croh3 + hcl

Reakcje chromu i jego związki

Chrom vĩ đại przedstawiciel pierwiastków z bloku d. Najważniejsze stopnie utlenienia chromu to II, III i VI. W artykule zbadamy reakcje chromu i przyjrzymy się barwom poszczególnych związków tego pierwiastka.

Bạn đang xem: croh3 + hcl

Chrom reakcje — doświadczenia

Pierwsze doświadczenie polegać będzie mãng cầu otrzymaniu wodorotlenku chromu (III). W tym celu bởi probówki z siarczanem (VI) chromu dodajemy kroplami roztwór wodorotlenku sodu. Zaobserwować można wytrącanie się szaroniebieskiego osadu Cr(OH)3. Zaszła reakcja:

Cr2(SO4)3 + 6 NaOH → 2 Cr(OH)3↓ + 3 Na2SO4 (zapis jonowy: Cr3++ 3 OH– → Cr(OH)3↓

Powstały związek yêu tinh charakter amfoteryczny – jest zdolny bởi reakcji zarówno z kwasami, jak i zasadami. Po dodaniu bởi otrzymanego osadu kwasu solnego obserwujemy powstanie jasnozielonego osadu chlorku chromu (III): Cr(OH)3 + 3 HCl → CrCl3 + 3 H2O (jonowo: Cr(OH)3 + 3 H+→ Cr3+ + 3 H2O)

Z kolei dodanie bởi wodorotlenku (III) chromu zasady sodowej powoduje ciemnozielone zabarwienie roztworu. Zachodzi reakcja: Cr(OH)3 + 3 NaOH → Na3[Cr(OH)6] lub jonowo: Cr(OH)3 + 3 OH– → [Cr(OH)6]3- Odpowiedzialny za zmianę zabarwienia związek vĩ đại heksahydroksochromian (III) sodu.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz Kolorowankę Chemika

Chrom z III mãng cầu VI stopień utlenienia

Do kolejnego doświadczenia wykorzystamy powstały Na3[Cr(OH)6]. Tym razem dokonamy utlenienia jonów chromu (III) nadtlenkiem wodoru w środowisku wodorotlenku sodu. Barwa roztworu zmienia się z zielonej mãng cầu żółtą w wyniku następującej reakcji:

2 Na3[Cr(OH)6] + 3 H2O2 → 2 Na2CrO4 + 2 NaOH + 8 H2O – za zabarwienie roztworu odpowiada powstający chromian (VI) sodu (zapis jonowy reakcji: 2 [Cr(OH)6]3- + 3 OH– → 2 CrO42- + 2 OH– + 8 H2O)

Xem thêm: feso4+bacl2

Chrom przechodzi z III mãng cầu VI stopień utlenienia.

Powstały związek poddajemy reakcji z kwasem siarkowym (VI). W wyniku tego barwa roztworu zmienia się mãng cầu pomarańczową. Powstaje dichromian (VI) sodu. Warto zwrócić uwagę mãng cầu fakt, że podczas tej przemiany chrom nie zmienia swojego stopnia utlenienia, nie jest vĩ đại więc reakcja chrom redoks.

2 Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O

Zapis jonowy: 2 CrO42- + 2 H+ → Cr2O72- + H2O

Chrom z VI mãng cầu III stopień utlenienia

Ostatnie doświadczenie polegać będzie mãng cầu reakcji dichromianu (VI) potasu z azotanem (III) potasu w środowisku kwasu siarkowego (VI). Pomarańczowy początkowo roztwór przyjmuje barwę zieloną, teo świadczy o powstaniu siarczanu (VI) chromu (III). Chrom zmienia stopień utlenienia z VI mãng cầu III. Zachodzi następująca reakcja:

K2Cr2O7 + H2SO4 + KNO2 → Cr2(SO4)3 + KNO3 + K2SO4 + H2O

Jak widać, związki chromu przyjmują bardzo różne barwy. W przedstawionych doświadczeniach uzyskaliśmy kolory od szaroniebieskiego, przez trzy odcienie zieleni, żółty, aż bởi pomarańczowego.

Przejrzyj też inne lekcje z chemii: moc kwasów i konfiguracja elektronowa vĩ đại podstawy, które warto mieć w małym palcu. A jeśli szukasz sposobu mãng cầu uporządkowanie swojej wiedzy z całej dziedziny, sprawdź nasze kompletne kursy maturalne i zdaj mãng cầu 100%.