fecl2 + agno3 dư

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với tiêu xài đề
AgNO3 dư + FeCl2 → Ag + AgCl + Fe(NO3)3 | AgNO3 đi ra AgCl | FeCl2 đi ra Fe(NO3)3

Bạn đang xem: fecl2 + agno3 dư

Thầy cô http://vaege.org.vn/ xin xỏ reviews phương trình AgNO3 + FeCl2 → Ag + AgCl + Fe(NO3)3 gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng lạ phản xạ và một vài bài bác tập luyện tương quan gom những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác tập luyện về phương trình phản xạ chất hóa học của Đồng . Mời những em theo gót dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình AgNO3 + FeCl2 → Ag + AgCl + Fe(NO3)3

1. Phương trình phản ứng 

3AgNO3 + FeCl2 Ag + 2AgCl + Fe(NO3)3

2. Điều khiếu nại phản xạ xảy ra

Không có

3. Cách tổ chức phản ứng

cho AgNO3 tác dụng với hỗn hợp muối hạt FeCl2

4. Hiện tượng sau phản xạ FeCl2 tác dụng với AgNO3

Xuất hiện tại kết tủa White bạc clorua (AgCl) và Ag.

5. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

5.1 Bản hóa học của FeCl2

– Mang tương đối đầy đủ đặc thù chất hóa học của muối hạt.

– Có tính khử Fe2+ → Fe3+ + 1e

5.2 Bản hóa học của AgNO3

AgNO3 là hóa học dễ dàng hoà tan nội địa và phân li mạnh. Ag+ sẽ kết phù hợp với ion NO3– tạo trở thành kết tủa white color AgCl. (Chú ý: Phản ứng nhận thấy muối hạt amoni clorua).

6. Tính hóa học vật lý cơ và đặc thù chất hóa học của AgNO3

6.1. Tính hóa học vật lí & nhận biết

– Tính hóa học vật lí: Là hóa học rắn, sở hữu white color, tan chất lượng nội địa, sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy là 212oC.

– Nhận biết: Sử dụng muối hạt NaCl, chiếm được kết tủa trắng

AgNO3 + NaCl →AgCl↓+ NaNO3

6.2. Tính hóa học hóa học

– Mang đặc thù chất hóa học của muối

Tác dụng với muối

AgNO3 + NaCl →AgCl↓+ NaNO3

2AgNO3 + BaCl2 →2AgCl↓+ Ba(NO3)2

Tác dụng với kim loại:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Tác dụng với axit:

AgNO3 + HI → AgI ↓ + HNO3

Oxi hóa được muối hạt Fe (II)

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

6.3. Điều chế

Bạc nitrat pha trộn bằng phương pháp hòa tan sắt kẽm kim loại bạc vô hỗn hợp axit nitric.

3Ag + 4 HNO3(loãng) → 3AgNO3 + 2H2O + NO

3Ag + 6 HNO3(đặc, nóng) → 3AgNO3 + 3 H2O + 3NO2

7. Một số vấn đề về muối hạt Fe (II) clorua 

Sắt(II) clorua là tên thường gọi nhằm có một hợp ý hóa học được tạo ra vì như thế Fe và 2 nguyên vẹn tử clo. Thường chiếm được ở dạng hóa học rắn khan.

Công thức phân tử: FeCl2

7.1. Tính hóa học vật lý cơ Fe (II) clorua 

Nó là một trong những hóa học rắn thuận kể từ sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy cao, và thông thường chiếm được bên dưới dạng hóa học rắn white color. Tinh thể dạng khan sở hữu white color hoặc xám; dạng ngậm nước FeCl2.4H2O có màu sắc xanh rớt nhạt nhẽo. Trong bầu không khí, dễ dẫn đến chảy rữa và bị oxi hoá trở thành Fe (III).

Nhận biết: Sử dụng hỗn hợp AgNO3, thấy xuất hiện tại kết tủa White.

FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)+ 2AgCl↓

7.2. Tính hóa chất Fe (II) clorua

Mang tương đối đầy đủ đặc thù chất hóa học của muối hạt.

Xem thêm: fe+hno3 đặc

Có tính khử Fe2+ → Fe3+ + 1e

  • Tính hóa chất của muối

– Tác dụng với hỗn hợp kiềm:

FeCl2+ 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

– Tác dụng với muối

FeCl2 + 2AgNO3→ Fe(NO3)2+ 2AgCl

  • Tính khử

Thể hiện tại tính khử khi ứng dụng với những hóa học lão hóa mạnh:

2FeCl2 + Cl→ 2FeCl3

3FeCl2 + 10HNO3→ 3Fe(NO3)3 + NO + 2H2O + 6HCl

7.3. Điều chế Sắt (II) clorua 

Cho sắt kẽm kim loại Fe ứng dụng với axit HCl:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cho Fe (II) oxit ứng dụng với HCl

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

8. Câu căn vặn vận dụng

Câu 1. Cho 0,1 mol FeCl2 phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3 dư, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 28,7

B. 39,5

C. 10,8

D. 17,9

Lời giải: Đáp án A

Phương pháp giải

Fe2+ + Ag→ Fe3+ + Ag↓

Cl + Ag+  → AgCl↓

=> mkết tủa = mAg + mAgCl

Câu 2Chọn phương trình pha trộn FeCl2 đúng? 

A. Fe + Cl2 → FeCl2

B. Fe + 2NaCl → FeCl2 + 2Na

C. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

D. FeSO4 + 2KCl → FeCl2 + K2SO4

Câu 3. Cho láo hợp ý Fe, Cu phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng. Sau khi phản xạ trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp chỉ có một hóa học tan và sắt kẽm kim loại dư. Chất tan cơ là:

A. Fe(NO3)3.

B. HNO3.

C. Fe(NO3)2.

D. Cu(NO3)2.

Đáp án: A. Fe(NO3)3.

Câu 4. Trong những phương trình sau, phương trình phản xạ nào là sở hữu xuất hiện tại kết tủa trắng?

A. Cho FeCl3 ứng dụng với hỗn hợp AgNO3

B. Cho FeCl3 ứng dụng với hỗn hợp NaOH

C. Cho FeCl3 ứng dụng với H2S

D. Cho FeCl3 ứng dụng với NH3

Đáp án: A. Cho FeCl3 ứng dụng với hỗn hợp AgNO3.

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
AgNO3 dư + FeCl2 → Ag + AgCl + Fe(NO3)3 | AgNO3 đi ra AgCl | FeCl2 đi ra Fe(NO3)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em hoàn thiện chất lượng bài bác tập luyện của tớ.

Đăng bởi: http://vaege.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: nh43po4 baoh2