feno32 + agno3

Mời những em nằm trong theo đòi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với tiêu xài đề
Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3 | Fe(NO3)2 rời khỏi Fe(NO3)3

Thầy cô http://vaege.org.vn/ van lơn ra mắt phương trình Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3 bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng lạ phản xạ và một vài bài bác tập dượt tương quan gom những em gia tăng toàn cỗ kiến thức và kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác tập dượt về phương trình phản xạ chất hóa học của Sắt. Mời những em theo đòi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: feno32 + agno3

Phương trình Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3

1. Phương trình phản xạ hóa học:

    Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3

2. Hiện tượng nhận ra phản ứng

– Xuất hiện nay kết tủa bạc white bóng vô dung dịch

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Nhiệt chừng chống.

4. Tính hóa học hoá học

4.1. Tính hóa học hoá học tập của Fe(NO3)2

– Mang không hề thiếu đặc thù chất hóa học của muối hạt.

– Có tính khử và tính oxi hóa:

Tính khử: Fe2+ → Fe3+ + 1e

Tính oxi hóa: Fe2+ + 1e → Fe

Tính hóa chất của muối:

– Tác dụng với hỗn hợp kiềm:

    Fe(NO3)2 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2

Tính khử:

– Thể hiện nay tính khử Khi ứng dụng với những hóa học oxi hóa:

    Fe(NO3)2 + 2HNO3 → H2O + NO2 + Fe(NO3)3

    AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3

    3Fe(NO3)2 + 4HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Tính oxi hóa:

– Thể hiện nay tính khử Khi ứng dụng với những hóa học khử mạnh:

FeCl2 + Mg → MgCl2 + Fe

4.2. Tính hóa học hoá học tập của AgNO3

– Mang đặc thù chất hóa học của muối

Tác dụng với muối

AgNO3 + NaCl →AgCl↓+ NaNO3

2AgNO3 + BaCl2 →2AgCl↓+ Ba(NO3)2

Tác dụng với kim loại:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Tác dụng với axit:

AgNO3 + HI → AgI ↓ + HNO3

Oxi hóa được muối hạt Fe (II)

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Xem thêm: Hướng dẫn cách buộc dây giày Converse siêu dễ và đẹp mắt

5. Cách triển khai phản ứng

– Cho Fe(NO3)2 tác dụng với hỗn hợp AgNO3

6. Quý Khách sở hữu biết

FeCl2 cũng sở hữu phản xạ tương tự động với muối hạt bạc nitrat

7. Bài tập dượt liên quan

Ví dụ 1: Cho không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau thời điểm kết đôn đốc thí sát hoạch được hỗn hợp X gồm

A. Fe(NO3)2, H2O     

B. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)2, AgNO3 dư     

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Hướng dẫn giải

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ Dung dịch X bao gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Đáp án : B

Ví dụ 2: Trong những hợp ý hóa học, Fe sở hữu số lão hóa là:

A. +2   

B. +3   

C. +2; +3   

D.0; +2; +3.

Hướng dẫn giải

Đáp án : C

Ví dụ 3: Cho sắt kẽm kim loại X ứng dụng với hỗn hợp HCl loãng dư nhận được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư nhận được kết tủa Z white color xanh rì sau đó 1 thời hạn kết tủa gửi lịch sự gray clolor đỏ au. Kim loại X là kim loại:

A. Al   

B. Cu   

C. Zn   

D. Fe

Hướng dẫn giải

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

8Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Đáp án : D

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và hợp ý chất:

 

Xem thêm: bao co2

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3 | Fe(NO3)2 rời khỏi Fe(NO3)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em hoàn thiện đảm bảo chất lượng bài bác tập dượt của tớ.

Đăng bởi: http://vaege.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập