bài tập môn quản trị chất lượng có đáp án

Bạn đang tìm kiếm về Trắc Nghiệm Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Trắc nghiệm Quản trị Chất lượng đề số 8 (có đáp án)
được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vọng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án hữu ích với bạn.

Bạn đang xem: bài tập môn quản trị chất lượng có đáp án

Trắc Nghiệm Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Câu hỏi 1: Định nghĩa của chất lượng là gì?

A. Một định nghĩa của chất lượng là sự khả năng của một sản phẩm hoặc dịch vụ để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.

B. Một định nghĩa của chất lượng là sự khả năng của một sản phẩm hoặc dịch vụ để hoàn thành công việc trong thời gian chỉ định.

C. Một định nghĩa của chất lượng là sự khả năng của một sản phẩm hoặc dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

D. Một định nghĩa của chất lượng là sự khả năng của một sản phẩm hoặc dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Đáp án: C

Trắc nghiệm Quản trị Chất lượng đề số 8 (có đáp án)

Trắc nghiệm Quản trị Chất lượng đề số 8 (có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quản trị Chất lượng đề số 8 gồm có 20 câu trắc nghiệm kiến thức môn Quản trị Chất lượng có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức tốt hơn.

Câu 1. Theo ISO 9000, quản lý chất lượng là các hoạt động phối hợp với nhau nhằm:

A. giúp đưa ra chính sách chất lượng của một tổ chức

B. điều hành và kiểm soát một tổ chức về mặt chất lượng

C. duy trì và đảm bảo chất lượng của tổ chức

D. thực hiện các chính sách chất lượng đã đưa ra

Câu 2. Mẫu thu thập là một dạng biểu mẫu dùng để:

A. phân tích và xử lý dữ liệu

B. thống kê số liệu

C. thu thập và ghi chép dữ liệu nhằm phân tích dữ liệu

D. thống kê và xử lý dữ liệu

Câu 3. Cách tiếp cận có hệ thống đối với quản lý được hiểu là:

A. quản lý hệ thống sản xuất

B. quản lý là quản lý các quá trình có liên quan đến nhau trong một hệ thống

C. quản lý hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ

D. quản lý các bộ phận nhằm đạt các mục tiêu đề ra

Câu 4. Khách hàng là trên hết phải được hiểu là:

A. bộ phận lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp phải quán triệt tư tưởng này

B. mọi bộ phận của doanh nghiệp từ sản xuất đến nhà cung cấp phải luôn coi khách hàng lên hàng đầu

C. mọi bộ phận sản xuất phải luôn coi khách hàng lên hàng đầu

D. mọi bộ phận trong doanh nghiệp phải luôn coi khách hàng lên hàng đầu

Câu 5. “Kiểm tra chất lượng là cách tốt nhất để đảm bảo chất lượng sản phẩm”. Nhận định trên đúng hay sai? Vì sao?

A. Sai vì kiểm tra chất lượng chỉ là phân loại sản phẩm đã được chế tạo

B. Đúng vì sẽ kiểm soát được chất lượng của tất cả các sản phẩm

C. Sai vì kiểm soát chất lượng mới là tốt nhất

D. Đúng vì giảm được sai sót trong sản xuất sản phẩm

Câu 6. Bà Nga mua một xe ô tô du lịch 12 chỗ, chức năng của xe là chở khách, đây là:

A. thuộc tính công dụng của sản phẩm

B. thuộc tính kinh tế kỹ thuật của sản phẩm

C. thuộc tính thụ cảm

D. thuộc tính kỹ thuật của sản phẩm

Câu 7. Trong phiên bản ISO 9000:2000 tiêu chuẩn ISO 19011 thay thế cho tiêu chuẩn:

A. ISO 14000

B. ISO 10011

C. ISO 17000

D. ISO 12000

Câu 8. Bước đầu tiên trong chu trình Deming để đảm bảo và cải tiến chất lượng là:

A. xác định các phương pháp đạt mục tiêu

B. kiểm tra kết quả thực hiện công việc

C. xác định mục tiêu và nhiệm vụ

D. huấn luyện và đào tạo cán bộ

Câu 9. Nguyên tắc “Hướng vào khách hàng” được hiểu là:

A. đáp ứng các nhu cầu hiện tại của khách hàng

B. đáp ứng các nhu cầu tương lai của khách hàng

C. đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng

D. đáp ứng cao hơn sự mong đợi nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng

Câu 10. SQC là viết tắt của:

A. kiểm soát quá trình bằng thống kê

B. đánh giá quá trình bằng thống kê

C. đảm bảo chất lượng bằng thống kê

D. cải tiến chất lượng bằng thống kê

Câu 11. Nguyên tắc “Quá trình kế tiếp chính là khách hàng của quá trình trước” được hiểu là trách nhiệm đảm bảo chất lượng được thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của khách hàng từ:

Xem thêm: c2h5nh2 + hcl

A. khâu đầu đến khâu cuối trong sản xuất sản phẩm

B. khâu đầu đến khâu cuối trong quá trình sản xuất cho đến vận chuyện sản phẩm đến tay khách hàng

C. khâu đầu đến khâu cuối cùng của sản phẩm, từ sản sản xuất cho đến bảo dưỡng, sửa chữa, tiêu hủy sản phẩm

D. khâu sản xuất đến khâu sửa chữa sản phẩm

Câu 12. Quản lý hàng ngày trên cơ sở tự kiểm soát được thực hiện theo các bước sau:

A. Tiêu chuẩn, làm, kiểm tra, hành động

B. Tiêu chuẩn, kiểm tra, làm, hành động

C. Kiểm tra, hành động, làm, đề ra tiêu chuẩn

D. Làm, tiêu chuẩn, kiểm tra, hành động

Câu 13. Sản phẩm của công ty xe bus Hà Nội là sản phẩm:

A. hữu hình

B. vô hình

C. vật chất

D. thuần vật chất

Câu 14. Sự sang trọng và thoải mái khi sử dụng xe ô tô nhãn hiệu Meccedes thuộc nhóm thuộc tính nào?

A. Nhóm thuộc tính kinh tế kỹ thuật

B. Nhóm thuộc tính thụ cảm

C. Nhóm thuộc tính công dụng

D. Nhóm thuộc tính kỹ thuật

Câu 15. Các công ty thực hiện các khâu sản xuất, lắp đặt nên thực hiện tiêu chuẩn:

A. ISO 9000

B. ISO 9001

C. ISO 9002

D. ISO 9003

Câu 16. Quản lý chất lượng đồng bộ chính là ký hiệu nào sau đây?

A. SCP

B. SCQ

C. TQM

D. PQM

Câu 17. Chức năng quan trọng nhất của quản lý chất lượng là:

A. chức năng tổ chức

B. chức năng kiểm soát

C. chức năng hoạch định

D. chức năng kích thích

Câu 18. Hai phương pháp nào sau đây được sử dụng cho đánh giá mức chất lượng?

A. Phương pháp vi phân, phương pháp phân hạng

B. Phương pháp hệ số chất lượng, phương pháp tổng hợp

C. Phương pháp phân hạng, phương pháp hệ số chất lượng

D. Phương pháp vi phân, phương pháp tổng hợp

Câu 19. Lý do áp dụng ISO 9000:

A. Thỏa mãn khách hàng thông qua sản phẩm có chất lượng

B. Nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh trong sản phẩm xuất khẩu

C. Nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh trong sản phẩm nội địa

D. Thỏa mãn khách hàng thông qua sản phẩm có chất lượng, và đạt được lợi thế cạnh tranh trong cả nội địa và xuất khẩu

Câu 20. ISO 9000 có đặc điểm:

A. Nhấn mạnh đảm bảo chất lượng trên quan điểm người tiêu dùng

B. Nhấn mạnh đảm bảo chất lượng trên quan điểm của người sản xuất

C. Nhấn mạnh đảm bảo chất lượng dựa trên quan điểm hội đồng quản trị tổ chức

D. Nhấn mạnh đảm bảo c hất lượng trên quan điểm lợi ích xã hội

đáp án Trắc nghiệm Quản trị Chất lượng đề số 8 (có đáp án)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 11 C
Câu 2 C Câu 12 A
Câu 3 B Câu 13 B
Câu 4 B Câu 14 B
Câu 5 A Câu 15 C
Câu 6 A Câu 16 C
Câu 7 B Câu 17 C
Câu 8 C Câu 18 D
Câu 9 D Câu 19 D
Câu 10 A Câu 20 A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Facebook twitter linkedin pinterest

Nguồn: doctailieu.com

Quản trị chất lượng ôn thi trắc nghiệm và tự luận + Vẽ biểu đồ Pareto

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Hiếu Nguyễn
Trắc Nghiệm Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án
1. Quản trị Chất lượng
2. Trắc nghiệm
3. Đề số 8
4. Đáp án
#Trắc #nghiệm #Quản #trị #Chất #lượng #đề #số #có #đáp #án

Xem thêm: h2so4 fe2o3