biên bản họp của hội đồng thành viên cty về việc thanh lý xe

Biên bản họp của hội đồng thành viên cty về việc thanh lý xe là một loại văn bản ghi chép lại quá trình của một cuộc họp trong công ty với mục đích thanh lý các tài sản cố định thuộc sở hữu của công ty. Với mỗi loại hình công ty, doanh nghiệp khác nhau sẽ có những hình thức khác nhau về cơ cấu tổ chức trong bộ máy điều hành của mình. Do đó mà một số công ty có thể tự giải quyết cá nhân các quyết định liên quan đến công ty, nhưng đối với một số loại hình thì cần tập hợp các thành viên lại để đưa ra một quyết định chung nhất

Tìm hiểu về hội đồng thành viên và lý do để mở họp hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên là nhóm người cùng tham gia góp vốn dưới mô hình tổ chức và hoạt động của công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo đó thì hội đồng thành viên sẽ có một vị trí nhất định trong công ty và có quyến đưa ra các quyết định nhằm phát triển, góp phần vận hành công ty. Các quyết định của hội đồng thành viên chính là những quyết định cao nhất, giải quyết các bấn đề trong công ty kể cả đối nội lẫn đối ngoại. 

Bạn đang xem: biên bản họp của hội đồng thành viên cty về việc thanh lý xe

biên bản họp của hội đồng thành viên cty về việc thanh lý xeMỗi cuộc họp hội đồng thành viên đều phải có biên bản họp, ghi lại nội dung của buổi họp đó và những quyết định được đưa ra thông qua sự thống nhất của các thành viên trong hội đồng về một vấn đề nào đó (Ví dụ: Biên bản họp của hội đồng thành viên cty về việc thanh lý xe, biên bản họp nhận chuyển quyền sử dụng đất,…) . Biên bản họp không phải là loại văn bản tự phát mà cần phải đúng theo các quy định về nội dung, hình thức và đảm bảo độ chính xác. Chủ tịch hội đồng thành viên sẽ là người có quyền được triệu tập một cuộc họp hội đồng thành viên. Mục đích của cuộc họp sẽ căn cứ vào những điều kiện bên ngoài đang ảnh hưởng đến công ty và nhu cầu của công ty.  

Mẫu Biên bản họp của hội đồng thành viên cty về việc thanh lý xe

Một biên bản họp hội đồng thành viên mà cụ thể ở đây là Biên bản họp của hội đồng thành viên cty về việc thanh lý xe cần phải tuân thủ đầy đủ những quy tắc cơ bản của một văn bản pháp luật. Cần phải dựa trên những căn cứ hợp lệ như Luật Doanh nghiệp 2020, các nghị định liên quan do nhà nước ban hành, đang có hiệu lực để làm căn cứ pháp lý. Kế đó, là trình bày rõ ràng về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp, mục đích của cuộc họp là gì. 

Cần phải nêu rõ, đầu đủ thông tin của công ty, các thành viên trong hội đồng tham dự cuộc họp, vai trò của họ. Đối với việc thanh lý xe là nguyên nhân của cuộc họp thì cần nêu ra được lý do thuyết phục của việc thanh lý xe như hư hỏng, muốn thay thế bằng dòng xe hiện đại hơn hoặc do không còn nhu cầu sử dụng nữa. Biên bản sẽ ghi chép lại lý do cũng như thông qua biểu quyết của hội đồng thành viên, đưa ra những quyết định cuối cùng và ghi chép đầy đủ, đúng theo như đúng ý kiến cuối cùng của cuộc họp. Về trình bày thì cần phải rõ ràng, đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, chú ý những yêu cầu cơ bản về font chữ, cỡ chữ, khoảng cách,…. Cuối cùng là chữ ký của chủ toạ và các thành viên hội đồng.

Xem thêm: cu + feso4

biên bản họp của hội đồng thành viên cty về việc thanh lý xe

Xem thêm: cuso4 fe

Họp hội đồng thành viên để thanh lý tài sản trong những trường hợp nào

Thanh lý tài sản hay thanh lý tài sản cố định là việc mà công ty đó tiến hành loại bỏ những tài sản thuộc sở hữu của mình nhưng đã hết thời gian khấu hao hoặc những tài sản lâu đời hay hư hỏng không thể dùng được nữa, cũng có thể là những tài sản đã lạc hậu nên công ty muốn nhập thêm những loại công cụ, máy móc khác hiện đại hơn để thay thế chúng. 

biên bản họp của hội đồng thành viên cty về việc thanh lý xeĐể có thể thanh lý được những tài sản này thì công ty sẽ lập ra một hội đồng thanh lý. Hội đồng này có nhiệm vụ sẽ kiểm kê, quản lý những tài sản sẽ được thanh lý. Lập một bàng đánh giá cụ thể cho các loại tài sản thanh lý với những tiêu chí như tên, số lượng, chất lượng tính đến thời điểm hiện tại của tài sản đó, công dụng, hiệu suất hoạt động,…Sau khi đã lên danh sách thì sẽ tiến hành giám định, đánh giá giá cả của những tài sản này. Cuối cùng thì sẽ trình lên hội đồng thành viên trong cuộc họp hội đồng thành viên để lấy lấy ý kiến.

Biên bản họp của hội đồng thành viên cty về việc thanh lý xe là một trong những loại biên bản thường thấy trong các cuộc họp hội đồng thành viên, do đó cần phải hiểu rõ cách thức thành lập để tránh việc có sai lệch dẫn đến những tổn thất không đáng có.