng nên cẩn thận trong việc lấy thông tin ấy. Không phải tất cả các kiến ​​thức trên Internet đều chuẩn xác và đầy đủ, thành ra chúng ta cần so sánh thông tin từ nhiều nguồn không giống nhau trước lúc đích thực sử dụng bất cứ thông tin nào cho mục tiêu của mình. Internet là 1 biển cả kiến ​​thức bất tận, và chúng ta có thể học được vô kể điều nếu biết sử dụng nó 1 cách cân đối.
Viết đoạn văn ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 3
Tiếng Anh
Computer plays an important part in our life. However, while bringing certain advantages, this high-tech device has its own limitations. First of all, computer is a useful tool and an intelligent device in every aspect of life. What’s more, new constructive materials, new robots, and new fuels are all made with the help of information technology. That is lớn say computer has made our life become modern, more convenient and civilized. However, a computer also has its own disadvantages because the users take its advantage for negative purposes. Some people use computers lớn do nothing but playing games, chatting, spam, create dirty information on the Net. In addition, sitting in front of the screen for long hours can lead lớn obesity, backache, and short-sightedness. Besides, people paying too much attention lớn trực tuyến activities may become passive in real life because of their lacks of communication. In short, everything has its two sides, so does computer. Therefore, it is necessary that we use it for right purposes.
Tiếng Việt
Máy tính đóng 1 phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, tuy mang đến những điểm tốt nhất mực nhưng mà thiết bị công nghệ cao này cũng có những giảm thiểu riêng. Trước hết, máy tính là 1 phương tiện hữu dụng và 1 thiết bị sáng dạ trong mọi góc cạnh của cuộc sống. Hơn nữa, các nguyên liệu xây dựng mới, rô bốt mới và nhiên liệu mới đều được tạo ra với sự viện trợ của công nghệ thông tin. Nói tương tự có tức là máy tính đã khiến cho cuộc sống của chúng ta phát triển thành đương đại, tiện dung và tân tiến hơn. Tuy nhiên, máy tính cũng có những nhược điểm riêng do người mua lợi dụng nó cho những mục tiêu bị động. 1 số người bằng máy tính để ko làm gì khác ngoài việc chơi game, tán dóc, spam, tạo thông tin bẩn trên mạng. Ngoài ra, ngồi trước màn hình nhiều giờ có thể dẫn tới phệ phì, đau lưng, cận thị. Kế bên ấy, những người quá để ý tới các hoạt động online có thể phát triển thành bị động trong cuộc sống thực vì thiếu giao tiếp. Tóm lại, cái gì cũng có 2 mặt của nó, máy tính cũng vậy. Thành ra, việc chúng ta sử dụng nó đúng mục tiêu là điều cấp thiết.
Viết đoạn văn ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 4
Tiếng Anh 
Nowadays, compute has become an important part in the modern life. Besides the advantages, it also brings about many disadvantages that no one expects. First, computer is so addictive and time-consuming. Using it sometimes makes you lose your sense of time and easily deep in meaningless things. For example, when you start studying at 7 o’clock, you have intention of using computer for doing homework but then you are addicted lớn the entertainment websites and can not stop. As a result, it takes you a lot of time lớn finish work and makes you lazier and lazier. Second, some social networking sites contain potential risks, because they are not strictly controlled. Some websites can report the false and reactionary information, other ones even can take advantage of your belief then make money illegally. Last but not least, computer affects harmfully lớn your health. It is undeniable fact that your vision is shorten so much when you use điện thoại thông minh or computer so much. Moreover, it also results in some diseases, which relate lớn memory and skeleton, especially promote the senescence faster. Taking into consideration, Internet is not bad but everyone should uses it reasonably and effectively.
Tiếng Việt
Ngày nay, máy tính đã biến thành 1 phần quan trọng trong cuộc sống đương đại. Kế bên những điểm tốt thì nó cũng kéo theo nhiều nhược điểm nhưng ko nào ngờ đến. Trước nhất, máy tính rất dễ gây nghiện và tốn thời kì. Việc sử dụng nó đôi lúc khiến bạn mất cảm giác về thời kì và dễ chìm sâu vào những điều bất nghĩa. Thí dụ, lúc bạn mở màn học khi 7 giờ tối, bạn có ý định bằng máy tính để làm bài tập nhưng mà sau ấy bạn lại nghiện các trang web tiêu khiển và chẳng thể ngừng lại. Kết quả là bạn mất rất nhiều thời kì để xong xuôi công tác và khiến bạn phát triển thành lười nhác, lười nhác hơn. Thứ 2, 1 số trang mạng xã hội tiềm tàng nhiều xui xẻo, do ko được kiểm soát chặt chẽ. 1 số trang web có thể đưa tin sai sự thực và phản động, những trang khác thậm chí có thể lợi dụng lòng tin của bạn để kiếm tiền bất lương. Cuối cùng nhưng mà ko kém phần quan trọng, máy tính tác động có hại tới sức khỏe của bạn. Không thể phủ nhận 1 thực tiễn rằng tầm nhìn của bạn bị giảm đi rất nhiều lúc bạn sử dụng dế yêu sáng dạ hoặc máy tính quá nhiều. Hơn nữa, nó còn gây ra 1 số bệnh liên can tới sự ghi nhớ và khung xương, đặc trưng là xúc tiến công đoạn lão hóa diễn ra mau lẹ hơn. Xét cho cùng, Internet ko xấu nhưng mà mọi người nên sử dụng nó 1 cách cân đối và hiệu quả.
Viết đoạn văn ích lợi và tác hại của máy tính – Mẫu 5
Tiếng Anh 
Computer is a modern tool which has made life very easy and simple. It has the capability lớn complete more than one task in small time. It is able lớn do work of many human beings alone within less time. It is the utility of highest efficiency. The first computer was a mechanical computer which was created by the Charles Babbage. A computer works successfully using its hardware and fully installed application software. Other accessories of the computer are keyboard, mouse, printer, CPU and UPS.
The data which we put into the computer using device is called input data and device as input device and data which we take outside using printer or the other device is called as output data and device as output device. The input data gets changed into the information which can be stored and changed anytime. Computer is very safe tool for data storage which is being used in various fields. We can cửa hàng, pay our electricity bill, water bill, video chat, messaging, e-mail messages anywhere in the world and lots of trực tuyến activities using the internet.
 Tiếng Việt
Máy tính là 1 thiết bị đương đại đã khiến cho cuộc sống phát triển thành dễ ợt và dễ dãi. Nó có bản lĩnh xong xuôi nhiều việc chỉ cần khoảng ngắn. Nó có thể làm những công tác của nhiều người chỉ cần khoảng ít hơn. Nó rất hữu dụng trong việc mang lại hiệu quả cao nhất.Chiếc máy tính trước tiên là 1 máy tính cơ học được tạo bởi Charleg Babbge. 1 chiếc máy tính hoạt động thành công bình việc sử dụng các phần cứng của nó và được thiết đặt các phần mềm ứng dụng đầy đủ. Những phụ kiện khác của máy tính là bàn phím, chuột,máy in, CPU và UPS.
Những dữ liệu chúng ta thiết đặt vào máy tính để sử dụng được gọi là dữ liệu đầu vào và thiết bị là thiết bị đầu vào, và dữ liệu cái nhưng chúng ta sử dụng bên ngoài như máy in và các thiết bị khác được gọi là dữ liệu đầu ra và thiết bị là thiết bị đầu ra. Dữ liệu đầu vào được thanh đổi thành những thông tin nhưng có thể được lưu trữ và chỉnh sửa bất kỳ khi nào. Máy tính là thiết bị án toàn cho việc lưu trữ dữ liệu để sử dụng trong các lĩnh vực không giống nhau. Chúng ta có thể sắm sửa, thay toán hóa đơn điện, hóa đơn nước,trò chuyện video, tin nhắn, gửi e mail của chúng ta bất cứ ở đâu trong toàn cầu này và nhiều hoạt động online bằng việc sử dụng Internet.
Ích lợi và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh – Mẫu 6
Tiếng Anh
Can you imagine how academic life would be like without computers? Writing letters, essays, editing and saving information would be completely exhausting. What is more, looking for information would be almost impossible. However, computers have simplified students work throughout the academic year. Despite the difficulties of learning how lớn use them, computers can be practical and helpful.
The most important benefit of computers is their practicability. A single machine allows students lớn calculate, lớn write essays and lớn search for information while listening lớn music. For example, Office package includes a spreadsheet program, a word processor and a presentation program. What is more, It includes a grammar and spelling check, which simplifies edition. At the same time, the student can listen lớn music, watch a video, record a CD, or chat with friends. In short, any computer shares the characteristics of a radio, a television, a telephone, a notebook, and a calculator together with tools for organization, for multimedia presentations and for grammatical corrections.
Another benefit of computers is the assistance they provide lớn students. For example, with the help of a computer, files can be easily organized and adequately separated in folders according lớn subject. In addition, they can be retrieved by using the computer’s search tool. Another example of how they are helpful is the capacity lớn store a large amount of information. By using the Internet, a student can download a great number of files of different sizes which can be saved on the computer’s hard disk. E-books, audiobooks, movies and programs on school subjects can be downloaded and stored for the student benefit.
In conclusion, Computers have become an essential tool for students and without them, academic work would be wearying. The ability lớn store and execute different programs makes computers extremely practical and helpful for students benefit.
 Tiếng Việt
Bạn có thể hình dung cuộc sống học tập sẽ như thế nào nếu ko có máy tính? Viết thư, tiểu luận, biên tập và lưu thông tin sẽ hoàn toàn mỏi mệt. Hơn nữa, việc kiếm tìm thông tin sẽ phần nhiều chẳng thể. Tuy nhiên, máy tính đã giúp sinh viên dễ dãi hóa công tác trong suốt 5 học. Bất chấp những gian khổ lúc học cách sử dụng chúng, máy tính có thể thực tiễn và hữu dụng.
Ích lợi quan trọng nhất của máy tính là tính thực tiễn của chúng. 1 chiếc máy độc nhất cho phép sinh viên tính toán, viết tiểu luận và kiếm tìm thông tin khi mà nghe nhạc. Thí dụ, gói Office bao gồm 1 chương trình bảng tính, 1 trình xử lý văn bản và 1 chương trình thể hiện. Hơn nữa, nó bao gồm rà soát ngữ pháp và chính tả, giúp dễ dãi hóa bạn dạng. Cùng lúc, học trò có thể nghe nhạc, xem video, ghi đĩa CD hoặc nói chuyện với bằng hữu. Nói tóm lại, bất cứ máy tính nào cũng có chung các đặc điểm của radio, tivi, dế yêu, máy tính xách tay và máy tính cộng với các phương tiện để tổ chức, trình chiếu đa công cụ và sửa lỗi ngữ pháp.
1 ích lợi khác của máy tính là sự viện trợ nhưng chúng cung ứng cho học trò. Thí dụ, với sự viện trợ của máy tính, các tệp có thể được xếp đặt dễ ợt và phân tích đầy đủ trong các folder theo chủ đề. Ngoài ra, chúng có thể được lấy ra bằng cách sử dụng phương tiện kiếm tìm của máy tính. 1 tỉ dụ khác về cách chúng hữu dụng là bản lĩnh lưu trữ 1 lượng bự thông tin. Bằng cách sử dụng Internet, học trò có thể tải xuống 1 số lượng bự các tệp có kích tấc không giống nhau có thể được lưu trên đĩa cứng của máy tính. Có thể tải xuống và lưu trữ sách điện tử, sách nói, phim và các chương trình về các chủ đề ở trường vì ích lợi của học trò.
Tóm lại, Máy tính đã biến thành 1 phương tiện cấp thiết cho sinh viên và nếu ko có chúng, công tác học tập sẽ rất mỏi mệt. Khả năng lưu trữ và thực thi các chương trình không giống nhau khiến cho máy tính phát triển thành hết sức thiết thực và hữu dụng cho sinh viên.

TagsĐoạn văn tiếng Anh

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đoạn #văn #tiếng #Anh #về #lợi #ích #và #tác #hại #của #máy #tính #Gợi #Mẫu


 • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/doan-van-tieng-anh-ve-loi-ich-va-tac-hai-cua-may-tinh-goi-y-6-mau/