hi + h2so4 đặc

Trong phản xạ chất hóa học tớ mang đến axit sulfuric ( H2SO4) ứng dụng với axit iodic (HI) hóa học nhận được sau phản xạ được xem là gì và hiện tượng lạ xẩy ra như vậy nào? Mời chúng ta nằm trong theo gót dõi thăng bằng những phương trình HI + H2SO4 như sau :

– Xem thêm thắt : K2O + H2SO4

Bạn đang xem: hi + h2so4 đặc

HI + H2SO4 những phản xạ xẩy ra.

hi-h2so4

Hi + H2SO4 ĐK bình  thường

H2SO4 + 2HI → 2H2O + I2 + SO2

Trong đó

  • H2SO4 : Dung dịch axit Sulfuric đậm quánh ko màu
  • HI : Axit Iodic
  • H2O : Nước
  • I2 : Iot
  • SO2 :Khí Lưu huỳnh đioxit ko color với hương thơm hắc.

Điều khiếu nại phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết :  Có khí hương thơm hắc SO2 bay rời khỏi.

Hi + H2So4 ĐK nhiệt độ độ

H2SO4 + HI → H2O + H2S + I2

  • H2SO4 : Dung dịch axit Sulfuric đậm đặc
  • HI : Axit Iodic
  • H2O : Nước
  • I2 : Iot
  • H2S :Khí Hidro Sulfua ko color.

Điều khiếu nại phản ứng : nhiệt độ độ

Hiện tượng nhận biết : Quan sát hóa học thành phầm H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: ko màu), H2S (hidro sulfua) (trạng thái: khí) (màu sắc: ko màu), I2 (Iot) (trạng thái: rắn) (màu sắc: đen ngòm tím), được sinh rời khỏi, hóa học nhập cuộc H2SO4 (axit sulfuric) (trạng thái: dd đậm đặc), HI (axit iodic), bặt tăm.

Bài luyện tương quan Hi và H2SO4

Bài 1 :  Cho 0,52 gam láo ăn ý 2 sắt kẽm kim loại Mg, Al tan trọn vẹn nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được 0,336 lít khí ở đktc. Khối lượng muối hạt sunfat nhận được là:

Xem thêm: ki kmno4 h2so4

A. 1,24gam               B. 6,28gam                C. 1,96gam               D. 3,4gam.

Lời giải

Áp dụng thời gian nhanh công thức :

mmuối = mKL + mSO42- = 0,52+ 0,015. 96= 1,96 gam

Như vậy lựa chọn đáp án: C

Ví dụ 2:  Cho 13,428 gam một sắt kẽm kim loại M ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc lạnh lẽo dư nhận được V lít khí H2S ở đktc và hỗn hợp A. Cô cạn hỗn hợp A nhận được 66,24 gam muối hạt khan. V có mức giá trị là :

A. 2,4640lít                  B. 4,2112 lít     C. 4,7488lít                  D. 3,0912lít

Lời giải

Xem thêm: fe oh 3 + naoh

Áp dụng công thức : nH2S = 1/4. số mol gốc SO42- trong muối

nH2S = 1/4.[(66,24-13,428)/96] = 0,1375 mol => V= 0,1375. 22,4=  3,0912lít

Như vậy lựa chọn đáp án : D

Rate this post