bản thẩm tra xác minh lý lịch mẫu số 05

Xác minh lý lịch là một trong các bước quan trọng cần thực hiện đối với người chuẩn bị kết nạp vào Đảng. Vậy có thể dùng mẫu bản xác minh lý lịch nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật ACC

1. Nội dung của mẫu bản xác minh lý lịch gồm những gì?

Bạn đang xem: bản thẩm tra xác minh lý lịch mẫu số 05

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng thì việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng được thực hiện với:

– Người vào Đảng

– Người thân của người vào đảng gồm: Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ/chồng hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Nội dung thẩm tra, xác minh

– Người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

– Người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Ai không cần thẩm tra, xác minh lý lịch?

Cũng theo Hướng dẫn 01-HD/TW, nếu người vào Đảng có 1 trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: Cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh.

Nếu vợ/chồng của người vào Đảng đang là đảng viên hoặc có 1 trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: Cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng).

3. Phương pháp thẩm tra, xác minh lý lịch thế nào?

Khi thẩm tra, xác minh lý lịch cần thực hiện theo phương pháp sau:

– Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó; khi cấp ủy cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.

Những nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và những người thân đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn…) từ đời ông, bà nội đến nay thì chi ủy báo cáo với chi bộ, chi bộ kết luận, cấp ủy cơ sở kiểm tra và ghi ý kiến chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch, không cần thẩm tra riêng.

– Việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng trong lực lượng vũ trang được đối chiếu với lý lịch của người đó khai khi nhập ngũ hoặc khi được tuyển sinh, tuyển dụng. Nếu có nội dung nào chưa rõ phải tiến hành thẩm tra, xác minh để làm rõ.

– Người vào Đảng đang ở ngoài nước thì đối chiếu với lý lịch của người đó do cơ quan có thẩm quyền ở trong nước đang quản lý hoặc lấy xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc của người đó ở trong nước.

– Người thân của người vào Đảng đang ở ngoài nước, thì cấp ủy nơi người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp ủy hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Đảng ủy Bộ Ngoại giao) để lấy xác nhận; trường hợp chưa rõ về chính trị thì đến cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi tổ chức đó để thẩm tra.

 Người vào Đảng và người thân của người vào Đảng đang làm việc tại cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, thì đại diện cấp ủy cơ sở đến nơi làm việc và cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ chức đó để thẩm tra những vấn đề có liên quan đến chính trị của những người này.

Như vậy, theo quy định thì việc thẩm tra, xác minh lý lịch không chỉ thực hiện với người vào Đảng mà cả những người thân của họ bằng các phương pháp thẩm tra cụ thể.

4. Mẫu thẩm tra xác minh lý lịch mẫu số 5

ĐẢNG BỘ…………………..

…………………………..….

Số……..-CV/

Xem thêm: Kho game chất lượng, đáng chơi nhất hiện nay

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………,ngày….tháng……năm……

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM TRA

Lý lịch của người xin vào Đảng

Kính gửi:…………………………………………………

Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng ………… …… ……… ………., sinh ngày……tháng……năm……

Quê quán…………………………………………………

Đang làm việc tại:…………………………………………

Đề nghị các đồng chí thẩm định, ghi nhận xét về lý lịch của người xin vào Đảng vào mục “ Nhận xét của cấp uỷ, tổ chức đảng…” trong lý lịch của người xin vào Đảng (gửi kèm công văn) theo những nội dung sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các đồng chí xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch và gửi lại theo địa chỉ:………………..

Nơi nhận:

– Như trên,

– Lưu Văn phòng đảng uỷ.

T/M………………………..

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Xem thêm: na2so4 ra naoh

Trên đây là bài viết về  Bản Thẩm Tra Xác Minh Lý Lịch Mẫu Số 5 [Cập nhập 2022]. Hi vọng qua bài viết đã giúp quý bạn đọc có những thông tin tham khảo hữu ích. Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai… Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.