feco3 + hno3

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với chi đề
FeCO3 + HNO3 → H2O + NO2 ↑+ Fe(NO3)3 + CO2 ↑ | FeCO3 rời khỏi Fe(NO3)3

Thầy cô http://vaege.org.vn/ nài reviews phương trình FeCO3 + 4HNO3 → 2H2O + NO2 ↑+ Fe(NO3)3 + CO2 ↑ bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng lạ phản xạ và một trong những bài xích tập luyện tương quan chung những em gia tăng toàn cỗ kiến thức và kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích tập luyện về phương trình phản xạ chất hóa học của Sắt. Mời những em theo gót dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: feco3 + hno3

Phương trình FeCO3 + 4HNO3 → 2H2O + NO2 ↑+ Fe(NO3)3 + CO2 ↑

1. Phương trình phản xạ hóa học

FeCO3 + 4HNO3 → 2H2O + NO2 ↑+ Fe(NO3)3 + CO2 ↑

2. Hiện tượng phân biệt phản ứng

– FeCO3 tan dần dần, sở hữu khí bay ra

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Nhiệt phỏng chống.

4. Tính hóa học hoá học

4.1. Tính hóa học hoá học tập của FeCO3

– Tính hóa chất của muối:

– Tính khử:

Tính hóa chất của muối:

– Tác dụng với axit mạnh hơn:

    FeCO3 + 2HCl → FeCl2 H2O + CO2

Tính khử:

    4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

    FeCO3 + 4HNO3 → 2H2O + NO2 + Fe(NO3)3 +CO2

    2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO2

4.2. Tính hóa học hoá học tập của HNO3

Tính axit

    Là 1 trong số những axit vượt trội nhất, vô dung dịch:

HNO3 → H+ + NO3

    – Dung dịch axit HNO3 có không thiếu thốn đặc thù của môt hỗn hợp axit: thực hiện đỏ hỏn quỳ tím, thuộc tính với oxit bazơ, bazơ, muối hạt của axit yếu đuối rộng lớn.

Tính oxi hóa

    Kim loại hoặc phi kim Lúc gặp gỡ axit HNO3 đều bị lão hóa về tình trạng lão hóa tối đa.

    – Với kim loại: HNO3 oxi hóa đa số những sắt kẽm kim loại (trừ vàng (Au) và platin(Pt))

    * Với những sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử yếu: Cu, Ag, …

    Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đ) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

    * Khi thuộc tính với những sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử mạnh hơn: Mg, Zn, Al, …

    – HNO3 đặc bị khử cho tới NO2.

    Ví dụ:

Mg + 4HNO3(đ) → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

    – HNO3 loãng bị khử cho tới N2O hoặc N2.

8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

    – HNO3 rất loãng bị khử cho tới NH3(NH4NO3).

4Zn + 10HNO3 (rất loãng) → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

    * Lưu ý: Fe, Al, Cr bị thụ động hóa vô hỗn hợp HNO3 đặc nguội.

    – Với phi kim:

    Khi đun rét HNO3 đặc rất có thể thuộc tính với phi: C, Phường, S, …(trừ N2 và halogen).

S + 6HNO3(đ) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

    – Với hợp ý chất:

    – H2S, HI, SO2, FeO, muối hạt Fe (II), … rất có thể thuộc tính với HNO3 nguyên tố bị oxi hoá vô hợp ý hóa học fake lên nấc oxi hoá cao hơn nữa.

Xem thêm: bao co2

    Ví dụ:

3FeO + 10HNO3(đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3H2S + 2HNO3(đ) → 3S + 2NO + 4H2O

    – phần lớn hợp ý hóa học cơ học như giấy tờ, vải vóc, dầu thông, … bốc cháy Lúc xúc tiếp với HNO3 đặc.

5. Cách triển khai phản ứng

– Cho FeS thuộc tính với hỗn hợp HNO3

6. Quý Khách sở hữu biết

Tương tự động FeCO3, những muối hạt Fe2+ đều sở hữu phản xạ oxi hóa- khử với HNO3

7. Bài tập luyện liên quan

Ví dụ 1: Cho không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau thời điểm kết thúc giục thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp X gồm

A. Fe(NO3)2, H2O     

B. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)2, AgNO3 dư     

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Hướng dẫn giải

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag ↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag ↓

→ Dung dịch X bao gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Đáp án : B

Ví dụ 2: Cho láo hợp ý bao gồm Fe dư và Cu vô hỗn hợp HNO3 thấy bay rời khỏi khí NO. Muối chiếm được vô hỗn hợp là muối hạt này sau đây:

A. Fe(NO3)3

B. Fe(NO3)2

C. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

Hướng dẫn giải

Vì hỗn hợp sở hữu Cu dư nên tiếp tục không tồn tại Fe (III) nên phản xạ đã cho ra láo hợp ý Fe(II) là Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

Đáp án : C

Ví dụ 3: Tính hóa học vật lí này sau đây ko cần là đặc thù của Fe sắt kẽm kim loại ?

A. Dẫn năng lượng điện và nhiệt độ chất lượng.

B. Có tính nhiễm kể từ.

C. Màu vàng nâu, cứng và giòn.

D. Kim loại nặng trĩu, khó khăn rét chảy.

Hướng dẫn giải

Sắt sở hữu white color, mềm, dễ dàng rèn

Đáp án : C

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và hợp ý chất:

FeS + 6HNO3 → 2H2O + H2SO4 + 3NO ↑ + Fe(NO3)3

4FeS2 + 11O2 to 2Fe2O3 + 8SO2

FeS+ 8HNO3 → Fe(NO3)3 + 2H2SO+ 5NO + 2H2O

2FeS+ 14H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 15SO2↑ + 14H2O

Phương trình nhiệt độ phân: FeCO3 → FeO + CO2

4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2 ↑

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 2CO2↑ + 4H2O

Xem thêm: fecl3 + cl2

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài xích học
FeCO3 + HNO3 → H2O + NO2 ↑+ Fe(NO3)3 + CO2 ↑ | FeCO3 rời khỏi Fe(NO3)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích chung những em hoàn thành xong chất lượng bài xích tập luyện của tớ.

Đăng bởi: http://vaege.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập