cu+hno3 loãng dư

Cu HNO3 loãng

Bạn đang xem: cu+hno3 loãng dư

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại vô nội dung những bài xích học: Cân bởi vì phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, đặc điểm Hóa học tập của Cu và đặc điểm chất hóa học HNO3.... cũng như các dạng bài xích tập luyện.

1. Phương trình phản xạ Cu thuộc tính HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

2. Cân bởi vì phương trình phản xạ Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Xác ấn định sự thay cho thay đổi số oxi hóa

Cuo + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+2O + H2O

Cu thuộc tính HNO3

Vậy 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Nhắc lại con kiến thức: Các bước thăng bằng phản xạ bởi vì cách thức thăng bởi vì electron

Bước 1. Viết sơ đồ gia dụng phản xạ với những hóa học nhập cuộc xác lập thành phần sở hữu số lão hóa thay cho đổi

Bước 2. Viết phương trình:

Khử (Cho electron)

Oxi hóa (nhận electron)

Bước 3. Cân bởi vì electron: Nhân thông số để

Tổng số electron mang đến = tổng số electron nhận

Bước 4. Cân bởi vì nguyên vẹn tố: thưa công cộng theo đòi loại tự

Kim loại (ion dương)

Gốc axit (ion âm)

Môi ngôi trường (axit, bazo)

Nước (cân bởi vì H2O là nhằm thăng bằng hidro)

Bước 5. Kiểm tra số nguyên vẹn tử oxi ở nhị vế (phải bởi vì nhau)

3. Điều khiếu nại phản xạ Cu thuộc tính với HNO3

Dung dịch HNO3 loãng dư

4. Phương trình ion thu gọn gàng Cu thuộc tính HNO3 loãng 

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

5. Cách tổ chức phản xạ mang đến Cu thuộc tính HNO3

Cho đồng Cu thuộc tính với hỗn hợp axit nitric HNO3

6. Hiện tượng mang đến Cu thuộc tính HNO3 loãng

Kim loại Cu rắn đỏ hỏn dần dần tạo ra trở nên hỗn hợp blue color lam và khí ko color hóa nâu vô bầu không khí bay rời khỏi.

7. Tính Hóa chất của HNO3 

7.1. Axit nitric thể hiện tại tính axit

Axit nitric sở hữu đặc điểm của một axit thông thường nên nó thực hiện quỳ tím gửi lịch sự red color.

Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối bột cacbonat tạo ra trở nên những muối bột nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + BaCO3 → Ba(NO3)2 + H2O + CO2

7.2. Tính lão hóa của HNO3

 • Axit nitric thuộc tính với kim loại

Tác dụng với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo ra trở nên muối bột nitrat và nước .

Kim loại + HNO3 quánh → muối bột nitrat + NO + H2O ( to)

Mg + HNO3 quánh

Kim loại + HNO3 loãng → muối bột nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng rét mướt → muối bột nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng rét mướt → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Nhôm, Fe, crom thụ động với axit nitric quánh nguội bởi lớp oxit sắt kẽm kim loại được dẫn đến đảm bảo bọn chúng không biến thành lão hóa tiếp.

 • Axit nitric Tác dụng với phi kim

(Các thành phần á kim, nước ngoài trừ silic và halogen) tạo trở nên nito dioxit nếu như trong trường hợp là axit nitric quánh và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 quánh → 4NO2 + 2H2O + CO2

 • Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối bột tuy nhiên sắt kẽm kim loại vô hợp ý hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

 • Tác dụng với hợp ý chất

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3S ↓+ 2NO + 4H2O

Ag3PO4 tan vô HNO3, HgS ko thuộc tính với HNO3.

8. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Ứng dụng này tại đây ko nên của HNO3?

A. Để pha chế phân đạm NH4NO3, Ca(NO3)2

B. Sản xuất dược phẩm

C. Sản xuất khí NO2 và N2H4

D. Để tạo ra dung dịch nổ, dung dịch nhuộm

Xem đáp án

Đáp án C

Khi mang đến axit nitric thuộc tính với axit clorua, tớ được hỗn hợp cường toan sở hữu năng lực hòa tan và và bạch kim.

Axit nitric phần mềm của axit HNO3 như sản xuất dung dịch nổ (TNT, …), pha chế những hợp ý hóa học cơ học, tạo ra bột color, tô, dung dịch nhuộm, …

⇒ Sản xuất khí NO2 và N2H4 ko nên phần mềm của HNO3.

Câu 2. Phát biểu này tại đây đúng:

A. Dung dịch HNO3 thực hiện xanh xao quỳ tím và thực hiện phenolphtalein hóa đỏ hỏn.

B. Axit nitric được dùng để làm tạo ra phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), dung dịch nổ (TNT), dung dịch nhuộm, dược phẩm.

C. Trong công nghiệp, nhằm tạo ra HNO3 người tớ đun lếu hợp ý (KNO3) với H2SO4 đặc

D. pha chế HNO3 vô chống thử nghiệm người tớ người sử dụng khí amoniac (NH3)

Xem đáp án

Đáp án B

Axit nitric được dùng để làm tạo ra phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), dung dịch nổ (TNT), dung dịch nhuộm, dược phẩm.

A Sai: hỗn hợp HNO3 chỉ thực hiện xanh xao quỳ tím hóa đỏ hỏn.

C. Trong công nghiệp nhằm tạo ra axit nitric, người tớ thông thường đun rét mướt lếu hợp ý natri nitrat rắn với hỗn hợp H2SO4 đặc

D. Để pha chế HNO3 vô chống thử nghiệm người tớ người sử dụng NaNO3 và HSO4 đặc

Câu 3. Trong những thử nghiệm với hỗn hợp HNO3 thường sinh rời khỏi khí độc NO2. Để giới hạn khí NO2 bay rời khỏi kể từ ống thử, người tớ dùng giải pháp nhét bông sở hữu tẩm hóa hóa học và nút ống thử. Hóa hóa học cơ chủ yếu là

A. H2O

B. Dung dịch nước vôi trong

C. hỗn hợp giấm ăn

D. hỗn hợp muối bột ăn

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản xạ minh họa

4NO2 + 2Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2H2O + Ca(NO2)2

Khí gray clolor đỏ hỏn NO2 bị hòa tan vô hỗn hợp, tạo ra trở nên hóa học rắn Ca(NO2)2 và Ca(NO3)2

Câu 4. Có 4 hỗn hợp muối bột riêng biệt biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm thắt hỗn hợp KOH dư, rồi thêm thắt tiếp hỗn hợp NH3 dư vô 4 hỗn hợp bên trên thì số hóa học kết tủa chiếm được là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Khi mang đến KOH dư

Cu2 + + 2OH - →Cu(OH)2

Zn2 + + 4OH - → 4Zn(OH)42 -

Fe3 + + 3OH - → Fe(OH)3

Al3 + + 4OH - →Al(OH)4 -

Thêm tiếp NH3 thì NH3 sẽ khởi tạo phức với Cu2+, Zn2+

Zn(OH)2 + 4NH3 → [Zn(NH3)4](OH)2

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

=> chỉ với kết tủa Fe(OH)3

Câu 5. Cho 19,2 gam Cu tan trọn vẹn vô hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau phản xạ chiếm được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

2nCu = 3nNO

=> nNO = 0,2 mol

=> V = 4,48 lit

Câu 6. Cho những phản ứng:

(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

(3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl

(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4

Các phản xạ nằm trong loại phản xạ axit - bazơ là

A. (2), (4)

B. (3), (4).

C. (2), (3).

D. (1), (2).

Xem đáp án

Đáp án A

Các phản xạ nằm trong loại axit – bazơ là phản xạ sở hữu hóa học mang đến proton và hóa học nhận proton tuy nhiên ko sở hữu sự thay cho thay đổi số oxi hóa

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4

Câu 7. Thực hiện tại thử nghiệm sau: Nhỏ kể từ từ hỗn hợp NH3 cho tới dư vô ống thử đựng hỗn hợp CuSO4. Hiện tượng để ý khá đầy đủ và trúng nhất là:

A. Tạo kết tủa blue color lam ko tan.

B. Chỉ thấy xuất hiện tại hỗn hợp blue color thẫm.

C. Lúc đầu sở hữu kết tủa blue color lam, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần tạo ra trở nên hỗn hợp blue color thẫm.

D. Có kết tủa blue color lam tạo ra trở nên, sở hữu khí gray clolor đỏ hỏn bay ra

Xem đáp án

Đáp án A

Các phương trình phản xạ xảy ra

CuSO4 + 2NH3 + H2O → Cu(OH)2 xanh lam + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + NH3 + H2O → [Cu(NH3)4](OH) (dd blue color thẫm)

Lúc đầu sở hữu kết tủa blue color lam, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần tạo ra trở nên hỗn hợp blue color thẫm

Câu 8. Chỉ người sử dụng 1 hóa học nhằm phân biệt 3 sắt kẽm kim loại sau: Al, Ba, Mg?

A. Dung dịch HCl

B. Nước

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch H2SO4

Xem đáp án

Đáp án B

Để phân biệt 3 sắt kẽm kim loại Al, Ba, Mg tớ người sử dụng nước. Cho nước vô 3 kiểu sắt kẽm kim loại, sắt kẽm kim loại chất lượng tốt nội địa và sủi lớp bọt do khí tạo ra là Ba, 2 sắt kẽm kim loại ko tan nội địa là Al và Mg.

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Lấy hỗn hợp Ba(OH)2 vừa phải chiếm được sụp đổ vô kiểu 2 sắt kẽm kim loại còn sót lại, sắt kẽm kim loại này tan, sủi lớp bọt do khí tạo ra là Al, sắt kẽm kim loại không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì là Mg

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

Câu 9. Cho mẩu Cu vô hỗn hợp FeCl3. Hiện tượng xẩy ra là:

Kim loại Fe white color dính vào Cu, hỗn hợp gửi lịch sự blue color.

Đồng tan rời khỏi, sủi lớp bọt do khí tạo ra ko color và kết tủa white color.

Không hiện tượng kỳ lạ, vì thế phản xạ ko xẩy ra.

Đồng tan rời khỏi, hỗn hợp kể từ red color nâu gửi lịch sự blue color.

Xem đáp án

Đáp án C

Phản ứng chất hóa học xẩy ra Khi mang đến mẩu Cu vô hỗn hợp FeCl3:

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

nâu đỏ hỏn xanh

Sau phản xạ đồng tan rời khỏi, hỗn hợp kể từ gray clolor đỏ hỏn gửi lịch sự blue color.

Câu 10. Hiện tượng này xẩy ra Khi mang đến miếng đồng sắt kẽm kim loại vô hỗn hợp HNO3 loãng

A. không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì

B. hỗn hợp có màu sắc xanh xao, H2 cất cánh ra

C. hỗn hợp có màu sắc xanh xao, sở hữu khí gray clolor cất cánh ra

D. hỗn hợp có màu sắc xanh xao lam, sở hữu khí ko color cất cánh rời khỏi, bị hoá nâu vô bầu không khí.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình chất hóa học xảy ra

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

→ Hiện tượng: khi mang đến miếng đồng sắt kẽm kim loại vô hỗn hợp HNO3 loãng thì hỗn hợp có màu sắc xanh xao của Cu(NO3)2 và khí gray clolor đỏ hỏn NO2.

Câu 11. Hòa tan m gam Al vô hỗn hợp HNO3 loãng vừa phải đầy đủ, chiếm được 17,92 lít (đktc) lếu hợp ý khí X bao gồm N2O và N2 biết tỉ khối tương đối của X đối với H2 là 18 (không còn thành phầm khử này khác) và dd Y chứa chấp a gam muối bột nitrat. Giá trị của m là.

A. 21,6

B. 97,2

C. 64,8

D. 194,4

Xem đáp án

Đáp án C

Nhận thấy  MX = (MN2 + MN2O)2 = (28 + 44)/2=36

=> nN2 = nN2O = 0,24 / 2 = 0,12 mol

Ta có: mAl(NO3)3= 213.m/27 = 7,89m < 8 => vô muối bột sở hữu NH4NO3

Bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

=> 3.m/27 =10.0,12 + 8.0,12 + 8nNH4NO3

→ nNH4NO3 = m/72 − 0,27

Khối lượng muối bột tạo ra thành: mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3

=> 8m = 213.m/27 + 80.(m/72 – 0,27) => m = 21,6 gam

Câu 12. Nhận ấn định trúng về phản xạ pha chế HNO3 vô chống thử nghiệm bởi vì phản ứng

NaNO3 + H2SO4 → HNO3 + NaHSO4.

A. hoàn toàn có thể người sử dụng axit sunfuric loãng.

B. hoàn toàn có thể thay cho thế natri nitrat bởi vì kali nitrat.

C. axit nitric chiếm được ở dạng lỏng ko cần thiết thực hiện rét mướt.

D. đấy là phản xạ lão hóa khử

Xem đáp án

Đáp án B

A sai vì thế ko thể người sử dụng axit sunfuric loãng.

B trúng vì thế hoàn toàn có thể thay cho thế natri nitrat bởi vì kali nitrat.

C sai vì thế axit nitric dễ dàng cất cánh tương đối nên chiếm được tương đối HNO3.

D sai vì thế đấy là phản xạ trao thay đổi vì thế ko thực hiện thay cho thay đổi số lão hóa.

Câu 13. Cho những tế bào miêu tả sau:

(1). Hoà tan Cu bởi vì hỗn hợp HCl quánh rét mướt hóa giải khí H2

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng tốt, chỉ bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan vô hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào miêu tả trúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì thế Cu ko thuộc tính với HCl.

2. Đúng

3. Đúng, Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

4. Đúng, 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, sở hữu tồn bên trên 2 hóa học trên

Câu 14. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào phía trong bình kín ko chứa chấp bầu không khí, sau đó 1 thời hạn chiếm được 4,96 gam hóa học rắn và lếu hợp ý khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vô nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y sở hữu pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem thêm: BK8 đăng nhập như thế nào? Hướng dẫn cách truy cập vào BK8

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 (4x) + O2 (x mol)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn lượng có:

mchất rắn ban đầu = mchất rắn sau + mkhí

→ 6,58 = 4,96 + 46.4x + 32x → x = 0,0075 mol

Dẫn khí X vô nước

Phương trình phản xạ minh họa

O2 (0,0075) + 4NO2 (0,03) + 2H2O → 4HNO3 (0,03 mol)

CM (HNO3) = 0,03 : 0,3 = 0,1 → pH = 1.

Câu 15. Nhúng một thanh Fe nặng nề 100 gam vô 100 ml hỗn hợp lếu hợp ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ sạch sẽ thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo ra trở nên đều bám không còn vô thanh sắt). Khối lượng Fe vẫn phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài xích rời khỏi mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục sở hữu phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 16. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng thuộc tính với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay rời khỏi khí ko color hóa nâu vô bầu không khí. Mặt không giống, Khi X thuộc tính với hỗn hợp NaOH thì sở hữu khí hương thơm khai bay rời khỏi. Chất X là

A. amophot.

B. ure.

C. natri nitrat.

D. amoni nitrat.

Xem đáp án

Đáp án D

Cu và H2SO4 thuộc tính với hóa học X sở hữu khí ko color, hóa nâu vô bầu không khí là NO => Trong X sở hữu group NO3-

Khi X thuộc tính với dd NaOH → khí hương thơm khai → khí này đó là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học: Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

Phương trình phản xạ minh họa

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 17. Nhúng một thanh Cu vô hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn kéo ra, cọ sạch sẽ, sấy thô, đem cân nặng thì lượng thanh đồng thay cho thay đổi thế nào?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Không thay cho thay đổi.

D. ko xác lập được.

Xem đáp án

Đáp án A

Giả sử có một mol Cu nhập cuộc phản ứng

Phương trình phản xạ minh họa

Cu (1) + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓ (2 mol)

→ lượng thanh đồng tăng = 2 × 108 - 64 = 152 gam.

húng một thanh Cu vô hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn kéo ra, cọ sạch sẽ, sấy thô, đem cân nặng thì lượng thanh đồng tăng

Câu 18. Hoà tan trọn vẹn 12 gam lếu hợp ý Fe và Cu (tỉ lệ mol 1:1) bởi vì axit HNO3, chiếm được V lít (đktc) lếu hợp ý khí X (gồm NO và NO2) và hỗn hợp Y (chỉ chứa chấp nhị muối bột và axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bởi vì 19. Giá trị của V là:

A. 2,24

B. 5,60

C. 3,36

D. 4,48

Xem đáp án

Đáp án B

Như vậy đề bài xích mang đến axit dư nên 2 muối bột chiếm được là Fe3+ và Cu2+

Gọi x là số mol Fe và Cu tớ có: 56x + 64 x = 12 ⇒ x = 0,1 mol

Mặt khác:

Đặt x, hắn là số mol của NO và NO2 thì 30x + 46 hắn = 38 (x+ y)

⇒ x = y

ne nhận = 3x + hắn = 4x, ne cho = 0,5 ⇒ 4x = 0,5 .

Vậy x= 0,125 mol

V = 0,125.2. 22.4= 5,6 lít

Câu 19. Nung 8,4 gam Fe vô ko khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,2 gam

B. 10,2 gam

C. 7,2 gam

D. 6,9 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Cách 1: Quy thay đổi tổng hợp X về nhị hóa học FeO và Fe2O3

Phương trình phản xạ minh họa

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

0,1                                          0,1

nFe = 8,4/ 56 = 0,15mol

Ta có:

2Fe + O2 → 2FeO

0,1    0,2

4Fe + 3O2 → 2Fe2O3

0,05           0,025 mol

⇒mH2X = 0,1.72 + 0,025.160 = 11,2 g

Cách 2: Quy lếu hợp ý X về một hóa học FexOy:

Phương trình phản xạ tổng quát

FexOy + (6x - 2y) HNO3 → xFe(NO3)3 + (3x - 2y) NO2 + (3x -y) H2O

0,1/3x−2y                                                      0,1mol

Áp dụng ấn định luật bảo toàn thành phần sắt: 

Fe = 8,4/56 = 0,1.x/3x−2y ⇒ x/y = 6/7

Vậy công thức quy thay đổi là: Fe6O7 (M = 448) và

nFe6O7 = 0,13.6 − 2.7 = 0,025 mol

=> mX = 0,025 . 448 = 11,2g

Câu đôi mươi. Để nhận ra ion người tớ thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp HNO3 loãng và đun rét mướt, vì:

A. Phản ứng dẫn đến hỗn hợp có màu sắc vàng nâu

B. Phản ứng dẫn đến hỗn hợp có màu sắc xanh xao và khí ko hương thơm thực hiện xanh xao giấy tờ quỳ ẩm

C. Phản ứng dẫn đến kết tủa color xanh

D. Phản ứng tạo ra hỗn hợp có màu sắc xanh xao và khí ko color hoá nâu vô bầu không khí.

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận ra ion NO3- người tớ thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng nhờ phản xạ tạo ra hỗn hợp blue color và khí ko color hóa nâu vô bầu không khí.

Phương trình phản xạ ion

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 21. Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần thiết dùng để làm hoà tan trọn vẹn một lếu hợp ý bao gồm 0,3 mol Fe và 0,3 mol Cu là (biết phản xạ tạo ra hóa học khử có một không hai là NO)

A. 1,0 lít

B. 1,6 lít

C. 0,8 lít

D. 1,2 lít

Xem đáp án

Đáp án B

Lượng HNO3 ít nhất nên dùng khi:

Fe → Fe2+ , Cu → Cu2+

Sơ đồ gia dụng mang đến nhận e:

Fe – 2e → Fe2+

0,3 → 0,6

Cu – 2e → Cu2+

0,3 → 0,6

N+5 + 3e → N+2

3x   x

Theo ấn định luật bảo toàn mol e: 0,6 + 0,6 = 3x → x = 0,4 mol

Bảo toàn thành phần N: Số mol HNO3 = 0,6 + 0,6 + 0,4 = 1,6 mol

VHNO3 = 1,6 /1 = 1,6 lit

Câu 22. Trường hợp ý này tại đây sở hữu phản xạ tạo ra thành phầm là hóa học kết tủa color xanh?

Cho hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4

Cho Zn vô hỗn hợp AgNO3

Cho Al vô hỗn hợp HCl

Cho hỗn hợp KOH vô hỗn hợp FeCl3

Xem đáp án

Đáp án A

Các phương trình xẩy ra như sau:

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2 H2 ↑

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

3KOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ + 3KCl

NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ xanh + Na2SO4

Cho hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4 chiếm được thành phầm là hóa học kết tủa blue color.

Câu 23. Chỉ người sử dụng 1 hóa hóa học này tại đây nhằm nhận ra những dung dịch: NH4Cl, NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2?

A. Dung dịch phenolphtalein.

B. Dung dịch AgNO3.

C. Dung dịch quỳ tím.

D. Dung dịch BaCl2.

Xem đáp án

Đáp án C

Để nhận ra những dụng dịch bên trên tớ người sử dụng hỗn hợp quỳ tím tớ tạo thành 3 nhóm

Nhóm (I): quỳ tím hóa đỏ hỏn : NH4Cl, H2SO4

Nhóm (II) quỳ tím hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2

Nhóm (III): quỳ tím ko thay đổi màu: NaCl, Na2SO4

Cho theo thứ tự từng hóa học ở group (II) vào cụ thể từng hóa học ở group (I)

NH4Cl

H2SO4

NaOH

Khí hương thơm khai

Không hiện tại tượng

Ba(OH)2

Khí hương thơm khai

Kết tủa trắng

Phương trình phản xạ minh họa

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

2NH4Cl + Ba(OH)2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4+ 2H2O

Cho Ba(OH)2 nhận ra được vào cụ thể từng hóa học ở group (III), hóa học tạo ra kết tủa Trắng là Na2SO­4, hóa học ko hiện tượng kỳ lạ là NaCl

Phương trình phản xạ minh họa

Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2 NaOH

Câu 24. Sự khác lạ nhất vô đặc điểm chất hóa học của H2SO4 quánh đối với H2SO4 loãng là

A. Tác dụng được với oxit bazơ

B. Tác dụng được với bazơ

C.Tác dụng được với muối

D. Khả năng bú nước mạnh (tính háo nước)

Xem đáp án

Đáp án D

Axit sunfuric quánh sở hữu những đặc điểm chất hóa học riêng biệt đối với H2SO4 loãng

+ Tác dụng với đa số sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt)

Thí dụ: H2SO4 quánh phản xạ được với đồng, còn H2SO4 loãng ko phản xạ được với đồng

Phương trình phản xạ minh họa

Cu + 2H2SO4 → CuSO4+ SO2↑ + 2H2O

+ Tính háo nước

C 12 H 22 O 11 \overset{H_{2} SO_{4} }{\rightarrow} 11H 2 O + 12C

Câu 25. Chất này dùng để làm dung dịch test nhằm phân biệt nhị hỗn hợp axit clohidric và axit sunfuric?

A. AlCl3.

B. BaCl2.

C. NaCl.

D. MgCl2

Xem đáp án

Đáp án B

Dùng BaCl2 để phân biệt hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4

Cho hỗn hợp BaCl2 theo thứ tự vô 2 hỗn hợp trên

+ Dung dịch xuất hiện tại kết tủa Trắng là H2SO4, còn sót lại không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì là HCl

Phương trình hóa học

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

Câu 26. Thực hiện tại những thử nghiệm sau:

(a) Nung rét mướt Cu(NO3)2.

(b) Cho Fe(OH)2 vô hỗn hợp H2SO4 quánh, rét mướt (dư).

(c) Sục khí CO2 vô hỗn hợp Ba(OH)2 dư.

(d) Cho hỗn hợp KHSO4 vô hỗn hợp NaHCO3.

(e) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 vô hỗn hợp HCl loãng.

(g) Cho mẩu Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng.

Sau Khi những phản xạ xẩy ra, số thử nghiệm sinh rời khỏi hóa học khí là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 2

Xem đáp án

Đáp án B

(a) 2Cu(NO3)2 →2CuO + 4NO2↑ + O2

(b) 2Fe(OH)2 + 4H2SO4 quánh → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 6H2O

(c) CO2 + Ba(OH)2 dư → BaCO3 + H2O

(d) 2KHSO4 + 2NaHCO3 → K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2

(e) 9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO↑ + 6H2O

(g) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Có 5 phản xạ sinh rời khỏi khí là: a, b, d, e, g

.......................................

Trên trên đây VnDoc.com vừa phải gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Bài viết lách vẫn gửi cho tới độc giả phương trình phản xạ với Cu, chỉ dẫn cơ hội thăng bằng phương trình phản xạ. Hi vọng qua quýt nội dung bài viết này độc giả được thêm tư liệu có lợi nhé.

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt tư liệu liên quan

Xem thêm: na2so4 + ba(oh)2

 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → FeNO3)3 + NO + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2
 • Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O