fes2 + hno3 đặc nóng

FeS2+ HNO3

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O là phản xạ lão hóa khử được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10, cũng như các dạng bài xích tập luyện. Mời chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: fes2 + hno3 đặc nóng

1. Phương trình phản xạ FeS2 tính năng HNO3 

3FeS2 + 26HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 6H2SO4 + 17NO + 7H2O

2. Điều khiếu nại nhằm FeS2 + HNO3

Không có

3. Cân bởi phản xạ FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

a. Xác lăm le sự thay cho thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 →  Fe+3

S-2 →  S+6

N+5→  N+2

(Viết số lão hóa này phía bên trên những nhân tố tương ứng)

b. Lập thăng bởi electron:

Fe+2 →  Fe+3 + 1e

S-2 →  S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

N+5 + 3e →  2N+2

→ Có 3FeS và 9NO.

c. Đặt những thông số tìm ra vô phản xạ và tính những thông số còn lại:

3FeS2 + 26HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 6H2SO4 + 17NO + 7H2O

3. Cách tổ chức nhằm FeS2 + HNO3

Cho FeS2 tính năng với acid HNO3.

4. Hiện tượng phản xạ chất hóa học mang đến FeS2 tính năng với acid HNO3

Sau phản xạ xuất hiện nay khí ko màu sắc (NO) hóa nâu vô ko khí

5. Câu căn vặn áp dụng liên quan

Câu 1. Cho những hóa học sau: FeS, FeS2, FeO, Fe2O3. Chất với nồng độ Fe lớn số 1.

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3

Câu 2. Cho 3,6 gam Mg tính năng không còn với hỗn hợp HNO3 (dư), sinh rời khỏi 2,24 lít khí X (sản phẩm khử có một không hai, đktc). Khí X là:

A. N2O5

B. NO

C. N2O

D. NO2

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

nMg = 3,6/24 = 0,3 mol

nX = 2,24/22,4 =0,1 mol

Mg0 → Mg+2 +2e

0,15 →  0,3

N+5 + (5 - n) e → N+n

0,3 → 0,1

=> 0,1 (5-n) = 0,3 => n = 2 => NO

Câu 3. Cho 13,7 g lếu phù hợp nhì sắt kẽm kim loại Al và Fe vô hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được 26,88 lit khí NO (đktc) có một không hai. Khối lượng (g) của Al và Fe vô lếu phù hợp đầu là:

A. 2,7; 11

B. 8,1; 5,6

C. 5,6; 8,1

D. 11; 2,7

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại này tiếp sau đây ko phản xạ với axit HNO3 quánh nguội?

A. Cu, Fe, Ag

B. Cu, Fe, Cr

C. Cr, Fe, Al

D. Fe, Cr, Ag

Xem đáp án

Đáp án C: Al, Fe, Cr là những sắt kẽm kim loại bị thụ động với HNO3 quánh nguội

Câu 5. Dãy hóa học này tiếp sau đây bao gồm những hóa học vừa vặn với tính lão hóa vừa vặn với tính khử?

Xem thêm: ch3nh2+hcl

A. SO2, O3, hỗn hợp H2SO4 (loãng)

B. SO2 , Cl2, F2

C. O2, SO2, Cl2

D. Cl2, SO2, Br2

Câu 6. Cho m (g) lếu phù hợp Fe và Cu tính năng không còn với 100 ml hỗn hợp HNO3 2,4 M với nung lạnh lẽo chiếm được hỗn hợp A và một khí gray clolor đỏ hỏn. Cô cạn hỗn hợp A chiếm được 10,48 g lếu phù hợp 2 muối hạt khan. Giá trị của m (g)?

A. 3,04 gam

B. 6,08 gam

C. 1,52 gam

D. 4,56 gam

Xem đáp án

Đáp án A

nHNO3 = 0,1.2,4 = 0,24 mol;

2H+ + NO3- + e → NO2 + H2O

nNO3- tạo ra muối hạt = 0,12 mol

mmuối = m + mNO3- = m + 0,12.62 ⇒ m = 10,48 – 7,44 = 3,04 gam

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn hh X bao gồm 8,1 gam Al và 29,25 gam Zn bởi dd HNO3 12,6% (vừa đủ) chiếm được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) và hỗn hợp Y chứa chấp 154,95 gam muối hạt tan. Giá trị của V là

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 6,72 lít

Xem đáp án

Đáp án B

mAl(NO3)3 = 8,1.213/27 = 63,9 gam; mZn(NO3)3 = 29,25.189/65 = 85,05 gam

my = mAl(NO3)3 + mZn(NO3)2  + mNH4NO3 ⇒ mNH4NO3 = 6 gam ⇒ nNH4NO3 = 0,075 mol

nN2O = (0,3.3 + 0,45.2 - 0,075.8)/8 = 0,15 mol ⇒ V = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu 8. Hòa tan 38,4 gam Cu vô dung dịchHNO3 loãng dư, chiếm được V lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 8,96 lít

D. 6,72 lít

Xem đáp án

Đáp án C. Sử dụng bảo toàn e: nNO = 38,4/64 . 2/3 = 0,4 mol ⇒ V = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Câu 9. Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 vô không gian người tao chiếm được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3 ,NO2 ,O2.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản ứng

4Fe(NO3)2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 10. Nhận lăm le này tại đây ko đúng?

A. Axit nitric phản xạ với toàn bộ bazơ.

B. Axit nitric (loãng, quánh, nóng) phản xạ với đa số sắt kẽm kim loại trừ Au, Pt.

C. toàn bộ những muối hạt amoni Lúc sức nóng phân đều tạo ra khí amoniac.

D. Hỗn phù hợp muối hạt nitrat và phù hợp hóa học cơ học lạnh lẽo chảy rất có thể bốc cháy.

.............................

VnDoc đang được gửi cho tới chúng ta phương trình chất hóa học FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O là phản xạ lão hóa khử khá phức tạp, bởi vậy vô quy trình viết lách và thăng bằng những em Note. Hy vong phần nội dung tư liệu bên trên phía trên gom chúng ta học viên thăng bằng phương trình một cơ hội thời gian nhanh và đúng mực nhất.

Mời chúng ta xem thêm một vài tư liệu liên quan:

Xem thêm: na2so4 + ba(oh)2

  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Các dạng bài xích tập luyện về Axit sunfuric
  • Các dạng bài xích tập luyện về H2S và muối hạt sunfua

Trên phía trên VnDoc.com vừa vặn trình làng cho tới chúng ta phương trình chất hóa học FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O, khao khát rằng qua chuyện nội dung bài viết này những bạn cũng có thể tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng rộng lớn môn Hóa học tập. Mời chúng ta nằm trong xem thêm thêm thắt Hóa lớp 12, Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 10.

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học phổ thông không tính phí bên trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể cảm nhận được những tư liệu tiên tiến nhất.

Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng.