koh + khco3

KOH (aq) + KHCO3 (aq) H2O (l) + K2CO3 (aq)

Xem thêm: BK8 đăng nhập như thế nào? Hướng dẫn cách truy cập vào BK8

Reaktanten:

 • KOH
  • Namen: Kaliumhydroxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Ätzkali Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Kaliumoxidhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Weißer, hygroskopischer, geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • KHCO3
  • Namen: Kaliumhydrogencarbonat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kaliumbicarbonat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kaliumbikarbonat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, KHCO3 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Geruch- und farbloses kristallines Pulver Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05

Produkte:

Xem thêm: Kho game chất lượng, đáng chơi nhất hiện nay

 • H2O
  • K2CO3
   • Namen: Kaliumcarbonat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Pottasche Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kaliumkarbonat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02