c6h5br ra c6h5ona

C6H5Br NaOH = C6H5ONa HBr

C6H5Br + NaOH → C6H5ONa + HBr được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn là phương trình phản xạ kể từ C6H5Br đi ra C6H5ONa. Hy vọng tư liệu này sẽ hỗ trợ chúng ta học viên biết viết lách và cân đối phản xạ một cơ hội đúng mực nhất. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: c6h5br ra c6h5ona

1. Phương trình phản xạ C6H5Br đi ra C6H5ONa

C6H5Br + NaOH → C6H5ONa + HBr

2. Bài tập luyện liên quan 

Câu 1. Phản ứng nào là sau đấy là đúng?

A. 2C4H5ONa + CO2 + H2O → 2C6H5OH + Na2CO3

B. C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

C. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

D. Cả phụ thân đáp án bên trên đều đúng

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 2. Cho sơ trang bị gửi hóa sau:

X → Y → C6H5Cl → Z → axit piric ( 2,4,6- trinitrophenol)

X, Y, Z thỏa mãn nhu cầu sơ trang bị bên trên là những hóa học nào?

A. C6H12, C6H6, C6H5OH

B. C8H18, C6H6, CH6H5OH

C. C2H2, C6H6, C6H5OH

D. C2H4, C4H6, C4H10

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 3. Chọn phản xạ sai:

A. Phenol + hỗn hợp Br2 → axit piric + HBr

Xem thêm: Top 6 địa chỉ bán giày Nike chính hãng tại Hà Nội chất lượng

B. Ancol benzylic + CuO overset{t^{circ } }{rightarrow} andehit benzoic + Cu + H2O

C. Propan-2-ol + CuO overset{t^{circ } }{rightarrow} axeton + Cu + H2O

D. Etylenglicol + Cu(OH)2 → hỗn hợp màu xanh lá cây thẫm + H2O

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A

Câu 4. Phát biểu nào là tại đây đúng?

(1) Phenol đem phản xạ este hóa tương tự động ancol

(2) Phenol đem tính axit mạnh rộng lớn etanol

(3) Tính axit của phenol yếu ớt rộng lớn H2CO3

(4) Phenol nội địa mang lại môi trường thiên nhiên axit yếu ớt, quỳ tím hóa đỏ

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 3, 1

D. 1, 2, 3, 4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 5. Cho những chất: Phenol, Striren, Ancol benzylic. Thuốc demo có một không hai hoàn toàn có thể phân biệt được phụ thân hóa học lỏng đựng nhập phụ thân lọ rơi rụng nhãn là:

A. Na

B. Dung dịch Brom

C. Dung dịch NaOH

D. Quỳ tím

Xem thêm: al2o3 >

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B