cu + hno3 loãng dư

Cu HNO3 loãng

Bạn đang xem: cu + hno3 loãng dư

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài bác học: Cân bởi phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, đặc thù Hóa học tập của Cu và đặc thù chất hóa học HNO3.... cũng giống như các dạng bài bác tập luyện.

1. Phương trình phản xạ Cu thuộc tính HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

2. Cân bởi phương trình phản xạ Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Xác lăm le sự thay cho thay đổi số oxi hóa

Cuo + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+2O + H2O

Cu thuộc tính HNO3

Vậy 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Nhắc lại loài kiến thức: Các bước cân đối phản xạ bởi cách thức thăng bởi electron

Bước 1. Viết sơ đồ gia dụng phản xạ với những hóa học nhập cuộc xác lập yếu tố sở hữu số lão hóa thay cho đổi

Bước 2. Viết phương trình:

Khử (Cho electron)

Oxi hóa (nhận electron)

Bước 3. Cân bởi electron: Nhân thông số để

Tổng số electron cho tới = tổng số electron nhận

Bước 4. Cân bởi vẹn toàn tố: thưa công cộng theo dõi loại tự

Kim loại (ion dương)

Gốc axit (ion âm)

Môi ngôi trường (axit, bazo)

Nước (cân bởi H2O là nhằm cân đối hidro)

Bước 5. Kiểm tra số vẹn toàn tử oxi ở nhị vế (phải bởi nhau)

3. Điều khiếu nại phản xạ Cu thuộc tính với HNO3

Dung dịch HNO3 loãng dư

4. Phương trình ion thu gọn gàng Cu thuộc tính HNO3 loãng 

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

5. Cách tổ chức phản xạ cho tới Cu thuộc tính HNO3

Cho đồng Cu thuộc tính với hỗn hợp axit nitric HNO3

6. Hiện tượng cho tới Cu thuộc tính HNO3 loãng

Kim loại Cu rắn đỏ au dần dần tạo nên trở nên hỗn hợp greed color lam và khí ko color hóa nâu vô bầu không khí bay rời khỏi.

7. Tính hóa chất của HNO3 

7.1. Axit nitric thể hiện nay tính axit

Axit nitric sở hữu đặc thù của một axit thông thường nên nó thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch red color.

Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối hạt cacbonat tạo nên trở nên những muối hạt nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + BaCO3 → Ba(NO3)2 + H2O + CO2

7.2. Tính lão hóa của HNO3

 • Axit nitric thuộc tính với kim loại

Tác dụng với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo nên trở nên muối hạt nitrat và nước .

Kim loại + HNO3 quánh → muối hạt nitrat + NO + H2O ( to)

Mg + HNO3 quánh

Kim loại + HNO3 loãng → muối hạt nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng lạnh lẽo → muối hạt nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh lẽo → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Nhôm, Fe, crom thụ động với axit nitric quánh nguội bởi lớp oxit sắt kẽm kim loại được tạo nên đảm bảo an toàn bọn chúng không biến thành lão hóa tiếp.

 • Axit nitric Tác dụng với phi kim

(Các yếu tố á kim, nước ngoài trừ silic và halogen) tạo trở nên nito dioxit nếu như là axit nitric quánh và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 quánh → 4NO2 + 2H2O + CO2

 • Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối hạt tuy nhiên sắt kẽm kim loại vô ăn ý hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

 • Tác dụng với ăn ý chất

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3S ↓+ 2NO + 4H2O

Ag3PO4 tan vô HNO3, HgS ko thuộc tính với HNO3.

8. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Ứng dụng nào là tại đây ko nên của HNO3?

A. Để pha trộn phân đạm NH4NO3, Ca(NO3)2

B. Sản xuất dược phẩm

C. Sản xuất khí NO2 và N2H4

D. Để tạo ra dung dịch nổ, dung dịch nhuộm

Xem đáp án

Đáp án C

Khi cho tới axit nitric thuộc tính với axit clorua, tao được hỗn hợp cường toan sở hữu kĩ năng hòa tan và và bạch kim.

Axit nitric phần mềm của axit HNO3 như sản xuất dung dịch nổ (TNT, …), pha trộn những ăn ý hóa học cơ học, tạo ra bột color, tô, dung dịch nhuộm, …

⇒ Sản xuất khí NO2 và N2H4 ko nên phần mềm của HNO3.

Câu 2. Phát biểu nào là tại đây đúng:

A. Dung dịch HNO3 thực hiện xanh rờn quỳ tím và thực hiện phenolphtalein hóa đỏ au.

B. Axit nitric được dùng làm tạo ra phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), dung dịch nổ (TNT), dung dịch nhuộm, dược phẩm.

C. Trong công nghiệp, nhằm tạo ra HNO3 người tao đun lếu ăn ý (KNO3) với H2SO4 đặc

D. pha trộn HNO3 vô chống thử nghiệm người tao sử dụng khí amoniac (NH3)

Xem đáp án

Đáp án B

Axit nitric được dùng làm tạo ra phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), dung dịch nổ (TNT), dung dịch nhuộm, dược phẩm.

A Sai: hỗn hợp HNO3 chỉ thực hiện xanh rờn quỳ tím hóa đỏ au.

C. Trong công nghiệp nhằm tạo ra axit nitric, người tao thông thường đun rét lếu ăn ý natri nitrat rắn với hỗn hợp H2SO4 đặc

D. Để pha trộn HNO3 vô chống thử nghiệm người tao sử dụng NaNO3 và HSO4 đặc

Câu 3. Trong những thử nghiệm với hỗn hợp HNO3 thường sinh rời khỏi khí độc NO2. Để giới hạn khí NO2 bay rời khỏi kể từ ống thử, người tao dùng giải pháp nhét bông sở hữu tẩm hóa hóa học và nút ống thử. Hóa hóa học tê liệt chủ yếu là

A. H2O

B. Dung dịch nước vôi trong

C. hỗn hợp giấm ăn

D. hỗn hợp muối hạt ăn

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản xạ minh họa

4NO2 + 2Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2H2O + Ca(NO2)2

Khí gray clolor đỏ au NO2 bị hòa tan vô hỗn hợp, tạo nên trở nên hóa học rắn Ca(NO2)2 và Ca(NO3)2

Câu 4. Có 4 hỗn hợp muối hạt riêng biệt biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu tăng hỗn hợp KOH dư, rồi tăng tiếp hỗn hợp NH3 dư vô 4 hỗn hợp bên trên thì số hóa học kết tủa chiếm được là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Khi cho tới KOH dư

Cu2 + + 2OH - →Cu(OH)2

Zn2 + + 4OH - → 4Zn(OH)42 -

Fe3 + + 3OH - → Fe(OH)3

Al3 + + 4OH - →Al(OH)4 -

Thêm tiếp NH3 thì NH3 sẽ khởi tạo phức với Cu2+, Zn2+

Zn(OH)2 + 4NH3 → [Zn(NH3)4](OH)2

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

=> chỉ từ kết tủa Fe(OH)3

Câu 5. Cho 19,2 gam Cu tan trọn vẹn vô hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau phản xạ chiếm được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

2nCu = 3nNO

=> nNO = 0,2 mol

=> V = 4,48 lit

Câu 6. Cho những phản ứng:

(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

(3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl

(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4

Các phản xạ nằm trong loại phản xạ axit - bazơ là

A. (2), (4)

B. (3), (4).

C. (2), (3).

D. (1), (2).

Xem đáp án

Đáp án A

Các phản xạ nằm trong loại axit – bazơ là phản xạ sở hữu hóa học cho tới proton và hóa học nhận proton tuy nhiên ko sở hữu sự thay cho thay đổi số oxi hóa

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4

Câu 7. Thực hiện nay thử nghiệm sau: Nhỏ kể từ từ hỗn hợp NH3 cho tới dư vô ống thử đựng hỗn hợp CuSO4. Hiện tượng để ý tương đối đầy đủ và đích nhất là:

A. Tạo kết tủa greed color lam ko tan.

B. Chỉ thấy xuất hiện nay hỗn hợp greed color thẫm.

C. Lúc đầu sở hữu kết tủa greed color lam, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần tạo nên trở nên hỗn hợp greed color thẫm.

D. Có kết tủa greed color lam tạo nên trở nên, sở hữu khí gray clolor đỏ au bay ra

Xem đáp án

Đáp án A

Các phương trình phản xạ xảy ra

CuSO4 + 2NH3 + H2O → Cu(OH)2 xanh lam + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + NH3 + H2O → [Cu(NH3)4](OH) (dd greed color thẫm)

Lúc đầu sở hữu kết tủa greed color lam, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần tạo nên trở nên hỗn hợp greed color thẫm

Câu 8. Chỉ sử dụng 1 hóa học nhằm phân biệt 3 sắt kẽm kim loại sau: Al, Ba, Mg?

A. Dung dịch HCl

B. Nước

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch H2SO4

Xem đáp án

Đáp án B

Để phân biệt 3 sắt kẽm kim loại Al, Ba, Mg tao sử dụng nước. Cho nước vô 3 khuôn sắt kẽm kim loại, sắt kẽm kim loại đảm bảo chất lượng nội địa và sủi lớp bọt do khí tạo ra là Ba, 2 sắt kẽm kim loại ko tan nội địa là Al và Mg.

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Lấy hỗn hợp Ba(OH)2 một vừa hai phải chiếm được sụp vô khuôn 2 sắt kẽm kim loại còn sót lại, sắt kẽm kim loại nào là tan, sủi lớp bọt do khí tạo ra là Al, sắt kẽm kim loại không tồn tại hiện tượng lạ gì là Mg

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

Câu 9. Cho mẩu Cu vô hỗn hợp FeCl3. Hiện tượng xẩy ra là:

Kim loại Fe white color dính vào Cu, hỗn hợp gửi thanh lịch greed color.

Đồng tan rời khỏi, sủi lớp bọt do khí tạo ra ko color và kết tủa white color.

Không hiện tượng lạ, vì như thế phản xạ ko xẩy ra.

Đồng tan rời khỏi, hỗn hợp kể từ red color nâu gửi thanh lịch greed color.

Xem đáp án

Đáp án C

Phản ứng chất hóa học xẩy ra Khi cho tới mẩu Cu vô hỗn hợp FeCl3:

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

nâu đỏ au xanh

Sau phản xạ đồng tan rời khỏi, hỗn hợp kể từ gray clolor đỏ au gửi thanh lịch greed color.

Câu 10. Hiện tượng nào là xẩy ra Khi cho tới miếng đồng sắt kẽm kim loại vô hỗn hợp HNO3 loãng

A. không tồn tại hiện tượng lạ gì

B. hỗn hợp có màu sắc xanh rờn, H2 cất cánh ra

C. hỗn hợp có màu sắc xanh rờn, sở hữu khí gray clolor cất cánh ra

D. hỗn hợp có màu sắc xanh rờn lam, sở hữu khí ko color cất cánh rời khỏi, bị hoá nâu vô bầu không khí.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình chất hóa học xảy ra

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

→ Hiện tượng: khi cho tới miếng đồng sắt kẽm kim loại vô hỗn hợp HNO3 loãng thì hỗn hợp có màu sắc xanh rờn của Cu(NO3)2 và khí gray clolor đỏ au NO2.

Câu 11. Hòa tan m gam Al vô hỗn hợp HNO3 loãng một vừa hai phải đầy đủ, chiếm được 17,92 lít (đktc) lếu ăn ý khí X bao gồm N2O và N2 biết tỉ khối tương đối của X đối với H2 là 18 (không còn thành phầm khử nào là khác) và dd Y chứa chấp a gam muối hạt nitrat. Giá trị của m là.

A. 21,6

B. 97,2

C. 64,8

D. 194,4

Xem đáp án

Đáp án C

Nhận thấy  MX = (MN2 + MN2O)2 = (28 + 44)/2=36

=> nN2 = nN2O = 0,24 / 2 = 0,12 mol

Ta có: mAl(NO3)3= 213.m/27 = 7,89m < 8 => vô muối hạt sở hữu NH4NO3

Bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

=> 3.m/27 =10.0,12 + 8.0,12 + 8nNH4NO3

→ nNH4NO3 = m/72 − 0,27

Khối lượng muối hạt tạo nên thành: mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3

=> 8m = 213.m/27 + 80.(m/72 – 0,27) => m = 21,6 gam

Câu 12. Nhận lăm le đích về phản xạ pha trộn HNO3 vô chống thử nghiệm bởi phản ứng

NaNO3 + H2SO4 → HNO3 + NaHSO4.

A. hoàn toàn có thể sử dụng axit sunfuric loãng.

B. hoàn toàn có thể thay cho thế natri nitrat bởi kali nitrat.

C. axit nitric chiếm được ở dạng lỏng ko cần thiết thực hiện lạnh lẽo.

D. đấy là phản xạ lão hóa khử

Xem đáp án

Đáp án B

A sai vì như thế ko thể sử dụng axit sunfuric loãng.

B đích vì như thế hoàn toàn có thể thay cho thế natri nitrat bởi kali nitrat.

C sai vì như thế axit nitric dễ dàng cất cánh tương đối nên chiếm được tương đối HNO3.

D sai vì như thế đấy là phản xạ trao thay đổi vì như thế ko thực hiện thay cho thay đổi số lão hóa.

Câu 13. Cho những tế bào miêu tả sau:

(1). Hoà tan Cu bởi hỗn hợp HCl quánh rét giải hòa khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng, chỉ thua thiệt Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan vô hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào miêu tả đích là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì như thế Cu ko thuộc tính với HCl.

2. Đúng

3. Đúng, Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

4. Đúng, 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, sở hữu tồn bên trên 2 hóa học trên

Câu 14. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào phía trong bình kín ko chứa chấp bầu không khí, sau đó 1 thời hạn chiếm được 4,96 gam hóa học rắn và lếu ăn ý khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vô nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y sở hữu pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem thêm: Kho game chất lượng, đáng chơi nhất hiện nay

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 (4x) + O2 (x mol)

Áp dụng lăm le luật bảo toàn lượng có:

mchất rắn ban đầu = mchất rắn sau + mkhí

→ 6,58 = 4,96 + 46.4x + 32x → x = 0,0075 mol

Dẫn khí X vô nước

Phương trình phản xạ minh họa

O2 (0,0075) + 4NO2 (0,03) + 2H2O → 4HNO3 (0,03 mol)

CM (HNO3) = 0,03 : 0,3 = 0,1 → pH = 1.

Câu 15. Nhúng một thanh Fe nặng trĩu 100 gam vô 100 ml hỗn hợp lếu ăn ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ tinh khiết thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo nên trở nên đều bám không còn vô thanh sắt). Khối lượng Fe đang được phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài bác rời khỏi mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục sở hữu phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 16. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng thuộc tính với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay rời khỏi khí ko color hóa nâu vô bầu không khí. Mặt không giống, Khi X thuộc tính với hỗn hợp NaOH thì sở hữu khí hương thơm khai bay rời khỏi. Chất X là

A. amophot.

B. ure.

C. natri nitrat.

D. amoni nitrat.

Xem đáp án

Đáp án D

Cu và H2SO4 thuộc tính với hóa học X sở hữu khí ko color, hóa nâu vô bầu không khí là NO => Trong X sở hữu group NO3-

Khi X thuộc tính với dd NaOH → khí hương thơm khai → khí này là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học: Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

Phương trình phản xạ minh họa

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 17. Nhúng một thanh Cu vô hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn lôi ra, cọ tinh khiết, sấy thô, đem cân nặng thì lượng thanh đồng thay cho thay đổi thế nào?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Không thay cho thay đổi.

D. ko xác lập được.

Xem đáp án

Đáp án A

Giả sử có một mol Cu nhập cuộc phản ứng

Phương trình phản xạ minh họa

Cu (1) + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓ (2 mol)

→ lượng thanh đồng tăng = 2 × 108 - 64 = 152 gam.

húng một thanh Cu vô hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn lôi ra, cọ tinh khiết, sấy thô, đem cân nặng thì lượng thanh đồng tăng

Câu 18. Hoà tan trọn vẹn 12 gam lếu ăn ý Fe và Cu (tỉ lệ mol 1:1) bởi axit HNO3, chiếm được V lít (đktc) lếu ăn ý khí X (gồm NO và NO2) và hỗn hợp Y (chỉ chứa chấp nhị muối hạt và axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bởi 19. Giá trị của V là:

A. 2,24

B. 5,60

C. 3,36

D. 4,48

Xem đáp án

Đáp án B

Như vậy đề bài bác cho tới axit dư nên 2 muối hạt chiếm được là Fe3+ và Cu2+

Gọi x là số mol Fe và Cu tao có: 56x + 64 x = 12 ⇒ x = 0,1 mol

Mặt khác:

Đặt x, nó là số mol của NO và NO2 thì 30x + 46 nó = 38 (x+ y)

⇒ x = y

ne nhận = 3x + nó = 4x, ne cho = 0,5 ⇒ 4x = 0,5 .

Vậy x= 0,125 mol

V = 0,125.2. 22.4= 5,6 lít

Câu 19. Nung 8,4 gam Fe vô ko khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,2 gam

B. 10,2 gam

C. 7,2 gam

D. 6,9 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Cách 1: Quy thay đổi tổng hợp X về nhị hóa học FeO và Fe2O3

Phương trình phản xạ minh họa

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

0,1                                          0,1

nFe = 8,4/ 56 = 0,15mol

Ta có:

2Fe + O2 → 2FeO

0,1    0,2

4Fe + 3O2 → 2Fe2O3

0,05           0,025 mol

⇒mH2X = 0,1.72 + 0,025.160 = 11,2 g

Cách 2: Quy lếu ăn ý X về một hóa học FexOy:

Phương trình phản xạ tổng quát

FexOy + (6x - 2y) HNO3 → xFe(NO3)3 + (3x - 2y) NO2 + (3x -y) H2O

0,1/3x−2y                                                      0,1mol

Áp dụng lăm le luật bảo toàn yếu tố sắt: 

Fe = 8,4/56 = 0,1.x/3x−2y ⇒ x/y = 6/7

Vậy công thức quy thay đổi là: Fe6O7 (M = 448) và

nFe6O7 = 0,13.6 − 2.7 = 0,025 mol

=> mX = 0,025 . 448 = 11,2g

Câu đôi mươi. Để nhận thấy ion người tao thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp HNO3 loãng và đun rét, vì:

A. Phản ứng tạo nên hỗn hợp có màu sắc vàng nâu

B. Phản ứng tạo nên hỗn hợp có màu sắc xanh rờn và khí ko hương thơm thực hiện xanh rờn giấy má quỳ ẩm

C. Phản ứng tạo nên kết tủa color xanh

D. Phản ứng tạo nên hỗn hợp có màu sắc xanh rờn và khí ko color hoá nâu vô bầu không khí.

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận thấy ion NO3- người tao thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng nhờ phản xạ tạo nên hỗn hợp greed color và khí ko color hóa nâu vô bầu không khí.

Phương trình phản xạ ion

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 21. Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần thiết dùng làm hoà tan trọn vẹn một lếu ăn ý bao gồm 0,3 mol Fe và 0,3 mol Cu là (biết phản xạ tạo nên hóa học khử độc nhất là NO)

A. 1,0 lít

B. 1,6 lít

C. 0,8 lít

D. 1,2 lít

Xem đáp án

Đáp án B

Lượng HNO3 ít nhất nhớ dùng khi:

Fe → Fe2+ , Cu → Cu2+

Sơ đồ gia dụng cho tới nhận e:

Fe – 2e → Fe2+

0,3 → 0,6

Cu – 2e → Cu2+

0,3 → 0,6

N+5 + 3e → N+2

3x   x

Theo lăm le luật bảo toàn mol e: 0,6 + 0,6 = 3x → x = 0,4 mol

Bảo toàn yếu tố N: Số mol HNO3 = 0,6 + 0,6 + 0,4 = 1,6 mol

VHNO3 = 1,6 /1 = 1,6 lit

Câu 22. Trường ăn ý nào là tại đây sở hữu phản xạ tạo nên thành phầm là hóa học kết tủa color xanh?

Cho hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4

Cho Zn vô hỗn hợp AgNO3

Cho Al vô hỗn hợp HCl

Cho hỗn hợp KOH vô hỗn hợp FeCl3

Xem đáp án

Đáp án A

Các phương trình xẩy ra như sau:

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2 H2 ↑

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

3KOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ + 3KCl

NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ xanh + Na2SO4

Cho hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4 chiếm được thành phầm là hóa học kết tủa greed color.

Câu 23. Chỉ sử dụng 1 hóa hóa học nào là tại đây nhằm nhận thấy những dung dịch: NH4Cl, NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2?

A. Dung dịch phenolphtalein.

B. Dung dịch AgNO3.

C. Dung dịch quỳ tím.

D. Dung dịch BaCl2.

Xem đáp án

Đáp án C

Để nhận thấy những dụng dịch bên trên tao sử dụng hỗn hợp quỳ tím tao phân thành 3 nhóm

Nhóm (I): quỳ tím hóa đỏ au : NH4Cl, H2SO4

Nhóm (II) quỳ tím hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2

Nhóm (III): quỳ tím ko thay đổi màu: NaCl, Na2SO4

Cho thứu tự từng hóa học ở group (II) vào cụ thể từng hóa học ở group (I)

NH4Cl

H2SO4

NaOH

Khí hương thơm khai

Không hiện nay tượng

Ba(OH)2

Khí hương thơm khai

Kết tủa trắng

Phương trình phản xạ minh họa

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

2NH4Cl + Ba(OH)2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4+ 2H2O

Cho Ba(OH)2 nhận thấy được vào cụ thể từng hóa học ở group (III), hóa học tạo nên kết tủa White là Na2SO­4, hóa học ko hiện tượng lạ là NaCl

Phương trình phản xạ minh họa

Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2 NaOH

Câu 24. Sự khác lạ nhất vô đặc thù chất hóa học của H2SO4 quánh đối với H2SO4 loãng là

A. Tác dụng được với oxit bazơ

B. Tác dụng được với bazơ

C.Tác dụng được với muối

D. Khả năng bú nước mạnh (tính háo nước)

Xem đáp án

Đáp án D

Axit sunfuric quánh sở hữu những đặc thù chất hóa học riêng biệt đối với H2SO4 loãng

+ Tác dụng với đa số sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt)

Thí dụ: H2SO4 quánh phản xạ được với đồng, còn H2SO4 loãng ko phản xạ được với đồng

Phương trình phản xạ minh họa

Cu + 2H2SO4 → CuSO4+ SO2↑ + 2H2O

+ Tính háo nước

C 12 H 22 O 11 \overset{H_{2} SO_{4} }{\rightarrow} 11H 2 O + 12C

Câu 25. Chất nào là dùng để làm dung dịch demo nhằm phân biệt nhị hỗn hợp axit clohidric và axit sunfuric?

A. AlCl3.

B. BaCl2.

C. NaCl.

D. MgCl2

Xem đáp án

Đáp án B

Dùng BaCl2 để phân biệt hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4

Cho hỗn hợp BaCl2 thứu tự vô 2 hỗn hợp trên

+ Dung dịch xuất hiện nay kết tủa White là H2SO4, còn sót lại không tồn tại hiện tượng lạ gì là HCl

Phương trình hóa học

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

Câu 26. Thực hiện nay những thử nghiệm sau:

(a) Nung rét Cu(NO3)2.

(b) Cho Fe(OH)2 vô hỗn hợp H2SO4 quánh, rét (dư).

(c) Sục khí CO2 vô hỗn hợp Ba(OH)2 dư.

(d) Cho hỗn hợp KHSO4 vô hỗn hợp NaHCO3.

(e) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 vô hỗn hợp HCl loãng.

(g) Cho mẩu Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng.

Sau Khi những phản xạ xẩy ra, số thử nghiệm sinh rời khỏi hóa học khí là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 2

Xem đáp án

Đáp án B

(a) 2Cu(NO3)2 →2CuO + 4NO2↑ + O2

(b) 2Fe(OH)2 + 4H2SO4 quánh → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 6H2O

(c) CO2 + Ba(OH)2 dư → BaCO3 + H2O

(d) 2KHSO4 + 2NaHCO3 → K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2

(e) 9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO↑ + 6H2O

(g) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Có 5 phản xạ sinh rời khỏi khí là: a, b, d, e, g

.......................................

Trên phía trên VnDoc.com một vừa hai phải gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Bài viết lách đang được gửi cho tới độc giả phương trình phản xạ với Cu, chỉ dẫn cơ hội cân đối phương trình phản xạ. Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả đạt thêm tư liệu có lợi nhé.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng tư liệu liên quan

Xem thêm: na2so4 + ba(oh)2

 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → FeNO3)3 + NO + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2
 • Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O