c2h2 + agno3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và thăng bằng phương trình phản xạ C2H2 ứng dụng AgNO3 vô NH3. Mời chúng ta tìm hiểu thêm nội dung cụ thể phương trình bên dưới.

1. Phương trình phản xạ Axetilen vô AgNO3 vô NH3

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra

Nhiệt chừng thường

Bạn đang xem: c2h2 + agno3

3. Hiện tượng Khi mang lại C2H2 ứng dụng AgNO3 vô NH3

Sục axetilen vô AgNO3 vô NH3 thấy hiện tượng lạ kết tảu gold color nhạt

4. Tính Hóa chất của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

  • Cộng brom

CH ≡ CH + Br – Br → Br-CH = CH – Br

Sản phẩm sinh rời khỏi sở hữu links song vô phân tử nên hoàn toàn có thể nằm trong tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH – Br + Br – Br → Br2CH-CH-Br2

  • Cộng clo

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

  • Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2 → C2H6

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H2 và H2: Nhiệt chừng, xúc tác Niken

Lưu ý: Bên cạnh đó Khi mang lại C2H2 ứng dụng với H2 ở ĐK nhiệt độ chừng hóa học xúc tác không giống nhau mang lại thành phầm không giống nhau

C2H2 + H2 → C2H4

  • Phản ứng nằm trong axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt chừng và xúc tác HgCl2)

  • Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 chừng C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen hoàn toàn có thể nằm trong phù hợp với nhau tạo ra trở nên vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH (Nhiệt chừng xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH → C6H6

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, bởi vậy Khi châm, axetilen tiếp tục cháy dẫn đến cacbon Đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

Axetilen cháy vô không gian với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều nhiệt độ.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5. Bài luyện áp dụng tương quan

Câu 1. Sục khí axetilen vô hỗn hợp AgNO3 vô NH3 thấy xuất hiện

A. kết tủa vàng nhạt nhẽo.

B. kết tủa white color xanh

C. kết tủa đỏ chót nâu

D. hỗn hợp color lam.

Câu 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) ứng dụng với AgNO3 dư vô hỗn hợp NH3, sau phản xạ trọn vẹn, nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 13,3.

B. 12.

C. 24,0.

Xem thêm: Tại sao nên sở hữu đôi giày sneaker nike chính hãng?

D. 21,6.

Câu 3. Để nhận thấy 2 khí mất mặt nhãn C2H2 và C2H4 đựng vô lọ riêng không liên quan gì đến nhau tao dùng hóa hóa học này tại đây.

A. hỗn hợp AgNO3/NH3

B. hỗn hợp Brom

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Câu 4. Tính hóa học vật lý cơ của axetilen là

A. hóa học khí ko color, ko mùi hương, không nhiều tan nội địa, nặng nề rộng lớn không gian.

B. hóa học khí ko color, ko mùi hương, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian.

C. hóa học khí ko color, ko mùi hương, tan chất lượng nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian .

D. hóa học khí ko color, mùi hương hắc, không nhiều tan nội địa, nặng nề rộng lớn không gian.

Câu 5. Khí axetilen không tồn tại đặc thù chất hóa học này sau đây?

A. Phản ứng cùng theo với hỗn hợp brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cùng theo với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài độ sáng.

Câu 6. Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi color hỗn hợp brom?

A. CH4; C6H6.

B. C2H4; C2H6.

C. CH4; C2H4

D. C2H4; C2H2.

Câu 7. Phương pháp văn minh nhằm pha chế axetilen lúc này là

A. nhiệt độ phân etilen ở nhiệt độ chừng cao.

B. nhiệt độ phân benzen ở nhiệt độ chừng cao.

C. nhiệt độ phân can xi cacbua ở nhiệt độ chừng cao.

D. nhiệt độ phân metan ở nhiệt độ chừng cao.

Câu 8. Khi châm khí axetilen số mol CO2 và H2O được tạo ra trở nên theo đòi tỉ lệ thành phần là

A. 1 : 1.

B. 1 : 2

C. 1 : 3.

Xem thêm: ch3cooch3 naoh

D. 2 : 1.

……………………………

VnDoc tiếp tục gửi cho tới chúng ta phương trình C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phản xạ Sục axetilen vô AgNO3 vô NH3 được VnDoc biên soạn, Khi mang lại C2H2 ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa vàng nhạt nhẽo, đó cũng đó là phương trình dùng để làm nhận thấy axetilen với những Khi metan, etieln. Hy vọng tư liệu chung những viết lách và thăng bằng trúng phương trình phản xạ.