fecl2+agno3

FeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgCl được trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm biên soạn là phản xạ trao thay đổi Khi mang đến FeCl2 ứng dụng với AgNO3, sảm phẩm sau phản xạ chiếm được kết tủa White của muối hạt bạc clorua.Hy vọng tư liệu giúp đỡ bạn gọi áp dụng chất lượng tốt vô giải những dạng bài bác tập dượt tương quan. Mời chúng ta xem thêm.

1. Phương trình phản xạ FeCl2 ứng dụng AgNO3

FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2AgCl↓

2. Điều khiếu nại phản xạ FeCl2 ứng dụng với AgNO3

Bạn đang xem: fecl2+agno3

Không có

3. Cách tổ chức phản xạ FeCl2 ứng dụng với AgNO3

cho AgNO3 ứng dụng với hỗn hợp muối hạt FeCl2

4. Hiện tượng sau phản xạ FeCl2 ứng dụng với AgNO3

Xuất hiện tại kết tủa White bạc clorua (AgCl).

5. Một số vấn đề về muối hạt (II) clorua 

Sắt(II) clorua là tên thường gọi nhằm có một hợp ý hóa học được tạo ra tự Fe và 2 nguyên vẹn ử clo. Thường chiếm được ở dạng hóa học rắn khan.

Công thức phân tử: FeCl2

Tính hóa học hóa học

Mang tương đối đầy đủ đặc thù chất hóa học của muối hạt.

Có tính khử Fe2+ → Fe3+ + 1e

  • Tính hóa chất của muối

Tác dụng với hỗn hợp kiềm:

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Tác dụng với muối

FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2AgCl

  • Tính khử

Thể hiện tại tính khử Khi ứng dụng với những hóa học lão hóa mạnh:

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

3FeCl2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 2H2O + 6HCl

6. Bài tập  áp dụng liên quan

Câu 1. Trong những phản xạ sau, phản xạ này HNO3 ko vào vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3 (đặc nóng)

Đáp án C

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Trong phản xạ này HNO3 vào vai trò như 1 axit thường thì.

Câu 2. HNO3 phản xạ với toàn bộ những hóa học vô group này sau đây?

A. NH3, Al2O3, Cu2S, BaSO4.

B. Cu(OH)2, BaCO3, Au, Fe2O3.

C. CuS, Pt, SO2, Ag.

D. Fe(NO3)2, S, NH4HCO3, Mg(OH)2.

Đáp án D

Fe(NO3)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO

15NH4HCO3 + 5HNO3 → 10NH4NO3 + 2H2O + 15CO2

Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O

Câu 3. Có những mệnh đề sau:

(1) Các muối hạt nitrat đều tan nội địa và đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.

(2) Ion NO với tính lão hóa vô môi trường thiên nhiên axit.

(3) Khi sức nóng phâm muối hạt nitrat rắn tao đều chiếm được khí NO2

(4) Hầu không còn muối hạt nitrat đều bền sức nóng.

Trong những mệnh đè bên trên, những mệnh đề đích thị là

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Đáp án D

Các mệnh đề đích thị là: (1) và (2)

(3) sai vì thế muối hạt nitrat của K, Na, Ba, Ca sức nóng phân ko chiếm được khí NO2

(4) sai vì thế những muối hạt nitrat đa số tầm thường bền nhiệt

Câu 4. Cho hỗn hợp KOH vô ống thử đựng hỗn hợp FeCl3, hiện tượng lạ để ý được là:
A. Có kết tủa White xanh rờn.

B. Có khí bay đi ra.

C. Có kết tủa đỏ ối nâu.

D. Kết tủa white color.

Đáp án C: FeCl3 + 3KOH → 3KCl + Fe(OH)3

Câu 5. Dung dịch của hóa học X với pH > 7 và Khi mang đến ứng dụng với hỗn hợp kali sunfat (K2SO4) dẫn đến hóa học ko tan (kết tủa). Chất X là:

A. BaCl2

B. NaOH

C. Ba(OH)2

Xem thêm: ch3nh2+hcl

D. H2SO4

Đáp án C

Dung dịch hóa học X với pH > 7 => X là hỗn hợp bazơ => loại A và D

Dung dịch X ứng dụng với hỗn hợp K2SO4 tạo kết tủa => X là Ba(OH)2

Ba(OH)2 + K2SO4 → BaSO4 ↓ + 2KOH

Câu 6. Cho sơ loại phản xạ sau: Fe → muối hạt A1 → muối hạt A2 → muối hạt A3 → Fe

A1, A2, A3 là những muối hạt của Fe (II)

Theo trật tự A1, A2, A3 theo lần lượt là:

A. FeCO3, Fe(NO3)2, FeSO4

B. FeS, Fe(NO3)2, FeSO4

C. Fe(NO3)2, FeCO3, FeSO4

D. FeCl2, FeSO4, FeS

Đáp án C

Fe + Cu(NO3)2→ Fe(NO3)2 + Cu

Fe(NO3)2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaNO3

FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

Câu 7. Cho 3,36 gam bột Fe vô 300 ml hỗn hợp chứa chấp lếu hợp ý bao gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp X và m gam hóa học rắn Y. Giá trị của m là

A. 6,12.

B. 3,24.

C. 0,96.

D. 4,2.

Đáp án A

nFe = 3,36 : 56 = 0,06 mol

nAgNO3 = 0,1.0,3 = 0,03 mol

nCu(NO3)2 = 0,5.0,3 = 0,15 mol

Thứ tự động những phương trình phản xạ :

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

0,015 ← 0,03 → 0,015 → 0,03

=> nFe còn = 0,06 – 0,015 = 0,045 mol

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

0,045 → 0,045 → 0,045 => nCu(NO3)2 dư = 0,15 – 0,045 = 0,105 mol

Vậy hóa học rắn gồm: 0,03 mol Ag và 0,045 mol Cu

=> m = 0,03.108 + 0,045.64 = 6,12 g

Câu 8. Cho m gam bột Fe vô hỗn hợp lếu hợp ý bao gồm 0,15 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 0,725m gam lếu kim loại tổng hợp loại. Giá trị của m là

A. 16,0.

B. 11,2.

C. 16,8.

D. 18,0.

Đáp án A

Phương trình ion

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

Phương trình phản xạ hóa học

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Theo 2 phương trình (1) và (2) tao có:

nFe pư = nCu2+ + 0,5nHCl = 0,15 + 0,2 : 2 = 0,25 mol

nCu = nCu2+ = 0,15 mol

=> m KL sau phản xạ = mFe bđ – mFe pư + mCu

=> m – 0,25.56 + 0,15.64 = 0,725m => m = 16 gam

………………….

Trên phía trên trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm đang được gửi cho tới các bạn phương trình phản xạ FeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgCl. Các chúng ta có thể những em nằm trong xem thêm tăng một số trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài bác tập dượt Hóa 12, Giải bài bác tập dượt Toán lớp 12, Giải bài bác tập dượt Vật Lí 12 ,….

Ngoài đi ra, trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm đang được xây dựng group share tư liệu ôn tập dượt trung học phổ thông Quốc gia không tính tiền bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể cảm nhận được những tư liệu, đề thi đua tiên tiến nhất.

Đăng bởi: trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm: na2so4 ra naoh

Nội dung nội dung bài viết được đăng lên tự thầy cô ngôi trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đó là ngôi trường trung học tập phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép bên dưới từng mẫu mã.