co2 ra nahco3

Phản ứng NaOH + CO2 (tỉ lệ 1 : 1) rời khỏi NaHCO3 nằm trong loại phản xạ hóa thích hợp đang được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài bác tập dượt sở hữu tương quan về NaOH sở hữu lời nói giải, chào chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: co2 ra nahco3

NaOH + CO2 → NaHCO3

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ CO2 tính năng với NaOH

CO2 + NaOH → NaHCO3

2. Cách tổ chức phản xạ CO2 tính năng với NaOH

- Dẫn khí CO2 kể từ từ cho tới dư nhập ống thử chứa chấp NaOH và vài ba giọt hóa học thông tư.

3. Cách viết lách phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ CO2 tính năng với NaOH

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

CO2 + NaOH → NaHCO3

Bước 2: Viết phương trình ion khá đầy đủ vì thế cách: trả những hóa học vừa vặn dễ dàng tan, vừa vặn năng lượng điện li mạnh trở thành ion; những hóa học năng lượng điện li yếu hèn, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm vẹn toàn bên dưới dạng phân tử:

CO2 + Na+ + OH- → Na+ + HCO3-

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion khá đầy đủ bằng phương pháp lược vứt đi những ion như thể nhau ở cả nhì vế:

CO2 + OH- → HCO3-

4. Xác tấp tểnh thành phầm của phản xạ CO2 tính năng với NaOH

- CO2 phản xạ với NaOH chỉ chiếm được muối hạt NaHCO3 Khi T = nNaOHnCO21.

- CO2 phản xạ với NaOH chỉ chiếm được muối hạt Na2CO3 Khi T = nNaOHnCO22.

- CO2 phản xạ với NaOH thu được cả muối hạt NaHCO3 Na2CO3 Khi 1< T =nNaOHnCO2< 2.

5. Mở rộng lớn kỹ năng về CO2

5.1. Cấu tạo nên phân tử

Quảng cáo

- Cấu tạo nên của CO2 là O = C = O.

- Phân tử CO2 sở hữu cấu trúc trực tiếp, ko phân cực kỳ.

5.2. Tính hóa học vật lý

- Là hóa học khí ko color, nặng nề vội vàng 1,5 thứ tự không gian.

- Tan không nhiều nội địa.

- CO2 Khi bị thực hiện giá thành đột ngột trả quý phái hiện trạng rắn, gọi là nước đá thô.

- Nước đá thô ko rét mướt chảy nhưng mà hưng phấn nên được dùng làm thực hiện môi trường xung quanh giá thành và thô, cực kỳ tiện lợi nhằm bảo vệ thức ăn.

Lưu ý: Khi dùng đá thô cần treo gang tay chống giá thành nhằm tách bị rộp giá thành Khi xúc tiếp với đá thô.

5.3. Tính hóa học hóa học

- Khí CO2 ko cháy, ko giữ lại sự cháy của khá nhiều hóa học.

- CO2 là oxit axit, Khi tan nội địa tạo nên trở thành axit cacbonic:

CO2 (k) + H2O (l) ⇄ H2CO3 (dd)

- Trong khi, CO2 còn tính năng với oxit bazơ và hỗn hợp kiềm.

Thí dụ:

CaO + CO2 to CaCO3

NaOH + CO2 → NaHCO3

Quảng cáo

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

5.4. Điều chế

a. Trong chống thí nghiệm

- CO2 được pha trộn bằng phương pháp cho tới hỗn hợp HCl tính năng với đá vôi.

- Phương trình hóa học:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

b. Trong công nghiệp

- Khí CO2 được tịch thu kể từ quy trình nhóm cháy trọn vẹn than thở nhằm cung ứng tích điện cho những quy trình phát hành không giống.

C + O2 to CO2

- Trong khi, khí CO2 còn được tịch thu kể từ quy trình trả hóa khí vạn vật thiên nhiên, những thành phầm dầu mỏ; quy trình nung vôi; quy trình lên men rượu kể từ đàng glucozơ.

CaCO3 to CaO + CO2

C6H12O6 len men 2CO2 + 2C2H5OH

6. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1:Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2, hiện tượng lạ để ý được là

A. sở hữu kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan.

B. không tồn tại hiện tượng lạ gì nhập trong cả quy trình tiến hành.

C. khi đầu ko thấy hiện tượng lạ, tiếp sau đó sở hữu kết tủa xuất hiện nay.

D. sở hữu kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2 xẩy ra phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện nay kết tủa white tăng dần dần cho tới cực to, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

Câu 2: “Nước đá khô” ko rét mướt chảy nhưng mà dễ dàng hưng phấn nên được dùng làm tạo nên môi trường xung quanh giá thành và thô, cực kỳ tiện cho tới việc bảo vệ thức ăn. “Nước đá khô” là

A. SO2 rắn.

B. CO2 rắn.

C. CO rắn.

D. H2O rắn.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Nước đá thô là CO2 rắn.

Câu 3:Cho khí CO2 nhập lượng dư hỗn hợp nào là tại đây sẽ khởi tạo kết tủa?

A.MgCl2.

B. Ca(OH)2.

C. Ca(HCO3)2.

D.NaOH.

Hướng dẫn giải:

Đáp ánB

A và C ko phản xạ → loại.

D. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O → loại.

B. CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3↓ + H2O

Câu 4: Chất khí nào là tại đây, được đưa đến kể từ bình trị cháy và dùng làm phát hành dung dịch hạn chế nhức dạ dày?

A. CO2.

B. N2.

C. CO.

D. CH4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Chất khí được đưa đến kể từ bình trị cháy là CO2.

Thuốc hạn chế nhức bao tử là NaHCO3.

NaOH + CO2 → NaHCO3.

Câu 5:Cho sản phẩm những hóa học sau: CO2, CO, SiO2, NaHCO3, NH4Cl. Số hóa học nhập sản phẩm tính năng với hỗn hợp NaOH loãng ở sức nóng chừng thông thường là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các hóa học thỏa mãn nhu cầu là CO2, NaHCO3 và NH4Cl.

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

NH4Cl + NaOH → NH3↑ + NaCl + H2O

Chú ý: SiO2 chỉ phản xạ với dung NaOH quánh rét mướt hoặc NaOH rét mướt chảy.

Câu 6:Hình vẽ tại đây tế bào mô tả thử nghiệm pha trộn và thu khí Y kể từ lếu láo thích hợp rắn bao gồm CaCO3 và CaSO3:

NaOH + CO2 → NaHCO3 | NaOH + CO2 rời khỏi NaHCO3 (tỉ lệ 1:1)

Khí Y

A. CO2.

B. SO2.

Xem thêm: Kho game chất lượng, đáng chơi nhất hiện nay

C. H2.

D. Cl2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Hỗn thích hợp khí X bao gồm CO2 và SO2. Khí SO2 Khi trải qua chai nước brom đã trở nên tích lại, còn khí Y bay rời khỏi là CO2.

CaCO3t0CaO+CO2

CaSO3t0CaO+SO2

SO2+Br2+2H2O2HBr+H2SO4

Câu 7:Sục 1,12 lít CO2 (đktc) nhập 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M. Khối lượng kết tủa chiếm được là:

A. 5,91g.

B. 19,7g.

C. 78,8g.

D. 98,5g.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nCO2=0,05 mol;nBaOH2=0,04 mol1<nCO2nBaOH2=1,25<2

→ Tạo lếu láo thích hợp 2 muối hạt.

nCO32=nOHnCO2=0,04.20,05=0,03 mol

n=0,03 molm=0,03.197=5,91 gam

Câu 8: Hấp thụ trọn vẹn 0,16 mol CO2 nhập 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và hỗn hợp Y. Khi tê liệt lượng hỗn hợp Y đối với lượng hỗn hợp Ca(OH)2 ban sơ tiếp tục là:

A. tăng 3,04g.

B. tăng 7,04g.

C. hạn chế 3,04g.

D. hạn chế 7,04g.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nCO2=0,16 mol; nCa(OH)2=0,1 mol1<nCO2nCa(OH)2=1,6<2

→ Dung dịch Y chỉ mất muối hạt Ca(HCO3)2 và kết tủa X là CaCO3

n=nOHnCO2=0,1.20,16=0,04 mol

m=0,04.100=4 gam

mCO2=0,16.44=7,04 gam>m

→ Dung dịch sau phản xạ tăng 3,04 gam.

Câu 9: Hấp thụ trọn vẹn 1,568 lít CO2 (đktc) nhập 500 ml hỗn hợp NaOH 0,16M chiếm được hỗn hợp X. Thêm 250 ml hỗn hợp Y bao gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 aM nhập hỗn hợp X chiếm được 3,94g kết tủa và hỗn hợp Z. Giá trị của a là:

A. 0,015.

B. 0,02.

C. 0,03.

D. 0,04.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nCO2=0,07 mol; nNaOH=0,08 mol; nBa(OH)2=0,25a molnBaCl2=0,04 mol; nBaCO3 =0,02 mol

nOH=0,08+0,5a (mol)

Nhận thấy: n<nCO2<nBaCl2

→ Dung dịch Z chứa chấp Na+:0,08 molHCO3Cl:0,08 molBa2+

Bảo toàn yếu tắc C:

nHCO3=0,070,02=0,05 mol

nOH=2nCO2+nHCO30,08+0,5a=0,09 a=0,02 mol

Câu 10: Cho 8,96 lít CO2 (đktc) sục nhập hỗn hợp chứa chấp 100 ml hỗn hợp chứa chấp lếu láo thích hợp Ca(OH)2 2M và NaOH 1,5M chiếm được a gam kết tủa và hỗn hợp X. Đun rét mướt kĩ hỗn hợp X chiếm được thêm thắt b gam kết tủa. Giá trị (a + b) là

A. 5 gam

B. 15 gam

C. trăng tròn gam

D. 40 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp ánC

Theo bài bác → hỗn hợp X bao gồm những ion Na+, Ca2+,HCO3

nCO32+nHCO3=nCO2=8,9622,4=0,4 molnOH=2nCO32+nHCO3=0,1.2.2+1,5=0,55 mol

nCO32=0,15 molnHCO3=0,25 mol→ hỗn hợp XNa+:0,15 molHCO3:0,25 molCa2+

Bảo toàn năng lượng điện →nCa2+=0,05 mol

a=100.0,15=15gb=100.0,05=5ga+b=20

Câu 11: Hấp thụ toàn cỗ 0,3 mol CO2 nhập hỗn hợp chứa chấp 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng hoặc hạn chế từng nào gam?

A. tăng 13,2g.

B. tăng 20g.

C. hạn chế 6,8g.

D. hạn chế 16,8g.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: 1<nCO2nCa(OH)2=1,2<2

→ Sau phản xạ chiếm được nhì muối hạt CaCO3 và Ca(HCO­3)2

nCaCO3=nOHnCO2=0,25.20,3=0,2 mol

mCO2=0,3.44=13,2 gamm=0,2.100=20 gam>mCO2

→ Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ hạn chế 6,8 gam.

Câu 12: Cho 5,6 lít CO2 (đktc) trải qua 164ml hỗn hợp NaOH 20% (d = 1,22g/ml) chiếm được hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X thì chiếm được lượng hóa học rắn là:

A. 15,5g.

B. 26,5g.

C. 31g.

D. 46,5g.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nNaOH=164.1,22.20%40=1 mol; nCO2=0,25 molnNaOHnCO2=4

→ NaOH dư

→ Chất rắn bao gồm NaOH dư và muối hạt Na2CO3.

Bảo toàn yếu tắc C:

nNa2CO3=nCO2=0,25 mol

Bảo toàn yếu tắc Na:

nNaOH dư = 1 – 0,25.2 = 0,5 mol

→ mchất rắn = 0,25.106 + 0,5.40 = 46,5 gam

Câu 13:Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) nhập hỗn hợp chứa chấp 500 ml KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,12M kết giục phản xạ chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 2,55.

B. 3,94.

C. 1,97.

D. 4,925.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nCO2=0,15 mol; nBa2+=0,06 mol; nOH=0,17 molnCO32=nOHnCO2=0,02 mol<nBa2+n=0,02 molm=0,02.197=3,94 gam

Câu 14:Cho 10 gam CaCO3 nhập hỗn hợp HCl dư, sau thời điểm phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,80.

B. 2,24.

C. 1,12.

D. 3,36.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Bảo toàn yếu tắc C tớ có:

nCO2=nCaCO3=10100=0,1 mol

VCO2=0,1.22,4=2,24lít

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
 • 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O
 • NaOH + SO2 → NaHSO3
 • NaOH + HCl → NaCl + H2O
 • NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
 • 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4+ 2H2O
 • 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4+ Cu(OH)2
 • 2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2
 • 3NaOH + FeCl3 → 3NaCl+ Fe(OH)3
 • 2NaOH + Mg(NO3)2 → 2NaNO3 + Mg(OH)2
 • NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2+ 2H2O
 • NaOH + Cr(OH)3 → NaCrO2+ 2H2O
 • 2NaOH + Zn(OH)2 ↓ → Na2ZnO2 (dd)+ 2H2O
 • NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O
 • NaOH + NaHSO3 → Na2SO3 + H2O
 • 2NaOH + Ba(HSO3)2 → Na2SO3 + BaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ba(HCO3)2 → Na2CO3 + BaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HSO3)2 → Na2SO3 + CaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
 • 6NaOH + 3Cl2 -90oC→ 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
 • 2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O
 • 2NaOH + ZnO → Na2ZnO2 + H2O
 • 2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O
 • NaOH + H2S → NaHS + H2O
 • NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O
 • NaOH + NH4Cl -to→ NaCl+ NH3 ↑ + H2O
 • NaOH + NH4NO3 -to→ NaNO3+ NH3 ↑ + H2O
 • 2NaOH + (NH4)2SO4 -to→ Na2SO4+ 2NH3 ↑ + 2H2O
 • CH3COOCH3 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + C2H5OH
 • C2H5Cl + NaOH -to→ NaCl + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -to→ NaBr + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -toC2H5OH→ NaBr + C2H4 ↑ + H2O
 • C2H5Cl + NaOH -toC2H5OH→ NaCl + C2H4 ↑ + H2O
 • C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
 • 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
 • Zn + 2NaOH -to→ Na2ZnO2 + H2
 • NaOH + NaHS → Na2S + H2O
 • 2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O
 • CH3COONa + NaOH -CaO,to→ CH4 ↑ + Na2CO3
 • H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O
 • AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl
 • ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 ↓ + 2NaCl
 • Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2
 • SiO2 + 2NaOH -to→ Na2SiO3 + H2O

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-natri-na.jsp

Xem thêm: nahso3 + hcl