c6h5oh + na

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với xài đề
Na + C6H5OH → C6H5ONa + H2 | Na đi ra C6H5ONa

Thầy cô http://vaege.org.vn/ van trình làng phương trình 2Na + 2C6H5OH → 2C6H5ONa + H2 gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng kỳ lạ phản xạ và một vài bài xích tập luyện tương quan chung những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích tập luyện về phương trình phản xạ chất hóa học của Natri. Mời những em theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: c6h5oh + na

Phương trình 2Na + 2C6H5OH → 2C6H5ONa + H2

1. Phương trình phản xạ hóa học:

    2Na + 2C6H5OH → 2C6H5ONa + H2

2. Hiện tượng phân biệt phản ứng

Na tan dần dần nhập và đem khí bay đi ra.

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Không cần thiết điều kiện

4. Tính hóa học hóa học

– Natri đem tính khử vô cùng mạnh: Na → Na+ + 1e

a. Tác dụng với phi kim

4Na + O2 Tính hóa chất của Natri (Na) | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha chế, ứng dụng 2Na2O

2Na + Cl2 Tính hóa chất của Natri (Na) | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha chế, ứng dụng 2NaCl

– Khi nhen nhóm nhập không gian hoặc nhập oxi, Na cháy tạo ra trở thành những oxit (oxit thông thường, peoxit và supeoxit) và cho tới ngọn lửa có màu sắc vàng đặc thù.

b. Tác dụng với axit

– Natri đơn giản và dễ dàng khử ion H+ nhập hỗn hợp axit loãng (HCl, H2SO4 loãng…) trở thành hidro tự tại.

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2.

2Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2.

c. Tác dụng với nước

– Natri đều ứng dụng mạnh mẽ với nước tạo ra trở thành hỗn hợp kiềm và giải hòa khí hidro.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

d. Tác dụng với hidro

– Natri ứng dụng với hidro ở áp suất khá rộng và sức nóng chừng khoảng tầm 350 – 400oC tạo ra trở thành natri hidrua.

2Na (lỏng) + H2 (khí) Tính hóa chất của Natri (Na) | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha chế, ứng dụng 2NaH (rắn)

5. Cách tiến hành phản ứng

– Cho natri ứng dụng với phenol.

6. quý khách hàng đem biết

Phenol đem tính axit yếu hèn đem phản xạ với Na, NaOH

7. Bài tập luyện liên quan

Ví dụ 1: Ở dạng lỏng, phenol và ancol benzylic đều phản xạ với

A. hỗn hợp NaCl.      

B. hỗn hợp NaHCO3.

C. hỗn hợp NaOH.      

D. sắt kẽm kim loại Na.

Hướng dẫn giải:

Xem thêm: Tại sao nên sở hữu đôi giày sneaker nike chính hãng?

Đáp án D

Phương trình hóa học: 2Na + 2C6H5OH → 2C6H5ONa + H2

2C6H5CH2OH + 2Na → 2C6H5CH2ONa + H2

Ví dụ 2: Chất ứng dụng với phenol

Phenol phản xạ được với toàn bộ những hóa học nhập mặt hàng nào là sau đây?

A. Na; NaOH; NaHCO3.      

B. Na; Br2; CH3COOH.

C. Na; NaOH; (CH3CO)2O.      

D. Br2; HCl; KOH.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình hóa học: 2Na + 2C6H5OH → 2C6H5ONa + H2

2NaOH + 2C6H5OH → 2C6H5ONa + H2O

C6H5OH + (CH3CO)2O → C6H5OCOCH3 + CH3COOH

Ví dụ 3: Cho Na ứng dụng với 9,4 g phenol chiếm được m g muối bột. Giá trị của m là:

A. 11,6 g      

B. 5,8 g      

C. 23,2 g      

D.0,58 g

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình hóa học: 2Na + 2C6H5OH → 2C6H5ONa + H2

nmuối = nC6H5OH = 0,1 mol

Khối lượng muối: m = 0,1.116 = 11,6 g

8. Một số phương trình phản xạ chất hóa học không giống của Natri và thích hợp chất:

Na2O + H2O → 2NaOH

Na2O + CO2 to→ Na2CO3

Na2O + SO2to→ Na2SO3

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Na2O + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O

Na2O + 2HBr → 2NaBr + H2O

Xem thêm: al2o3 >

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Na + C6H5OH → C6H5ONa + H2 | Na đi ra C6H5ONa
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích chung những em triển khai xong đảm bảo chất lượng bài xích tập luyện của tớ.

Đăng bởi: http://vaege.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập