bài tập về be going to và hiện tại tiếp diễn

[vc_row][vc_column][vc_column_text el_class=”ban_tin_text”]

Bài 3: Be Going To và Hiện Tại Tiếp Diễn

[Be Going To and Present Continuous]

Bạn đang xem: bài tập về be going to và hiện tại tiếp diễn

 

Cả hai thì Tương Lai GầnHiện Tại Tiếp Diễn đều có thể sử dụng thay thế cho nhau để tả một kế hoạch cho tương lai có sắp xếp rõ ràng vào thời điểm nói.

 

I‘m going to meet her this evening. <=> I‘m meeting her this evening.

Cả hai câu trên đều có nghĩa tương đương nhau, cho biết kế hoạch chiều nay: tôi sẽ gặp cô ấy (thời gian, địa điểm… đều đã được xác định và thống nhất giữa tôi và cô ấy.)

 

Giữa hai thì chỉ có một vài khác biệt nhỏ như sau

 

 

Tương Lai Gần
Be Going To
Hiện Tại Tiếp Diễn
Tả một dự định không cần có chi tiết cụ thể
aaa
aaa
I‘m going to meet her this evening.
aaa
(Tôi chưa biết mấy giờ hay ở đâu nhưng tôi tính sẽ gặp cô ấy tối nay)
Tả một sự sắp xếp có độ chính xác và chắc chắn cao hơn (thường hay đi kèm với chi tiết cụ thể)
aaaa
I‘m meeting her at 8 o’clock this evening in the meeting hall.
(Tôi sẽ gặp cô ấy lúc 8 giờ tối nay ở sảnh.)
aaa
Khi gặp các động từ chỉ sự chuyển động: go, come, move…, Be going to thường được chuyển thành Hiện Tại Tiếp Diễn
aaa
We are going to go to the country side this weekend.
[Chúng tôi sẽ đi đến vùng quê vào cuối tuần này.]
aaa
Are you going to come tonight?
[Bạn sẽ tới vào tối nay chứ?]
Hay dùng để đi với các động từ chỉ sự chuyển động: go, come, move…
aaa
aaa
–> We are going to the country side this weekend.
aaa
aaa
–> Are you coming tonight?
aaa
Tiên đoán có căn cứ
aaa
Under this outbreak of the pandemic, everything is going to change.
[Với đợt bùng phát này của dịch bệnh, mọi thứ sẽ thay đổi.]
aaa
Prices are going to soar.
[Giá cả sẽ leo thang.]
Không dùng để tiên đoán
aaa
Under this outbreak of the pandemic, everything is changing.
[Với đợt bùng phát này của dịch bệnh, mọi thứ đang thay đổi.]
aaa
Prices are soaring.
[Giá cả đang leo thang.]

Xem thêm: alanin + koh

 

 

 

Xem thêm

 

Bài 1 – Công Thức

Bài 2 – Cách sử dụng – Dấu hiệu nhận biết

Bài 4 – Bài tập thực hành thêm

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Xem thêm: fe oh 3 hcl