c6h6+br2

C6H6 + Br2→ C6H5Br + HBr là phản xạ Lúc mang lại benzen ứng dụng với brom, với ĐK nhiệt độ phỏng xúc tác bột Fe tiếp tục mang lại thành phầm C6H5Br và đem khí bromua bay đi ra. Mời chúng ta xem thêm tư liệu tiếp sau đây nhằm làm rõ rộng lớn hình thức phản xạ.

1. Phản ứng Benzen ứng dụng Brom 

C6H6 + Br2 overset{t^{circ }, Bột Fe}{rightarrow} C6H5Br + HBr

Tính hóa chất của benzen

Bạn đang xem: c6h6+br2

2. Điều khiếu nại phản xạ C6H6 ra C6H5Br

Nhiệt phỏng, xúc tác: bột sắt

3. Hiện tượng phản xạ xẩy ra thân thích C6H6 Br2

Màu của brom nhạt nhẽo dần dần và thấy đem khí hidro bromua (HBr) bay ra

4. Tính hóa chất của benzen 

4.1. Tính hóa học vật lý cơ Benzen

Bezen là hóa học lỏng, ko color, đem mùi hương thơm ngát đặc thù nhẹ nhàng rộng lớn nước và ko tan nội địa.

4.2. Tính hóa chất Benzen

Tính hóa chất nổi trội của benzen là phản xạ thế, phản xạ nằm trong và phản xạ lão hóa. Và đó cũng là 3 đặc thù chất hóa học phổ cập của những hóa học nằm trong đồng đẳng benzen hoặc những hiđrocacbon thơm ngát.

Phản ứng thế

C6H6+ Br2 → C6H5Br + HBr (Fe, to)

C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O (H2SO4 đặc, to)

Phản ứng cộng

C6H6 + 3H2 → xiclohexan (Ni, to)

C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6 (as) (hexacloran hoặc 666 hay là một,2,3,4,5,6 – hexacloxiclohexan)

Phản ứng oxi hóa

Benzen ko làm mất đi color hỗn hợp KMnO4.

Oxi hóa trả toàn:

C6H6 + 7,5O2 → 6CO2+ 3H2O (to)

5. Bài tập dượt trắc nghiệm liên quan 

Câu 1: Thể tích bầu không khí cần thiết dùng làm thắp cháy trọn vẹn 0,1 mol benzen và 0,2 mol striren là (đo ở đktc):

A. 84 lít

B. 61,6 lít

C. 224 lít

D. 308 lít

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D C6H6 + 15/2 O2 → 6CO2 + 3H2O

Mol 0,1 → 0,75

→Vkk = VO2/20% = (0,75.22,4)/20% = 84 (lit)

Câu 2. Hóa hóa học nhằm phân biệt: benzen, axetilen, striren là:

A. Dung dịch Brom

B. Dung dịch Brom, Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch AgNO3

D. Cu(OH)2, hỗn hợp AgNO3/NH3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Khi mang lại KMnO4 ở ĐK thông thường nhập theo thứ tự những ống nghiệm

Ống đựng axetilen và stiren thực hiện nhạt nhẽo color KMnO4.

Ống đựng benzen ko hiện tượng kỳ lạ.

Cho tiếp 2 hỗn hợp axetilen và stiren nhập hỗn hợp AgNO3/ NH3, đun nóng

Ống đựng axetilen đem lớp Ag white color xám

Ống đựng stiren ko hiện tượng kỳ lạ.

Câu 3. Benzen ứng dụng với Cl2 có độ sáng, chiếm được hexaclorua. Công thức của hexaclorua là

A. C6H6Cl2

B. C6H6Cl6

C. C6H5Cl

D. C6H6Cl4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 4. TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được pha chế tự phản xạ của toluen với lếu ăn ý bao gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, nhập ĐK đun lạnh lẽo. thạo hiệu suất của toàn cỗ quy trình tổ hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo nên trở nên kể từ 230 gam toluen là

A. 550,0 gam.

B. 687,5 gam.

C. 454,0 gam.

D. 567,5 gam.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C C6H5CH3 + 3HNO3  overset{H2SO4}{rightarrow}C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O (1)

gam: 92 → 227

gam: 230.80% → x

Theo phương trình và fake thiết tớ thấy lượng TNT (2,4,6-trinitrotoluen) tạo nên trở nên kể từ 230 gam toluen với hiệu suất 80% là :

x = (230 . 80% . 227)/ 92 = 454 gam.

Câu 5. Chất X là đồng đẳng của benzen, đem công thức đơn giản và giản dị nhất là C3H8. Công thức phân tử của của X là

A. C3H4

B. C6H8

C. C9H12

D. C12H16

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 6. Chọn sản phẩm hóa học tương thích nhằm pha chế toluen?

A. C6H5Br, Na, CH3Br

B. C6H6, AlCl3, CH3Cl

C. C6H6, Br2 khan, CH3Br, bột Fe, Na

D. Tất cả đều đúng

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 7. Phản ứng này tại đây minh chứng benzen đem đặc thù của hidrocacbon ko no?

A. Phản ứng với hỗn hợp KMnO4

B. Phản ứng với brom khan xuất hiện bột Fe

C. Phản ứng với clo chiếu sáng

D. Phản ứng nitro hóa

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C : C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

Câu 8. Benzen, strizen, naphtalen, hóa học này bị lão hóa với dung dịch tím?

A. Cả tía chất

B. Striren

C. Naphtalen

Xem thêm: fe+hno3 đặc

D. Benzen và naphtalen

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 9. Khi cho 1 không nhiều benzen nhập ống thử đựng nước Brom, nhấp lên xuống nhẹ nhàng. Hiện tượng để ý được là

A. nước brom tổn thất color, chiếm được hóa học lỏng đồng nhất

B. hóa học lỏng nhập ống thử phân thành 2 lớp: lớp đem red color và lớp màu

C. hóa học lỏng nhập ống thử ko thay cho đổi

D. nước brom tổn thất color, đem hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Khi cho 1 không nhiều benzen nhập ống thử đựng nước Brom, nhấp lên xuống nhẹ nhàng. Hiện tượng để ý được là nước brom tổn thất color, đem hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

Câu 10. Benzen không tồn tại đặc thù này sau đây?

A. Cộng hidro nhập ĐK tương thích tạo nên trở nên C6H12 

B. Cộng Clo tạo nên trở nên C6H6Cl

C. Thế vẹn toàn tử hidro tự vẹn toàn tử Brom (có mặt mày bột sắt) tạo nên trở nên brombenzen

D. Tác dụng với nước tạo nên trở nên C6H7OH

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 11. Trong bầu không khí mang trong mình một lượng benzen đáng chú ý khiến cho ô nhiễm và độc hại môi trường xung quanh. Đó là do

A. nhập bộ phận của xăng mang trong mình một lượng benzen thực hiện tăng chỉ số octan của xăng, benzen ko cháy không còn nên được trừng trị thải nhập bầu không khí.

B. Do nhập phản xạ cháy của xăng mang trong mình một lượng benzen được dẫn đến phản xạ của những bộ phận nhập xăng với nhau

C. tự những thành phầm cháy của xăng ứng dụng với bầu không khí sinh đi ra benzen

D. tự một vài loại cây tiết đi ra benzen trừng trị thải nhập bầu không khí.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Trong bầu không khí mang trong mình một lượng benzen đáng chú ý khiến cho ô nhiễm và độc hại môi trường xung quanh. Đó là vì nhập bộ phận của xăng mang trong mình một lượng benzen thực hiện tăng chỉ số octan của xăng, benzen ko cháy không còn nên được trừng trị thải nhập bầu không khí.

Câu 12. Phản ứng benzen ứng dụng với clo tạo nên C6H6Cl6 xảy đi ra nhập điều kiện:

A. Có bột Fe xúc tác

B. Có độ sáng khuyếch tán

C. Có dung môi nước

D. Có dung môi CCl4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 13. Nhận quyết định này sau đấy là sai?

A. Benzen đem kỹ năng nhập cuộc phản xạ thế kha khá dễ dàng rộng lớn phản xạ nằm trong.

B. Benzen nhập cuộc phản xạ thế dễ dàng rộng lớn ankan.

C. Các đồng đẳng của benzen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun lạnh lẽo.

D. Các vẹn toàn tử nhập phân tử benzen nằm trong phía trên một phía phẳng lì.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Nhận quyết định sai “Benzen nhập cuộc phản xạ thế dễ dàng rộng lớn ankan”.

Câu 14. Khẳng quyết định này tại đây ko đúng lúc nói đến stiren ?

A. Stiren nhập cuộc phản xạ trùng khớp.

B. Stiren là đồng đẳng của benzen.

C. Stiren làm mất đi color hỗn hợp Br2 .

D. Stiren là hóa học lỏng, ko color, ko tan nội địa.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 15. Cho những đánh giá và nhận định sau:

(1) Dẫn khí etilen qua loa hỗn hợp brom được màu domain authority cam, sau phản xạ hỗn hợp brom bị tổn thất color.

(2) Pentan ko làm mất đi color hỗn hợp KMnO4.

(3) Tất cả ankin đều ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng.

(4) Propilen nằm trong nước chiếm được thành phầm chủ yếu ancol bậc II.

(5) Benzen làm mất đi color hỗn hợp Br2 ở từng ĐK.

Số đánh giá và nhận định đích thị là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A (1) đúng

Phương trình hóa học: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

(2) đích thị, vì thế pentan là ankan ko làm mất đi color hỗn hợp KMnO4.

(3) sai, chỉ mất ank-1-in ứng dụng được với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng.

(4) đích thị, vì thế propilen nằm trong nước chiếm được thành phầm đó là ancol bậc II (theo quy tắc nằm trong Maccopnhicop).

Phương trình hóa học: CH2=CH-CH3 + H2Ooverset{t^{o},xt }{rightarrow}CH3-CH(OH)-CH3.

(5) sai, vì thế benzen ko phản xạ với hỗn hợp Br2 ở từng ĐK, (chỉ phản xạ với brom khan Lúc đem xúc tác Fe, to).

⟹ Có toàn bộ 3 đánh giá và nhận định đích thị.

Câu 16. Cho những tuyên bố sau:

(1) Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp nước Br2 nhập phenol thấy hỗn hợp brom nhạt nhẽo color và đem kết tủa Trắng xuất hiện nay.

(2) Hidro hóa axetilen (xúc tác Pd/PbCO3, to)bằng một lượng vừa phải đầy đủ hidro chiếm được eten.

(3) Để phân biệt but-2-en và but-2-in tớ hoàn toàn có thể dùng hỗn hợp AgNO3/NH3

(4) Trong công nghiệp hoàn toàn có thể pha chế axit axetic bằng phương pháp lão hóa rượu etylic.

Số tuyên bố đích thị là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C (1) Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp nước Br2 vào phenol thấy hỗn hợp brom nhạt nhẽo color và đem kết tủa Trắng xuất hiện nay.

(2) Hidro hóa axetilen (xúc tác Pd/PbCO3,to)bằng một lượng vừa phải đầy đủ hidro chiếm được eten.

(4) Trong công nghiệp hoàn toàn có thể pha chế axit axetic bằng phương pháp lão hóa rượu etylic.

Câu 17. Có những lọ đựng hóa hóa học riêng biệt rẽ: Na2S, NaCl, AgNO3, Na2CO3. Hóa hóa học này tại đây hoàn toàn có thể dùng nhằm phân biệt những hỗn hợp tê liệt ?

A. hỗn hợp NaOH.

Xem thêm: feso4+bacl2

B. hỗn hợp H2SO4.

C. hỗn hợp HCl.

D. phenolphtalein.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C