cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

Câu hỏi: Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm đặc thù cho?

A. Khả năng tiến hành công

Bạn đang xem: cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

B. Tốc phỏng trở thành thiên của năng lượng điện trường

C. Khả năng ứng dụng lực

D. Năng lượng.

Đáp án chính C.

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm đặc thù cho tới Khả năng ứng dụng lực

Lý giải việc lựa chọn đáp án chính C là do:

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù đại diện thay mặt cho tới ứng dụng lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường được xác lập bởi thương số của kích cỡ lực năng lượng điện F ứng dụng lên một năng lượng điện demo q dương bịa đặt bên trên điểm cơ và kích cỡ của q.

Ta sở hữu lực F là đại lượng vectơ,năng lượng điện q là đại lượng vô phía, bởi vậy độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E cũng rất được xem là một đại lượng vectơ.

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường được màn trình diễn bởi một vectơ gọi là vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Từ công thức E = F/q , tớ có:

Xem thêm: fe+hno3 đặc

Vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E tiếp tục có: phương và chiều trùng với phương và chiều của lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện demo q dương.

+ Chiều lâu năm – môđun màn trình diễn kích cỡ của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường theo đuổi một tỉ trọng xích ma mãnh nào là cơ.

+ Đơn vị đo của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là V/m, hiểu là Vôn bên trên mét

Vectơ độ mạnh năng lượng điện trường: Phương và chiều của vecto trùng với phương và chiều của lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện demo q dương.

+ vectơ ? nằm trong phương nằm trong chiều với vectơ ? nếu như q dương.

+ vectơ ? nằm trong phương trái chiều với vectơ ? nếu như q âm.

Độ lâu năm biểu thị kích cỡ của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường theo đuổi một tỉ trọng xích ma mãnh nào là cơ.

Xem thêm: cuso4 + na2s