hcoonh3ch3 + naoh

Câu 392210: Cho những hóa học sau: Glyxin (X), HCOONH3CH3 (Y), CH3CH2NH2 (Z), H2NCH2(CH3)COOC2H5 (T). Dãy bao gồm những hóa học đều tính năng được với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp HCl là

A. X, Y, Z, T.

Bạn đang xem: hcoonh3ch3 + naoh

B. X, Y, T.

C. X, Y, Z.

D. Y, Z, T.

Phương pháp giải:

Xét những hóa học phản xạ với hỗn hợp NaOH.

Xét những hóa học phản xạ với hỗn hợp HCl.

Kết luận những hóa học đều tính năng với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp HCl.

 • Đáp án : B

  (0) bình luận (0) tiếng giải

  Giải chi tiết:

  Xem thêm: zn + h2so4 loãng

  - Các hóa học tính năng được với hỗn hợp NaOH: X, Y, T

  - Các hóa học tính năng được với hỗn hợp HCl: X, Y, Z, T

  ⟹ Các hóa học tính năng được với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp HCl là X, Y, T.

  Các PTHH:

  H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

  H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH

  HCOONH3CH3 + NaOH → HCOONa + CH3NH2↑ + H2O

  HCOONH3CH3 + HCl → HCOOH + CH3NH3Cl

  H2NCH2(CH3)COOC2H5 + NaOH \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) H2NCH2(CH3)COONa + C2H5OH

  Xem thêm: mg2si ra sih4

  H2NCH2(CH3)COOC2H5 + HCl \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) ClH3NCH2(CH3)COOC2H5

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, rất đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.