etan ra etyl clorua

Bạn đang được xem: C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl bên trên vaege.org.vn

C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl là tư liệu vô nằm trong hữu ích giúp đỡ bạn phát âm tiết kiệm chi phí thời hạn và công sức của con người. Dưới đấy là những cụ thể nhằm chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: etan ra etyl clorua

1. Phương trình phản xạ C2H6 + Cl2:

2h6 + Cl2 → HCl + C2h5Cl

2. Điều khiếu nại nhằm phản xạ xảy ra:

Điều khiếu nại đáp ứng nhu cầu – Chất xúc tác: Ánh sáng

3. Phản ứng thân thiết C2H6 + Cl2:

2h6 phản xạ với Cl2

4. Phương trình C2H6 + Cl2 rút gọn:

Phương trình rút gọn gàng của phản xạ thân thiết C2H6 (etan) và Cl2 (clo) là:

C2H6 + Cl2 -> 2C2H5Cl

Trong phản xạ này, etan (C2H6) phản xạ với clo (Cl2) muốn tạo rời khỏi nhị phân tử etyl clo (C2H5Cl).

5. Bài tập dượt liên quan:

Cách thăng bằng phương trình:

Phương trình chất hóa học chúng ta thể hiện là phản xạ thân thiết etan (C2H6) và clo (Cl2). Để thăng bằng phương trình, tao cần thiết đáp ứng số vẹn toàn tử của những yếu tắc ở nhị vế phản xạ cân nhau.

C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

Phân tử etan (C2H6) bị lão hóa vì như thế clo (Cl2) cho một phân tử etyl clorua (C2H5Cl) và 1 phân tử axit clohydric (HCl).

Để thăng bằng phương trình tao cần thiết kiểm soát và điều chỉnh những thông số đứng trước những hóa học sao mang đến số vẹn toàn tử cacbon (C), hiđro (H) và clo (Cl) thăng bằng.

2C2H6 + Cl2 → 2C2H5Cl + HCl

Bằng cơ hội nhân với thông số 2 mang đến C2H6 và C2H5Cl, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thăng bằng phương trình bên trên.

Mẹo nhằm thăng bằng phương trình chất hóa học chất lượng tốt nhất:

Để thăng bằng phương trình chất hóa học C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl, em cần thiết kiểm soát và điều chỉnh thông số của những hóa học sao mang đến số vẹn toàn tử của những yếu tắc ở nhị vế cân nhau.

Phương trình ban đầu: C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl

Chúng tao đem 2 vẹn toàn tử carbon (C) và 6 vẹn toàn tử hydro (H) ở phía phía trái, tuy nhiên chỉ có một vẹn toàn tử carbon (C) và 5 vẹn toàn tử hydro (H) ở phía ở bên phải.

Bước 1: Cân vì như thế yếu tắc cacbon (C): Đặt thông số 2 trước C2H6 ở vế cần nhằm thăng bằng số vẹn toàn tử cacbon: C2H6 + Cl2 → HCl + 2C2H5Cl

Bước 2: Cân vì như thế yếu tắc hydro (H): Có 6 vẹn toàn tử hydro (H) ở vế trái khoáy và 7 vẹn toàn tử hydro (H) ở vế cần. Đặt thông số 3 trước HCl ở vế cần nhằm thăng bằng số vẹn toàn tử hiđro: C2H6 + Cl2 → 3HCl + 2C2H5Cl

Bước 3: Cân vì như thế yếu tắc clo (Cl): Tại vế trái khoáy đem 2 vẹn toàn tử clo (Cl) và vế cần có một vẹn toàn tử clo (Cl). Đặt thông số 2 trước Cl2 ở vế trái khoáy nhằm thăng bằng số vẹn toàn tử clo: 2C2H6 + 2Cl2 → 3HCl + 2C2H5Cl

Vậy phương trình tiếp tục cân nặng bằng: 2C2H6 + 2Cl2 → 3HCl + 2C2H5Cl

Cách giải phương trình:

Phương trình chất hóa học chúng ta thể hiện là phương trình phản xạ thân thiết etan (C2H6) và clo (Cl2) dẫn đến axit clohiđric (HCl) và etyl clorua (C2H5Cl). Đây là cơ hội giải phương trình này:

Bước 1: Xác quyết định những vẹn toàn tử nhập phản ứng:

  • Trong phân tử etan (C2H6) tao đem 2 vẹn toàn tử cacbon (C) và 6 vẹn toàn tử hiđro (H).
  • Trong phân tử clo (Cl2) tao đem 2 vẹn toàn tử clo (Cl).
  • Trong phân tử axit clohiđric (HCl), tất cả chúng ta có một vẹn toàn tử hiđro (H) và 1 vẹn toàn tử clo (Cl).
  • Trong phân tử etyl clorua (C2H5Cl), tất cả chúng ta đem 2 vẹn toàn tử cacbon (C), 5 vẹn toàn tử hiđro (H) và 1 vẹn toàn tử clo (Cl).

Bước 2: Cân thông qua số vẹn toàn tử thân thiết vế trái khoáy và vế cần của phương trình:

  • Cacbon (C): 2 C (trái) = 2 C (phải)
  • Hydro (H): 6 H (trái) = 6 H (phải)
  • Clo (Cl): 2 Cl (trái) = 1 Cl (phải)

Bước 3: Cân thông qua số vẹn toàn tử hiđro bằng phương pháp thêm thắt thông số phù hợp nhập trước những chất:

C2H6 + Cl2 → 2 HCl + C2H5Cl

Với phương trình thăng bằng bên trên, số vẹn toàn tử cacbon (C), hydro (H) và clo (Cl) ở cả nhị phía của phản xạ đều cân nhau.

Hy vọng phần lý giải bên trên tiếp tục giúp đỡ bạn hiểu cơ hội thăng bằng phương trình chất hóa học này.

Tính Hóa chất của ankan

Những loại phản ứng?

Nguyên tử H được thay vì halogen muốn tạo rời khỏi dẫn xuất halogen:

Nh2n+2 + xCl2 → CŨNh2n+2-xClx + xHCl (x 2n+2)

Đối với phân tử ankan đem vẹn toàn tử C ở những bậc không giống nhau thì thành phầm chủ yếu H ở bậc C cao hơn nữa.

CHỈ MỘT4 + Cl2 → CHỈ3Cl + HCl

Metyl clorua (clometan)

CHỈ MỘT3Cl + Cl2 → CHCl3 + HCl

Metylen clorua (điclometan)

CHỈ MỘT2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

Clorofom (triclorometan)

CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

Cacbon tetraclorua (tetraclometan)

phản ứng tách

Dehydro hóa (khử hydro): CNh2n+2 overset{t^{circ },xt }{rightarrow}Nh2n+2-2x +xH2

Phá vỡ links CC (bẻ khóa): CNh2n+2 overset{t^{circ },xt }{rightarrow}tôih2m + CŨtôi’h2m’+2 (n = m + m’)

phản ứng tách

Oxy hóa (đốt cháy)

Đốt cháy ankan lan nhiều nhiệt:

Nh2n+2 + (3n+1)/2 O2 → nCO2 + (n+1)H2Ô

CHỈ MỘT4 + 2O2 → CO2 + 2 CĂN NHÀ2Ô

Câu căn vặn 1. Dãy nào là tại đây chỉ bao gồm những hóa học nhập mặt hàng đồng đẳng của metan?

A. CŨ2h2,3h4,4h6,5hsố 8

B. CHỈ4,2h2,3h4,4hmười

C. CHỈ4,2h6,4hmười,5hthứ mươi hai

D. CŨ2h6,3hsố 8,5hmười,6hthứ mươi hai

ĐÁP ÁN C

Dãy nào là tại đây chỉ bao gồm những hóa học nhập mặt hàng đồng đẳng của metan: CHỈ4,2h6,4hmười,5hthứ mươi hai

Câu 2. Có từng nào đồng phân mạch hở đem công thức phân tử C.?5hthứ mươi hai?

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Đồng phân ankan đem CTPT C5hthứ mươi hai Được:

CHỈ MỘT3– CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT3

CHỈ MỘT3-CH(CHỈ3)-CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT3

C(CHỈ3)4

Vậy đem toàn bộ 3 đồng phân.

Câu 3. Ankan X đem công thức phân tử C5hthứ mươi hai. Clo hóa X, nhận được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. X thương hiệu là

A. 2,2-đimetylprotan

B. 2- metylbutan

C. pentan

D. 2-đimetylpropan

Câu 4. Ankan X đem công thức phân tử C6h14. Clo hóa X, nhận được 4 dẫn xuất monoclo. X thương hiệu là

A. 2,2-đimetylbutan

B. 2- metylpentan

C. hexan

D. 2-đimetylpropan

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

2,2-đimetylbutan

Có 3 group thế Cl (CĐầu tiên,3,4) vì như thế địa điểm CĐầu tiên,5,6 như thể nhau và địa điểm C2 ko gia đình

2-metylpentan

2-metylpentan

Có 5 group thế Cl (CĐầu tiênC2, C3,4,5) vì như thế địa điểm C1 và C6 như thể nhau

CHỈ MỘT3– CHỈ MỘT2 – CHỈ MỘT2 – CHỈ MỘT2 – CHỈ MỘT2 – CHỈ MỘT3

Có 3 group thế Cl (CĐầu tiên,2,3)

2,3-đimetylbutan

Có 2 địa điểm mang đến clo (CĐầu tiên và C2) vì như thế C2 và C3 như nhau; CŨĐầu tiên,4,5,6 như nhau

Xem thêm: feso4+bacl2

Câu 5. Clo hóa ankan X bám theo tỉ lệ thành phần số mol 1:1 nhận được thành phầm là dẫn xuất monoclo đem bộ phận lượng đối với clo là 38,378%. Công thức phân tử của X là

A. CŨ4hmười

IN ĐẬM3hsố 8

LẠNH LẼO3h6

D. CŨ2h6.

Đáp án A

Câu 6. Đốt cháy trọn vẹn tiện thể tích khí vạn vật thiên nhiên bao gồm metan, etan, propan vì như thế oxi bầu không khí (trong bầu không khí, oxi lắc 20% thể tích) nhận được 7,84 lít khí CO2 (dktc) và 9,9 gam nước. Thể tích bầu không khí (dktc) ít nhất cần thiết dùng để làm thắp cháy trọn vẹn lượng khí thiên niên kỷ bên trên là

A. 70,0 lít

B. 78,4 lít

C. 84,0 lít

D. 56,0 lít.

Đáp án A

Bảo toàn O:nO2 = nCO2 + một nửa nH2O = 0,35 + một nửa.0,55 = 0,625 mol

VẼ TRANHkkk = 0,625.22,4 : 20% = 70 lít

Câu 7. Đốt cháy trọn vẹn 1 hiđrocacbon X nhận được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi mang đến X phản xạ với khí clo (theo tỉ lệ thành phần mol 1:1) nhận được một thành phầm cơ học độc nhất. X thương hiệu là

A. 2,2-đimetylpropan

B. etan

C. 2-metylpropan

D. 2- metylbutan

Đáp án A

NCO2 > nH2O ⇒ Hiđrocacbon là ankan CNh2n+2

Nankan = nH2O – NCO2 = 0,022 n = 5. X là C5hthứ mươi hai

X phản xạ với Cl2 tỉ lệ thành phần 1:1 thu được một thành phầm độc nhất ⇒ X là: 2,2-đimetylprota

Câu 8. Đốt cháy trọn vẹn 2,9 gam ankan X nhận được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. CŨ3hsố 8

IN ĐẬM4hmười

LẠNH LẼO5hmười

D. CŨ5hthứ mươi hai.

Câu vấn đáp là không

Gọi công thức phân tử X là CNh2n+2

2,9n/(14n + 2) = 4,48/22,4 n = 4

⇒ CTPT: C4hmười

Câu 9. Clo hóa ankan X bám theo tỉ lệ thành phần số mol 1:1 nhận được thành phầm là dẫn xuất monoclo đem bộ phận lượng là 45,223% Clo. Công thức phân tử của X là

A. CŨ4hmười

IN ĐẬM3hsố 8

LẠNH LẼO3h6

D. C2H6.

Câu vấn đáp là không

Nh2n+2 + Cl2 → CŨNh2n+1Cl + HCl

Chúng tao có:

35,5/(14n + 36,5) = 45,223/100 =>n = 3

X là C3hsố 8

Câu 10. Khi butan phản xạ với brom, monobrom nào là sau đấy là thành phầm chính?

A. CHỈ3CHỈ MỘT2CHỈ MỘT2CHỈ MỘT2anh

B. CHỈ3CHỈ MỘT2CHBrCH3.

C. CHỈ3CHỈ MỘT2CHỈ MỘT2CHBr2.

D. CHỈ3CHỈ MỘT2PHCNDVCĐ2CHỈ MỘT3.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Butan: CHỈ3– CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT3. Khi phản xạ với brom bám theo tỉ lệ thành phần 1:1, brom đem ​​xu phía thế H của C cao hơn

→ Sản phẩm chủ yếu : CCC(Br)-C

Câu 11. Khi nhiệt độ phân một ankan X nhập ĐK không tồn tại bầu không khí nhận được hiđro và cacbon đen sì, thể tích khí nhận được vội vàng 5 chuyến thể tích ankan X (đo nằm trong ĐK nhiệt độ chừng và áp suất). Công thức phân tử của X là

A. CHỈ4.

IN ĐẬM2h6.

LẠNH LẼO3hsố 8.

D. CŨ4hmười.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Giải mến những bước:

Gọi công thức phân tử của ankan X là: CNh2n+2: một (mol)

Phương trình hóa học: CNh2n+2 (khí) n (rắn) + (n + 1)H2

(mol) a → (n + 1)a

Theo phương trình hào hứng, có: nH2 = (n+1)nCnH2n+2 = (n + 1)a (mol)

Theo đề nhận được thể tích khí vội vàng 5 chuyến thể tích ankan

=> nH2 = 5nX

→ (n+1)a = 5a

→ n + 1 = 5

→ n = 4

Vậy công thức phân tử của ankan là C4hmười

Câu 12. Ứng dụng nào là tại đây ko cần của ankan?

A. Làm xăng, xăng mang đến mô tơ.

B. Làm dung môi, dầu chất bôi trơn, nến.

C. Là vật liệu nhằm tổ hợp những hóa học cơ học không giống.

D. Tổng hợp ý thẳng polime có rất nhiều phần mềm nhập thực tiễn.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Ứng dụng nào là tại đây ko cần của ankan:

Tổng hợp ý polyme thẳng có rất nhiều phần mềm nhập thực tiễn.

Câu 13. Phát biểu nào là tại đây ko đúng lúc nói đến ankan?

A. Nhiệt nhiệt độ chảy tăng khi phân tử khối tăng.

B. Không tan nội địa, tan nhập dung môi cơ học.

C. Dung dịch dung dịch tím rơi rụng màu sắc.

D. Nhẹ rộng lớn nước

ĐÁP ÁN C

Câu 14. Cặp hóa học nào là sau đấy là đồng đẳng của nhau?

A. CHỈ3Ồ, CHỈ3CHỈ CÓ3

B. CHỈ3CHỈ CÓ3CHỈ MỘT3ĐƯA CHO.

Xem thêm: cacl2.h2o

C. CHỈ3OH, C2h5

D. CHỈ3CHỈ MỘT2OH, C3h6(Ồ)2.

ĐÁP ÁN C