feoh2 hno3

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với tiêu xài đề
Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O | Fe(OH)2 rời khỏi Fe(NO3)2

Bạn đang xem: feoh2 hno3

Thầy cô http://vaege.org.vn/ nài ra mắt phương trình Fe(OH)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + 2H2O bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng lạ phản xạ và một số trong những bài bác tập dượt tương quan canh ty những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác tập dượt về phương trình phản xạ chất hóa học của Sắt. Mời những em theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình Fe(OH)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + 2H2O

1. Phương trình phản xạ hóa học

Fe(OH)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + 2H2O

2. Hiện tượng phân biệt phản ứng

– Chất rắn white color xanh rờn Fe(OH)2 tan dần dần vô dung dịch

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Nhiệt chừng chống.

4. Tính hóa học hoá học

4.1. Tính hóa học hoá học tập của Fe(OH)2

– Có đặc thù của bazo ko tan.

– Vừa đem tính lão hóa vừa vặn đem tính khử.

Bị nhiệt độ phân

– Nung Fe(OH)2 trong ĐK không tồn tại ko khí

    Fe(OH)2 Tính Hóa chất của Sắt Hidroxit Fe(OH)2 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha chế, ứng dụng FeO + H2O

– Nung Fe(OH)2 trong ko khí

    4Fe(OH)2 + O2 Tính Hóa chất của Sắt Hidroxit Fe(OH)2 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha chế, ứng dụng 2Fe2O3 + 4H2O

Tác dụng với axit

– Với axit không tồn tại tính lão hóa như (HCl, H2SO4)

    Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

Tính khử:

– Với axit HNO3, H2SO4 đặc

    3Fe(OH)2 + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

    2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

– Tác dụng với những hóa học lão hóa khác

    4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

4.2. Tính hóa học hoá học tập của HNO3

Tính axit

    Là 1 trong những số những axit vượt trội nhất, vô dung dịch:

HNO3 → H+ + NO3

    – Dung dịch axit HNO3 có rất đầy đủ đặc thù của môt hỗn hợp axit: thực hiện đỏ lòm quỳ tím, thuộc tính với oxit bazơ, bazơ, muối hạt của axit yếu hèn rộng lớn.

Tính oxi hóa

    Kim loại hoặc phi kim Khi gặp gỡ axit HNO3 đều bị lão hóa về hiện trạng lão hóa tối đa.

    – Với kim loại: HNO3 oxi hóa đa số những sắt kẽm kim loại (trừ vàng (Au) và platin(Pt))

    * Với những sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu: Cu, Ag, …

    Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đ) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

    * Khi thuộc tính với những sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh hơn: Mg, Zn, Al, …

    – HNO3 đặc bị khử cho tới NO2.

    Ví dụ:

Mg + 4HNO3(đ) → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

    – HNO3 loãng bị khử cho tới N2O hoặc N2.

8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

    – HNO3 rất loãng bị khử cho tới NH3(NH4NO3).

4Zn + 10HNO3 (rất loãng) → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Xem thêm: na2so4 + ba(oh)2

    * Lưu ý: Fe, Al, Cr bị thụ động hóa vô hỗn hợp HNO3 đặc nguội.

    – Với phi kim:

    Khi đun rét HNO3 đặc rất có thể thuộc tính với phi: C, P.., S, …(trừ N2 và halogen).

S + 6HNO3(đ) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

    – Với phù hợp chất:

    – H2S, HI, SO2, FeO, muối hạt Fe (II), … rất có thể thuộc tính với HNO3 nguyên tố bị oxi hoá vô phù hợp hóa học đem lên nấc oxi hoá cao hơn nữa.

    Ví dụ:

3FeO + 10HNO3(đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3H2S + 2HNO3(đ) → 3S + 2NO + 4H2O

    – hầu hết phù hợp hóa học cơ học như giấy má, vải vóc, dầu thông, … bốc cháy Khi xúc tiếp với HNO3 đặc.

5. Cách triển khai phản ứng

– Cho Fe(OH)2 tác dụng với hỗn hợp HNO3

6. quý khách hàng đem biết

Tương tự động Fe(OH)2 các hidroxit phản xạ với axit tạo ra trở nên muối hạt và nước

7. Bài tập dượt liên quan

Ví dụ 1: Cho lếu phù hợp bao gồm Fe dư và Cu vô hỗn hợp HNO3 thấy bay rời khỏi khí NO. Muối chiếm được vô hỗn hợp là muối hạt nào là sau đây:

A. Fe(NO3)3 

B. Fe(NO3)2

C. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 

D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

Hướng dẫn giải

Vì hỗn hợp đem Cu dư nên tiếp tục không tồn tại Fe (III) nên phản xạ đã tạo ra lếu phù hợp Fe(II) là Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

Đáp án : C

Ví dụ 2: Cho không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau thời điểm kết cổ động thí sát hoạch được hỗn hợp X gồm

A. Fe(NO3)2, H2O     

B. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)2, AgNO3 dư     

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Hướng dẫn giải

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ Dung dịch X bao gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Đáp án : B

Ví dụ 3: Trong những phản xạ với phi kim, Fe thông thường nhập vai trò là hóa học gì?

A. Oxi hóa   

B. Khử   

C. xúc tác   

D. hóa học tạo ra môi trường xung quanh.

Hướng dẫn giải

Phi kim thông thường thể hiện nay tính lão hóa trong số phản xạ.

Đáp án : B

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và phù hợp chất:

 

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O | Fe(OH)2 rời khỏi Fe(NO3)2
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích canh ty những em triển khai xong đảm bảo chất lượng bài bác tập dượt của tôi.

Đăng bởi: http://vaege.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: đơn chức là gì