alcl3 ra al

Al tính năng FeCl3

Al + FeCl3 → AlCl3 + Fe được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn là phương trình phản xạ chất hóa học xẩy ra đằm thắm nhôm và FeCl3, thành phầm nhận được sinh rời khỏi Fe và muối bột nhôm. Mời chúng ta xem thêm cụ thể phương trình sau đây.

1. Phương trình phản xạ FeCl3 ra Fe

Al + FeCl3 → AlCl3 + Fe

Bạn đang xem: alcl3 ra al

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra đằm thắm Al + FeCl3

Nhiệt phỏng thường

3. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Cho một lá nhôm vô ống thử chứa chấp hỗn hợp Hg(NO3)2, thấy mang 1 lớp thủy ngân bám bên trên mặt phẳng nhôm. Hiện tượng tiếp sau để ý được là:

A. khí hiđro bay rời khỏi mạnh.

B. khí hiđro bay rời khỏi tiếp sau đó tạm dừng tức thì.

C. lá nhôm bốc cháy.

D. lá nhôm tan tức thì vô thủy ngân và không tồn tại phản xạ.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A

Câu 2. Cho 2,7 gam Al tính năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư. Sau Lúc phản xạ kết đôn đốc, thể tích khí H2 (ở đktc) bay rời khỏi là (Cho Al = 27)

A. 4,48 lít.

B. 2,24 lít.

C. 6,72 lít.

D. 3,36 lít.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Phương trình phản ứng

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Xem thêm: ca(no3)2 + na2co3

nAl = 0,1 => nH2 = 0,15 mol

=> V = 3,36 lít

Câu 3. Cho m gam Al vô 100ml hỗn hợp chứa chấp Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 0,3M. Sau Lúc phản xạ kết đôn đốc, thu được một hóa học rắn nặng trĩu 5,16 gam. Giá trị của m là

A. 0,81

B. 0,96

C. 0,48

D. 0,24

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Theo bài xích rời khỏi, tớ đem số mol: nAg+=0.03; nCu2+= 0.05A

Al + 3Ag+ → 3Ag + Al3+

0.01−−0.03−−0.03

2Al + 3Cu2+ → 2Al3+ + 3Cu

x−−−−−−−−−−−−−−−− 1.5x

Xem thêm: na2so4 ra naoh

xét mAg = 3.24 < 5.16 < 6.44 = mCu + mAg nên Ag phản xạ không còn còn Cu phản xạ một phần

=> 0.03 ∗ 108 + 1.5x ∗ 64 = 5.16 <=> x = 0.02

m = 27.(0.02+0.01) = 0.81