bacl2+na2so4

BaCl2 (aq) + Na2SO4 (aq) BaSO4 (s) + 2 NaCl (aq)

Dies ist eine Fällungssreaktion: BaSO4 ist der gebildete Niederschlag.

Xem thêm: Top 6 địa chỉ bán giày Nike chính hãng tại Hà Nội chất lượng

Reaktanten:

 • BaCl2
  • Namen: Bariumchlorid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, BaCl2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Chlorbarium Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • Na2SO4
  • Namen: Natriumsulfat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Dinatriumsulfat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Natriumsulfat-decahydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farb- und geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05

Produkte:

Xem thêm: BK8 đăng nhập như thế nào? Hướng dẫn cách truy cập vào BK8

 • BaSO4
  • Namen: Bariumsulfat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Schwerspat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Malerweiß Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farblose, rhombische Kristalle Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • NaCl
  • Namen: Natriumchlorid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kochsalz Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, NaCl Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farb- und geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05