đề thi toán tuổi thơ lớp 5 có đáp án

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi Toán tuổi thơ lớp 3 Tổng hợp đề thi Toán tuổi thơ lớp 3 ✅ tại website Mamnondongquang.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bộ đề thi Toán tuổi thơ lớp 3 gồm 4 đề, có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 3 tích lũy kiến thức, ôn tập thật tốt cho cuộc thi Toán tuổi thơ đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Bạn đang xem: đề thi toán tuổi thơ lớp 5 có đáp án

Đề thi Toán tuổi thơ lớp 3 số 1

Bài 1: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi tuổi con bằng tuổi mẹ khi nào?

Bài 2: Năm nay (2017) An 10 tuổi và An hơn em 5 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi 2 chị em là 25 tuổi.

Bài 3: Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang người ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài, biết diện tích bằng 64cm2. Tìm chu vi?

Bài 5: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 25, được bao nhiêu trừ đi 13 thì được kết quả cuối cùng là 48.

Bài 6: Có một thùng đựng 10 lít mật ong. Chỉ dùng cái can 3 lít và cái can 7 lít, em làm thế nào chia được số mật ong đó thành hai phần bằng nhau?

Bài 7: Mảnh vườn nhà bác Hải hình vuông có cạnh dài 11m. Bác ngăn mảnh vườn thành 4 mảnh để trồng các loại cây khác nhau. Hỏi:

a) Tính chu vi của mỗi mảnh.

b) Tính diện tích của mỗi mảnh.

Bài 8: Tính nhanh:

a. 24 x 2 x 2 + 2 x 12 x 6

b. 8+ 8 x 3 + 16 : 2 x 6

Bài 9: Thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức dưới đây để dược biểu thức mới có giá trị = 22

3 + 8 x 4 – 2

Bài 10: An nghĩ ra 1 số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số đã cho.

Đề thi Toán tuổi thơ lớp 3 số 2

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

a) 235 : 5 – 38 =

b) 612 : (2 x 3) =

Bài 2: a) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

8m 6dm …….. 860 cm

9m 6cm …….. 96cm

b) Thêm dấu ngoặc đơn vào dãy tính sau để được kết quả là 22:

3 + 8 x 4 – 2

Bài 3: Tìm x:

a) x – 935 = 2796 – 764

b) 125 – x = 35 : 5

Bài 4: Tính số tuổi của cháu hiện nay. Biết rằng ông hiện nay là 69 tuổi, 3 năm nữa thì tuổi cháu bằng 1/9 tuổi của ông.

Bài 5: Điền số

Đề toán tuổi thơ lớp 3

Hướng dẫn giải

Bài 1 (2 điểm): Mỗi ý đúng được 1 điểm.

a) 235 : 5 – 38 = 47 – 38

= 9

b) 612 : (2 x 3) = 612 : 6

= 102

Bài 2 (2 điểm):

a) 1 điểm: Điền đúng mỗi dấu được 0,5 điểm.

8m 6dm = 860 cm 9m 6cm > 96 cm

b) 1 điểm: (3 + 8) x (4 – 2)

Bài 3 (2,5 điểm): Mỗi ý đúng được 1,25 điểm.

a) x – 935 = 2796 – 764

x – 935 = 2032

x = 2032 + 935

x = 2967

Xem thêm: fe(oh)3 t°

b) 125 – x = 35 : 5

125 – x = 7

x = 125 – 7

x = 118

Bài 4 (2,5 điểm):

– Lời giải và đáp số đúng được 0,25 điểm.

– Viết đúng mỗi phép tính và kết quả được 0,5 điểm.

Bài giải

Ba năm nữa thì tuổi ông là:

69 + 3 = 72 (tuổi)

Ba năm nữa cháu có số tuổi là:

72 : 9 = 8 (tuổi)

Hiện nay tuổi của cháu là:

8 – 3 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi.

Bài 5 (1 điểm):

Các số cần điền lần lượt là: 9; 18; 24; 8.

Đề thi Toán tuổi thơ lớp 3 số 3

Bài 1

Tính nhanh:

a, 24 x 2 x 2 + 2 x 12 x 6

b, 8 + 8 x 3 + 16 : 2 x 6

Bài 2

Thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức dưới đây để được biểu thức mới có giá trị bằng 22

3 + 8 x 4 – 2

Bài 3

Cho hình vuông MNPQ có chu vi là 60 cm. Cạnh AB chia hình vuông thành hai hình chữ nhật nhỏ sao cho cạnh MA = AQ. Tính diện tích mỗi hình trong bài.

Bài 4

An nghĩ ra một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số An đã nghĩ.

Bài 5: Mảnh vườn nhà bác Hải hình vuông có cạnh dài 11m. Bác ngăn mảnh vườn thành 4 mảnh để trồng các loại cây khác nhau. Hỏi:

a) Tính chu vi của mỗi mảnh.

b) Tính diện tích của mỗi mảnh

Đề thi Toán tuổi thơ lớp 3 số 4

Bài 1:

Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 1 rồi trừ tiếp đi 3 thì được kết quả là 5

Bài 2: Tính nhanh:

a, 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9

b, 75 – 13 – 17 + 25

Bài 3:

Tìm x:

a, 46 < x – 45 < 48

b, 48 < x + 1 < 50

Bài 4:

Mai có một tá bút chì. Mai có ít hơn Hùng 2 cái. Bình có số bút chì nhiều hơn Mai nhưng lại ít hơn Hùng. Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu bút chì?

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bộ đề thi Toán tuổi thơ lớp 3 Tổng hợp đề thi Toán tuổi thơ lớp 3 của Mamnondongquang.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Xem thêm: c2h5nh2 + hcl