c6h6 + br2

C6H6 + Br2→ C6H5Br + HBr là phản xạ Lúc mang lại benzen ứng dụng với brom, với ĐK sức nóng phỏng xúc tác bột Fe tiếp tục mang lại thành phầm C6H5Br và với khí bromua bay rời khỏi. Mời chúng ta xem thêm tư liệu tiếp sau đây nhằm nắm rõ rộng lớn chế độ phản xạ.

1. Phản ứng Benzen ứng dụng Brom 

C6H6 + Br2 overset{t^{circ }, Bột Fe}{rightarrow} C6H5Br + HBr

Bạn đang xem: c6h6 + br2

Tính hóa chất của benzen

2. Điều khiếu nại phản xạ C6H6 ra C6H5Br

Nhiệt phỏng, xúc tác: bột sắt

3. Hiện tượng phản xạ xẩy ra thân thích C6H6 Br2

Màu của brom nhạt nhẽo dần dần và thấy với khí hidro bromua (HBr) bay ra

4. Tính hóa chất của benzen 

4.1. Tính hóa học cơ vật lý Benzen

Bezen là hóa học lỏng, ko color, với hương thơm thơm tho đặc thù nhẹ nhõm rộng lớn nước và ko tan nội địa.

4.2. Tính hóa chất Benzen

Tính hóa chất nổi trội của benzen là phản xạ thế, phản xạ nằm trong và phản xạ lão hóa. Và đó cũng là 3 đặc thù chất hóa học thịnh hành của những hóa học nằm trong đồng đẳng benzen hoặc những hiđrocacbon thơm tho.

Phản ứng thế

C6H6+ Br2 → C6H5Br + HBr (Fe, to)

C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O (H2SO4 đặc, to)

Phản ứng cộng

C6H6 + 3H2 → xiclohexan (Ni, to)

C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6 (as) (hexacloran hoặc 666 hay như là 1,2,3,4,5,6 – hexacloxiclohexan)

Phản ứng oxi hóa

Benzen ko làm mất đi color hỗn hợp KMnO4.

Oxi hóa trả toàn:

C6H6 + 7,5O2 → 6CO2+ 3H2O (to)

5. Bài tập luyện trắc nghiệm liên quan 

Câu 1: Thể tích bầu không khí cần thiết dùng để làm thắp cháy trọn vẹn 0,1 mol benzen và 0,2 mol striren là (đo ở đktc):

A. 84 lít

B. 61,6 lít

C. 224 lít

D. 308 lít

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D C6H6 + 15/2 O2 → 6CO2 + 3H2O

Mol 0,1 → 0,75

→Vkk = VO2/20% = (0,75.22,4)/20% = 84 (lit)

Câu 2. Hóa hóa học nhằm phân biệt: benzen, axetilen, striren là:

A. Dung dịch Brom

B. Dung dịch Brom, Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch AgNO3

D. Cu(OH)2, hỗn hợp AgNO3/NH3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Khi mang lại KMnO4 ở ĐK thông thường vô theo lần lượt những ống nghiệm

Ống đựng axetilen và stiren thực hiện nhạt nhẽo color KMnO4.

Ống đựng benzen ko hiện tượng lạ.

Cho tiếp 2 hỗn hợp axetilen và stiren vô hỗn hợp AgNO3/ NH3, đun nóng

Ống đựng axetilen với lớp Ag white color xám

Ống đựng stiren ko hiện tượng lạ.

Câu 3. Benzen ứng dụng với Cl2 có độ sáng, chiếm được hexaclorua. Công thức của hexaclorua là

A. C6H6Cl2

B. C6H6Cl6

C. C6H5Cl

D. C6H6Cl4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 4. TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được pha trộn vị phản xạ của toluen với láo phù hợp bao gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, vô ĐK đun rét. tường hiệu suất của toàn cỗ quy trình tổ hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo nên trở thành kể từ 230 gam toluen là

A. 550,0 gam.

B. 687,5 gam.

C. 454,0 gam.

D. 567,5 gam.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C C6H5CH3 + 3HNO3  overset{H2SO4}{rightarrow}C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O (1)

gam: 92 → 227

gam: 230.80% → x

Theo phương trình và fake thiết tớ thấy lượng TNT (2,4,6-trinitrotoluen) tạo nên trở thành kể từ 230 gam toluen với hiệu suất 80% là :

x = (230 . 80% . 227)/ 92 = 454 gam.

Câu 5. Chất X là đồng đẳng của benzen, với công thức đơn giản và giản dị nhất là C3H8. Công thức phân tử của của X là

A. C3H4

B. C6H8

C. C9H12

D. C12H16

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 6. Chọn product hóa học tương thích nhằm pha trộn toluen?

A. C6H5Br, Na, CH3Br

B. C6H6, AlCl3, CH3Cl

C. C6H6, Br2 khan, CH3Br, bột Fe, Na

D. Tất cả đều đúng

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 7. Phản ứng nào là tại đây minh chứng benzen với đặc thù của hidrocacbon ko no?

A. Phản ứng với hỗn hợp KMnO4

B. Phản ứng với brom khan xuất hiện bột Fe

C. Phản ứng với clo chiếu sáng

D. Phản ứng nitro hóa

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C : C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

Câu 8. Benzen, strizen, naphtalen, hóa học nào là bị lão hóa với dung dịch tím?

A. Cả tía chất

B. Striren

C. Naphtalen

D. Benzen và naphtalen

Xem thêm: nh3 ra nh4no2

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 9. Khi cho 1 không nhiều benzen vô ống thử đựng nước Brom, nhấp lên xuống nhẹ nhõm. Hiện tượng để ý được là

A. nước brom rơi rụng color, chiếm được hóa học lỏng đồng nhất

B. hóa học lỏng vô ống thử tạo thành 2 lớp: lớp với red color và lớp màu

C. hóa học lỏng vô ống thử ko thay cho đổi

D. nước brom rơi rụng color, với hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Khi cho 1 không nhiều benzen vô ống thử đựng nước Brom, nhấp lên xuống nhẹ nhõm. Hiện tượng để ý được là nước brom rơi rụng color, với hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

Câu 10. Benzen không tồn tại đặc thù nào là sau đây?

A. Cộng hidro vô ĐK tương thích tạo nên trở thành C6H12 

B. Cộng Clo tạo nên trở thành C6H6Cl

C. Thế nguyên vẹn tử hidro vị nguyên vẹn tử Brom (có mặt mày bột sắt) tạo nên trở thành brombenzen

D. Tác dụng với nước tạo nên trở thành C6H7OH

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 11. Trong bầu không khí với cùng một lượng benzen đáng chú ý khiến cho ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên. Đó là do

A. vô bộ phận của xăng với cùng một lượng benzen thực hiện tăng chỉ số octan của xăng, benzen ko cháy không còn nên được trừng trị thải vô bầu không khí.

B. Do vô phản xạ cháy của xăng với cùng một lượng benzen được tạo nên phản xạ của những bộ phận vô xăng với nhau

C. bởi những thành phầm cháy của xăng ứng dụng với bầu không khí sinh rời khỏi benzen

D. bởi một số trong những loại cây tiết rời khỏi benzen trừng trị thải vô bầu không khí.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Trong bầu không khí với cùng một lượng benzen đáng chú ý khiến cho ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên. Đó là vì vô bộ phận của xăng với cùng một lượng benzen thực hiện tăng chỉ số octan của xăng, benzen ko cháy không còn nên được trừng trị thải vô bầu không khí.

Câu 12. Phản ứng benzen ứng dụng với clo tạo nên C6H6Cl6 xảy rời khỏi vô điều kiện:

A. Có bột Fe xúc tác

B. Có độ sáng khuyếch tán

C. Có dung môi nước

D. Có dung môi CCl4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 13. Nhận ấn định nào là sau đấy là sai?

A. Benzen với kĩ năng nhập cuộc phản xạ thế kha khá dễ dàng rộng lớn phản xạ nằm trong.

B. Benzen nhập cuộc phản xạ thế dễ dàng rộng lớn ankan.

C. Các đồng đẳng của benzen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét.

D. Các nguyên vẹn tử vô phân tử benzen nằm trong phía trên một phía phẳng phiu.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Nhận ấn định sai “Benzen nhập cuộc phản xạ thế dễ dàng rộng lớn ankan”.

Câu 14. Khẳng ấn định nào là tại đây ko đúng lúc nói tới stiren ?

A. Stiren nhập cuộc phản xạ trùng khớp.

B. Stiren là đồng đẳng của benzen.

C. Stiren làm mất đi color hỗn hợp Br2 .

D. Stiren là hóa học lỏng, ko color, ko tan nội địa.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 15. Cho những nhận định và đánh giá sau:

(1) Dẫn khí etilen qua quýt hỗn hợp brom được màu sắc domain authority cam, sau phản xạ hỗn hợp brom bị rơi rụng color.

(2) Pentan ko làm mất đi color hỗn hợp KMnO4.

(3) Tất cả ankin đều ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng.

(4) Propilen nằm trong nước chiếm được thành phầm chủ yếu ancol bậc II.

(5) Benzen làm mất đi color hỗn hợp Br2 ở từng ĐK.

Số nhận định và đánh giá chính là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A (1) đúng

Phương trình hóa học: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

(2) chính, vì thế pentan là ankan ko làm mất đi color hỗn hợp KMnO4.

(3) sai, chỉ mất ank-1-in ứng dụng được với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng.

(4) chính, vì thế propilen nằm trong nước chiếm được thành phầm đó là ancol bậc II (theo quy tắc nằm trong Maccopnhicop).

Phương trình hóa học: CH2=CH-CH3 + H2Ooverset{t^{o},xt }{rightarrow}CH3-CH(OH)-CH3.

(5) sai, vì thế benzen ko phản xạ với hỗn hợp Br2 ở từng ĐK, (chỉ phản xạ với brom khan Lúc với xúc tác Fe, to).

⟹ Có toàn bộ 3 nhận định và đánh giá chính.

Câu 16. Cho những tuyên bố sau:

(1) Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp nước Br2 vô phenol thấy hỗn hợp brom nhạt nhẽo color và với kết tủa White xuất hiện nay.

(2) Hidro hóa axetilen (xúc tác Pd/PbCO3, to)bằng một lượng vừa phải đầy đủ hidro chiếm được eten.

(3) Để phân biệt but-2-en và but-2-in tớ hoàn toàn có thể dùng hỗn hợp AgNO3/NH3

(4) Trong công nghiệp hoàn toàn có thể pha trộn axit axetic bằng phương pháp lão hóa rượu etylic.

Số tuyên bố chính là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C (1) Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp nước Br2 vào phenol thấy hỗn hợp brom nhạt nhẽo color và với kết tủa White xuất hiện nay.

(2) Hidro hóa axetilen (xúc tác Pd/PbCO3,to)bằng một lượng vừa phải đầy đủ hidro chiếm được eten.

(4) Trong công nghiệp hoàn toàn có thể pha trộn axit axetic bằng phương pháp lão hóa rượu etylic.

Câu 17. Có những lọ đựng hóa hóa học riêng biệt rẽ: Na2S, NaCl, AgNO3, Na2CO3. Hóa hóa học nào là tại đây hoàn toàn có thể dùng nhằm phân biệt những hỗn hợp cơ ?

A. hỗn hợp NaOH.

B. hỗn hợp H2SO4.

C. hỗn hợp HCl.

D. phenolphtalein.

Xem thêm: fe+hno3 đặc

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C