feo h2so4 đặc nóng

Phản ứng lão hóa khử của FeO thuộc tính với H2SO4 đặc

Phản ứng FeO + H2SO4:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

Bạn đang xem: feo h2so4 đặc nóng

Cân bởi vì phương trình

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Ta có:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

FeO + 2H2SO4 → FeSO4 + SO2↑ + 2H2O

FeSO4 + H2SO4 → Fe(HSO4)2

Fe(HSO4)2 + H2O → FeSO4 + H3O+ + HSO4

FeSO4 + H2O → Fe(OH)2 + HSO4

phản ứng feo h2so4 → fe2so43 so2 h2o công thức tính chất

Fe(OH)2 → FeO + H2O

Nhân với thông số hợp lí tớ đem phương trình cân nặng bằng:

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Điều khiếu nại phản ứng

Không đem ĐK quan trọng. Tuy nhiên, nhằm tăng vận tốc phản xạ, rất có thể dùng hỗn hợp H2SO4 đặc lạnh lẽo.

Cách tổ chức phản ứng

Cho FeO nhập hỗn hợp H2SO

Cách tổ chức phản xạ mang đến FeO thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng

Cho FeO thuộc tính với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 đặc lạnh lẽo.

Hiện tượng Hóa học

Khi mang đến FeO thuộc tính với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh đi ra muối hạt Fe (III) sunfat và đem khí mùi hương hắc diêm sinh đioxit bay đi ra.

Tính hóa chất của FeO

Các phù hợp hóa học Fe (II) đem cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, tự trong số phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhượng bộ 1e trở nên ion Fe3+ :

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính hóa học đặc thù của phù hợp hóa học Fe (II) là tính khử. Các phù hợp hóa học Fe (II) thông thường tầm thường bền dễ dẫn đến lão hóa trở nên phù hợp hóa học Fe (III). FeO là một trong những oxit bazơ, ngoại giả, tự đem số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian ngoan => FeO đem tính khử và tính lão hóa.

FeO là một trong những oxit bazơ và đem đặc điểm khử và oxi hóa

Tính hóa học khử:

FeO đem kĩ năng khử những hóa học đem tính lão hóa mạnh như HNO3, H2SO4 đặc và O2 sẽ tạo đi ra thành phầm Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3 và NO2 ứng.

Tính hóa học oxi hóa:

FeO cũng đều có kĩ năng bị lão hóa Khi thuộc tính với những hóa học khử mạnh như H2, CO và Al sẽ tạo đi ra thành phầm Fe.

Bài tập dượt vận dụng:

Câu 1:

Cho 5,4 gam sắt kẽm kim loại A tan trọn vẹn nhập hỗn hợp H2SO4 đặc lạnh lẽo, sau phản xạ kết giục chiếm được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Tính lượng sắt kẽm kim loại A.

Để tính lượng sắt kẽm kim loại A, tớ cần thiết tìm hiểu số mol của khí SO2 sinh đi ra trải qua thể tích và đktc của khí, tiếp sau đó vận dụng phương trình phản xạ chất hóa học nhằm tính số mol sắt kẽm kim loại A tiếp tục phản xạ. Cuối nằm trong, lượng của sắt kẽm kim loại A rất có thể được xem bằng phương pháp nhân số mol sắt kẽm kim loại A với lượng mol của chính nó.

Theo phương trình phản xạ, tớ có:

2A + 3H2SO4 → A2SO4 + 3SO2 + 3H2O

Theo cơ, 2 mol của sắt kẽm kim loại A phản xạ với 3 mol của H2SO4 sinh đi ra 3 mol SO2. Vậy, số mol của SO2 sinh đi ra là:

n(SO2) = V(P.T) / Vđktc = 6,72 / 22,4 = 0,3 (mol)

Do cơ, số mol của sắt kẽm kim loại A phản xạ là:

n(A) = 2/3 x n(SO2) = 0,2 (mol)

Khối lượng của sắt kẽm kim loại A là:

m(A) = n(A) x M(A) = 0,2 x M(A)

Với M(A) là lượng mol của sắt kẽm kim loại A. Do chưa chắc chắn sắt kẽm kim loại A là gì nên ko thể tính đúng mực lượng của chính nó.

Câu 2:

Hòa tan một oxit Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.
Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần bởi vì nhau:

 • Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu nhập thấy tan đi ra và mang đến hỗn hợp làm nên màu xanh
 • Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 nhập thấy bị thất lạc màu sắc.

Oxit Fe là:

 • A. FeO.
 • B. Fe3O4.
 • C. Fe2O3.
 • D. FeO hoặc Fe2O3.

Đáp án: B
Dung dịch X phản xạ được với Cu → hỗn hợp X chứa chấp ion Fe3+
Dung dịch X phản xạ với KMnO4 → hỗn hợp X chứa chấp ion Fe2+
Vậy oxit Fe đem công thức Fe3O4.

Câu 3:

Hòa tan Fe3O4 nhập hỗn hợp HCl được hỗn hợp X.
Chia X thực hiện 3 phần:

Xem thêm: Tại sao nên sở hữu đôi giày sneaker nike chính hãng?

 1. Thêm NaOH dư nhập phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài không gian.
 2. Cho bột Cu nhập phần 2.
 3. Sục Cl2 nhập phần 3.

Trong những quy trình bên trên đem số phản xạ oxi hoá – khử là:

 • A. 2.
 • B. 3.
 • C. 4.
 • D. 5.

Đáp án: C

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một vài yếu tắc không giống, nhập nồng độ cacbon lúc lắc kể từ 2 – 5%.

B. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một vài yếu tắc không giống, nhập nồng độ cacbon to hơn 5%.

C. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một vài yếu tắc không giống, nhập nồng độ cacbon lúc lắc kể từ 2 – 5%.

D. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một vài yếu tắc không giống, nhập nồng độ cacbon lúc lắc to hơn 5%.

Đáp án: A

Câu 5:

Thực hiện tại những thử nghiệm phản xạ sau:

(1) Đốt chạc Fe vào phía trong bình khí Cl2 dư

(2) Cho Sắt nhập hỗn hợp HNO3 đặc, nguội

(3) Cho Fe nhập hỗn hợp HCl loãng, dư

(4) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, dư

(5) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng

Số thử nghiệm tạo nên muối hạt Fe(II) là:

Đáp án C

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + HNO3 đặc nguội → ko phản ứng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Bài toán tương quan cho tới phản xạ lão hóa khử

Đề bài xích đòi hỏi tính lượng kẽm (Zn) đem nhập hỗn hợp lúc biết lượng hỗn hợp tăng sau thời điểm tăng kẽm và Fe (II) sunfat (FeSO4) nhập hỗn hợp chứa chấp Fe (III) sunfat (Fe2(SO4)3). Để xử lý vấn đề này, tớ cần dùng công việc sau:

Bước 1:

Tính số mol của Fe2(SO4)3 được tạo nên kể từ phản xạ ban đầu:

nFe2(SO4)3 = 0,06 mol

Bước 2:

Tính số mol của Fe3+ nhập hỗn hợp lúc đầu kể từ số mol Fe2(SO4)3:

nFe3+ = 0,12 mol

Bước 3:

Xác toan số mol của kẽm (Zn) kể từ phản ứng:

nZn = 1/2nFe3+ = 0,06 mol

Bước 4:

Tính số mol của Fe sinh đi ra nhập phản ứng:

Đặt số mol Fe sinh đi ra là x mol, tớ có:

nZn (2) = x mol

Bước 5:

Tính lượng kẽm nhập dung dịch:

Xem thêm: cuso4 + na2s

Miêu miêu tả lượng hỗn hợp tăng sau thời điểm tăng kẽm và Fe (II) sunfat:

m hỗn hợp tăng = mZn – mFe = 4,26 g

Nguồn tham ô khảo:https://vi.wikipedia.org/wiki/Acid_sulfuric