fe + hno3 ra no

Mời những em nằm trong theo đòi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với tiêu xài đề
Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O | Fe đi ra Fe(NO3)3

Thầy cô http://vaege.org.vn/ van nài reviews phương trình Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng kỳ lạ phản xạ và một trong những bài bác tập luyện tương quan chung những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác tập luyện về phương trình phản xạ chất hóa học của Sắt. Mời những em theo đòi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: fe + hno3 ra no

Phương trình Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

1. Phương trình phản xạ hóa học:

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

2. Hiện tượng nhận ra phản ứng

Kim loại tan dần dần tạo ra trở nên hỗn hợp gold color nâu và khí ko màu sắc hóa nâu nhập không gian bay đi ra.

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Dung dịch HNO3 loãng dư.

4. Tính hóa học hoá học

4.1. Tính hóa học hoá học tập của Sắt

– Sắt là sắt kẽm kim loại đem tính khử tầm, tùy từng những hóa học lão hóa tuy nhiên Fe hoàn toàn có thể bị lão hóa lên nấc +2 hoặc +3.

Fe → Fe2+ + 2e

Fe → Fe3+ + 3e

Tác dụng với phi kim

a. Tác dụng với lưu huỳnh

Tính hóa chất của Sắt (Fe) | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

b. Tác dụng với oxi

Tính hóa chất của Sắt (Fe) | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

c. Tác dụng với clo

Tính hóa chất của Sắt (Fe) | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

Tác dụng với axit

a.Tác dụng với hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

b. Với những axit HNO3, H2SO4 đặc

Tính hóa chất của Sắt (Fe) | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

Fe + 4HNO3 l → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Chú ý: Với HNO3 đặc, nguội; H2SO4 đặc, nguội: Fe bị thụ động hóa.

Tác dụng với hỗn hợp muối

– Fe đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi hỗn hợp muối hạt của chúng:

Fe+ CuSO4 → FeSO4 + Cu

Chú ý:

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Ag+  + Fe2+ → Fe3+ + Ag

4.2. Tính hóa học hoá học tập của HNO3

Tính axit

    Là 1 trong số những axit mạnh mẽ nhất, nhập dung dịch:

HNO3 → H+ + NO3

    – Dung dịch axit HNO3 có không thiếu thốn đặc thù của môt hỗn hợp axit: thực hiện đỏ tía quỳ tím, thuộc tính với oxit bazơ, bazơ, muối hạt của axit yếu đuối rộng lớn.

Tính oxi hóa

    Kim loại hoặc phi kim Khi bắt gặp axit HNO3 đều bị lão hóa về tình trạng lão hóa tối đa.

    – Với kim loại: HNO3 oxi hóa đa số những sắt kẽm kim loại (trừ vàng (Au) và platin(Pt))

    * Với những sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu: Cu, Ag, …

    Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đ) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

    * Khi thuộc tính với những sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh hơn: Mg, Zn, Al, …

    – HNO3 đặc bị khử cho tới NO2.

    Ví dụ:

Mg + 4HNO3(đ) → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

    – HNO3 loãng bị khử cho tới N2O hoặc N2.

8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

    – HNO3 rất loãng bị khử cho tới NH3(NH4NO3).

Xem thêm: bao co2

4Zn + 10HNO3 (rất loãng) → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

    * Lưu ý: Fe, Al, Cr bị thụ động hóa nhập hỗn hợp HNO3 đặc nguội.

    – Với phi kim:

    Khi đun rét HNO3 đặc hoàn toàn có thể thuộc tính với phi: C, P.., S, …(trừ N2 và halogen).

S + 6HNO3(đ) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

    – Với ăn ý chất:

    – H2S, HI, SO2, FeO, muối hạt Fe (II), … hoàn toàn có thể thuộc tính với HNO3 nguyên tố bị oxi hoá nhập ăn ý hóa học gửi lên nấc oxi hoá cao hơn nữa.

    Ví dụ:

3FeO + 10HNO3(đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3H2S + 2HNO3(đ) → 3S + 2NO + 4H2O

    – phần lớn ăn ý hóa học cơ học như giấy tờ, vải vóc, dầu thông, … bốc cháy Khi xúc tiếp với HNO3 đặc.

5. Cách triển khai phản ứng

Cho sắt kẽm kim loại Fe thuộc tính với hỗn hợp axit nitric

6. quý khách đem biết

Fe thuộc tính với axit nitric loãng → những thành phầm khử của HNO3 hoàn toàn có thể đem là NH4NO3; N2O; NO; N2;…

7. Bài tập luyện liên quan

Ví dụ 1: Cho sắt kẽm kim loại Fe thuộc tính với HNO3 loãng nhận được hóa học khí ko màu sắc hóa nâu nhập không gian. Phương trình phản xạ xẩy ra là:

A. Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

B. Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

C. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

D. 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Ví dụ 2: Cho phương trình phản xạ sau: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau:

A. 8    

B. 9    

C. 12    

D. 16

Hướng dẫn giải

Đáp án: B

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ví dụ 3: Cho 5,6 g Fe thuộc tính với HNO3 loãng dư nhận được khí ko màu sắc hóa nâu nhập không gian. Tính thể tích khí bay đi ra ở đktc?

A. 22,4 lít    

B. 11,2 lít    

C. 2,24 lít    

D. 5,6 lít

Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

nNO = nFe = 0,1 mol ⇒ VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và ăn ý chất:

8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Xem thêm: hcoonh3ch3 + naoh

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O | Fe đi ra Fe(NO3)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích chung những em triển khai xong chất lượng tốt bài bác tập luyện của tớ.

Đăng bởi: http://vaege.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập