etilen ra pe

Phản ứng CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n

CH2=CH2 đi ra (-CH2-CH2-)n l CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n | Etilen đi ra Polietilen (ảnh 1)

Bạn đang xem: etilen ra pe

1. Phương trình phản xạ pha chế vật liệu nhựa PE kể từ C2H4

Nhựa PE hoặc hay còn gọi là polietilen (−CH2−CH2−)n

nCH2= CH2(−CH2−CH2−)n

2. Điều khiếu nại pha chế vật liệu nhựa PE kể từ C2H4

Nhiệt phỏng cao, áp suất cao và xúc tác tương thích.

3. Bản hóa học của CH2= CH2 (Etilen)

CH2= CH2 là anken nên đem không thiếu thốn đặc điểm của anken. Tại sức nóng phỏng cao, áp suất cao và với hóa học xúc tác tương thích, những phân tử anken hoàn toàn có thể kết phù hợp với nhau tạo nên trở nên những phân tử với mạch đặc biệt lâu năm và phân tử khối rất rộng gọi là polime.

4. Cách tiến hành phản xạ pha chế vật liệu nhựa PE kể từ C2H4

Ở sức nóng phỏng cao, áp suất cao và xúc tác tương thích, những phân tử eten phối hợp lại cùng nhau trở nên phân tử với mạch đặc biệt lâu năm và phân tử khối rộng lớn là poli etilen (PE).

5. Hiện tượng nhận ra phản xạ C2H4 đi ra PE

Sản phẩm nhận được với mạch đặc biệt lâu năm và phân tử khối rộng lớn.

6. Kiến thức về etilen

6.1. Tính hóa học vật lí

Etilen là hóa học khí, ko color, ko mùi hương, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí và không nhiều tan nội địa.

6.2. Cấu tạo nên phân tử

Trong phân tử etilen C2H4, với cùng một links song thân ái nhì vẹn toàn tử cacbon.Trong links song với cùng một links tầm thường bền. Liên kêt này dễ dàng đứt đi ra trong những phản xạ chất hóa học.Những hiđrocacbon mạch hở, nhập phân tử với cùng một links song như etilen gọi là anken, với công thức công cộng CnH2n với n > 2.

6.3. Tính hóa học hóa học

a) Tác dụng với oxi:

Khi thắp nhập oxi, etilen cháy tạo nên trở nên khí CO2và H2O, lan nhiều sức nóng.

C2H4+ 3O2 → 2CO2+ 2H2O

b) Tác dụng với hỗn hợp brom (hay nước brom, có màu sắc vàng domain authority cam)

Ở phản xạ này, một links tầm thường bền nhập links song bị đứt đi ra và phân tử etilen phối hợp thêm 1 phân tử brom. Phản ứng bên trên gọi là phản xạ nằm trong.Ngoài brom, trong mỗi ĐK tương thích, etilen còn tồn tại phản xạ cùng theo với một trong những hóa học không giống, như hidro, …

Phương trình hóa học

CH2= CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

c) Phản ứng trùng hợp

Khi với xúc tác và sức nóng phỏng tương thích, links tầm thường bền nhập phân tử etilen bị dứt đi ra thực hiện cho những phân tử etilen kết phù hợp với nhau, tạo nên trở nên hóa học với phân tử lượng rất rộng gọi là polime.

Phương trình hóa học

….+ CH2= CH2+ CH2= CH2 +….→ ….- CH2- CH2 – CH2- CH2-….

7. Bài tập

Bài 1: Từ 4 tấn C2H4 với chứa chấp 30% tạp hóa học hoàn toàn có thể pha chế từng nào tấn PE? (Biết hiệu suất phản xạ là 90%)

A. 2,55

B. 2,8

C. 2,52

D. 3,6

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Câu 2. Chất nào tại đây có kỹ năng trùng hợp thành cao su?

A. CH2=C(CH3)CH=CH2

Xem thêm: nahso3 + hcl

B. CH3 – C(CH3)=C=CH2

C. CH3 – CH2 – C ≡ CH

D. CH3 – CH = CH – CH3

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

CH2=C(CH3)CH=CH2

Câu 3. Công thức cấu tạo của tơ nilon – 6,6 là:

A. [ – NH – (CH2)4 – NH – CO – (CH2)4 – CO – ]n

B. [ – NH – (CH2)6 – NH – CO – (CH2)4 – CO – ]n

C. [ – NH – (CH2)6 – NH – CO – (CH2)6 – CO – ]n

D. [ – NH – (CH2)4 – NH – CO – (CH2)6 – CO – ]n

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

[ – NH – (CH2)6 – NH – CO – (CH2)4 – CO – ]n

Câu 4. Đồng trùng khớp đivinyl và stiren nhận được cao su thiên nhiên Buna-S với công thức cấu trúc là :

A. (-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.

B. (-C2H-CH-CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.

C. (-CH2-CH-CH=CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.

D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 5. Etilen với đặc điểm vật lý cơ nào là sau đây?

A. là hóa học khí ko color, ko mùi hương, tan nhiều nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí.

B. là hóa học khí, ko color, ko mùi hương, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí.

C. là hóa học khí gold color lục, mùi hương xốc, không nhiều tan nội địa, nặng nề rộng lớn bầu không khí.

D. là hóa học khí ko color, mùi hương hắc, tan nội địa, nặng nề rộng lớn bầu không khí.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Là hóa học khí, ko color, ko mùi hương, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí.

Câu 6. Khí CH4 và C2H4 với đặc điểm chất hóa học tương tự nhau là

A. nhập cuộc phản xạ cùng theo với hỗn hợp brom.

B. nhập cuộc phản xạ thế với brom Khi phát sáng.

C. nhập cuộc phản xạ trùng khớp.

D. nhập cuộc phản xạ cháy với khí oxi sinh đi ra khí cacbonic và nước.

Xem thêm: alanin + koh

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: