ch3chohch3 + cuo

Phản ứng CH3CH(OH)CH3 + CuO hoặc CH3CH(OH)CH3 rời khỏi CH3COCH3 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử và được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài xích luyện sở hữu tương quan về CH3CH(OH)CH3 sở hữu điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

CH3CH(OH)CH3 + CuO t0CH3COCH3 + Cu ↓+ H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: ch3chohch3 + cuo

Điều khiếu nại phản ứng

Nhiệt độ

Cách triển khai phản ứng

Đun rét CH3CH(OH)CH3 với CuO

Hiện tượng nhận ra phản ứng

Có kết tủa đỏ au gạch

Bạn sở hữu biết

Ancol Lúc phản xạ với CuO, thì:

- Ancol bậc I bị lão hóa nhẹ nhõm trở nên anđehit.

- Ancol bậc II bị oxi nhẹ nhõm trở nên xeton.

Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Ví dụ 1: Hiện tượng xẩy ra Lúc đun rét CH3CH(OH)CH3 với CuO là

A. không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì

B. sở hữu kết tủa trắng

C. sở hữu khí bay ra

D. sở hữu kết tủa đỏ au gạch

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

CH3CH(OH)CH3 + CuO t0 CH3COCH3 + Cu ↓+ H2O

Kết tủa đỏ au gạch men là Cu

Ví dụ 2: Oxi hóa không còn 3 gam CH3CH(OH)CH3 bởi vì CuO ở sức nóng phỏng phù hợp chiếm được m gam Cu. Giá trị của m là

Xem thêm: feso4+bacl2

A. 6,4

B. 3,2

C. 1,6

D. 6,0

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: B

nCH3CH(OH)CH3= 0,05 mol

nCH3CH(OH)CH3 +CuO t0 CH3COCH3 +Cu+ H2O      0,05                                                        0,05 mol

mCu = 0,05.64 = 3,2 g

Ví dụ 3: Ancol nào là tại đây không phản ứng được với CuO ở sức nóng phỏng mến hợp?

A. C2H5OH

B. CH3CH(OH)CH3

C. CH3OH

D. HO-C(CH3)3

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

C2H5OH + CuO t0 CH3CHO + Cu↓ + H2O

CH3OH + CuO t0 HCHO + Cu↓ + H2O

CH3CH(OH)CH3 + CuO t0 CH3COCH3 + Cu ↓+ H2O

Xem thêm: pbo + co

Ancol bậc 3 ko phản xạ với CuO

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2C3H(OH) + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu +2H2O
 • 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2
 • C2H5OH + CuO t0CH3CHO + Cu↓ + H2O
 • C2H5OH + 3O2 t0 2CO2 + 3HO
 • C2H5OH H2SO41700C C24 ↑+ H2O
 • C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O
 • C2H5OH + O2 25-300Cmen giam CH3COOH + H2O
 • CH3OH + CO t0, xt CH3COOH
 • 2CH3OH + O2  t0, xt 2HCHO + 2H2O
 • 2C2H5OH 1400C, H2SO4 C2H5OC2H5 + H2O

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official