c2h2 + agno3 + nh3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên ghi chép và cân đối phương trình phản xạ C2H2 tính năng AgNO3 nhập NH3. Mời chúng ta xem thêm nội dung cụ thể phương trình bên dưới.

1. Phương trình phản xạ Axetilen nhập AgNO3 nhập NH3

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra

Nhiệt phỏng thường

Bạn đang xem: c2h2 + agno3 + nh3

3. Hiện tượng khi mang đến C2H2 tính năng AgNO3 nhập NH3

Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 thấy hiện tượng kỳ lạ kết tảu gold color nhạt

4. Tính hóa chất của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

  • Cộng brom

CH ≡ CH + Br – Br → Br-CH = CH – Br

Sản phẩm sinh đi ra với links song nhập phân tử nên rất có thể nằm trong tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH – Br + Br – Br → Br2CH-CH-Br2

  • Cộng clo

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

  • Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2 → C2H6

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H2 và H2: Nhiệt phỏng, xúc tác Niken

Lưu ý: Trong khi khi mang đến C2H2 tính năng với H2 ở ĐK sức nóng phỏng hóa học xúc tác không giống nhau mang đến thành phầm không giống nhau

C2H2 + H2 → C2H4

  • Phản ứng nằm trong axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt phỏng và xúc tác HgCl2)

  • Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 phỏng C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen rất có thể nằm trong phù hợp với nhau tạo ra trở nên vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH (Nhiệt phỏng xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH → C6H6

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, bởi vậy khi thắp, axetilen tiếp tục cháy dẫn đến cacbon Đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

Axetilen cháy nhập không gian với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều sức nóng.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5. Bài tập luyện áp dụng tương quan

Câu 1. Sục khí axetilen nhập hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 thấy xuất hiện

A. kết tủa vàng nhạt nhẽo.

B. kết tủa white color xanh

C. kết tủa đỏ lòm nâu

D. hỗn hợp color lam.

Câu 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) tính năng với AgNO3 dư nhập hỗn hợp NH3, sau phản xạ trọn vẹn, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 13,3.

B. 12.

C. 24,0.

Xem thêm: cu + feso4

D. 21,6.

Câu 3. Để nhận ra 2 khí tổn thất nhãn C2H2 và C2H4 đựng nhập lọ riêng không liên quan gì đến nhau tớ dùng hóa hóa học này tại đây.

A. hỗn hợp AgNO3/NH3

B. hỗn hợp Brom

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Câu 4. Tính hóa học vật lý cơ của axetilen là

A. hóa học khí ko color, ko mùi hương, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn không gian.

B. hóa học khí ko color, ko mùi hương, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn không gian.

C. hóa học khí ko color, ko mùi hương, tan chất lượng tốt nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn không gian .

D. hóa học khí ko color, mùi hương hắc, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn không gian.

Câu 5. Khí axetilen không tồn tại đặc thù chất hóa học này sau đây?

A. Phản ứng cùng theo với hỗn hợp brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cùng theo với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài độ sáng.

Câu 6. Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi color hỗn hợp brom?

A. CH4; C6H6.

B. C2H4; C2H6.

C. CH4; C2H4

D. C2H4; C2H2.

Câu 7. Phương pháp tiến bộ nhằm pha trộn axetilen lúc này là

A. sức nóng phân etilen ở sức nóng phỏng cao.

B. sức nóng phân benzen ở sức nóng phỏng cao.

C. sức nóng phân can xi cacbua ở sức nóng phỏng cao.

D. sức nóng phân metan ở sức nóng phỏng cao.

Câu 8. Khi thắp khí axetilen số mol CO2 và H2O được tạo ra trở nên theo đuổi tỉ trọng là

A. 1 : 1.

B. 1 : 2

C. 1 : 3.

Xem thêm: alanin + koh

D. 2 : 1.

……………………………

VnDoc tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phản xạ Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 được VnDoc biên soạn, khi mang đến C2H2 tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa vàng nhạt nhẽo, đó cũng đó là phương trình dùng để làm nhận ra axetilen với những khi metan, etieln. Hy vọng tư liệu gom những ghi chép và cân đối chính phương trình phản xạ.