ag + hno3 đặc nguội

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Bạn đang xem: ag + hno3 đặc nguội

A. Cu, Ag, Mg

B. Fe, Al

Đáp án chủ yếu xác

C. Fe, Cu

D. Al, Pb

Xem lời nói giải

Nếu ko thấy không còn, hãy kéo sang trọng nên để xem không còn phương trình ==>

Xin hãy kéo xuống cuối trang nhằm coi và thực hành thực tế những thắc mắc trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin cậy cụ thể phương trình phản xạ Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, Ag (bạc) phản xạ với HNO3 (axit nitric) muốn tạo đi ra AgNO3 (bạc nitrat), H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit) dười ĐK phản xạ là ko có

Điều khiếu nại phản xạ phương trình Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2

không có

Phương Trình Hoá Học Lớp 11 Phản ứng oxi-hoá khử

cho bạc thuộc tính với hỗn hợp axit HNO3.

Các chúng ta có thể tế bào mô tả đơn giản và giản dị là Ag (bạc) thuộc tính HNO3 (axit nitric) và tạo nên hóa học AgNO3 (bạc nitrat), H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit) bên dưới ĐK sức nóng phỏng bình thường

Hiện tượng nhận ra nếu như phản xạ xẩy ra Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2 là gì ?

Bạc tan vô hỗn hợp và xuất hiện nay khí Nitơ đioxit (NO2) gray clolor đỏ ối.

Phương Trình Điều Chế Từ Ag Ra AgNO3

Trong thực tiễn, tiếp tục hoàn toàn có thể nhiều hơn thế nữa 1 cách thức pha chế kể từ Ag (bạc) ra AgNO3 (bạc nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag Ra H2O

Trong thực tiễn, tiếp tục hoàn toàn có thể nhiều hơn thế nữa 1 cách thức pha chế kể từ Ag (bạc) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag Ra NO2

Trong thực tiễn, tiếp tục hoàn toàn có thể nhiều hơn thế nữa 1 cách thức pha chế kể từ Ag (bạc) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra AgNO3

Trong thực tiễn, tiếp tục hoàn toàn có thể nhiều hơn thế nữa 1 cách thức pha chế kể từ HNO3 (axit nitric) ra AgNO3 (bạc nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tiễn, tiếp tục hoàn toàn có thể nhiều hơn thế nữa 1 cách thức pha chế kể từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO2

Trong thực tiễn, tiếp tục hoàn toàn có thể nhiều hơn thế nữa 1 cách thức pha chế kể từ HNO3 (axit nitric) ra NO2 (nitơ dioxit)

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Bạc, sắt kẽm kim loại White, phổ biến với việc dùng nó vô đồ vật trang sức quý và chi phí xu, tuy nhiên thời nay, m� ...

HNO3 (axit nitric)

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

1. Ứng dụng

Axit nitric là một trong những hóa học lỏng làm nên màu vàng nhạt nhẽo cho tới nâu đỏ ối, n&oacut ...

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Xem thêm: alanin + koh

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Bạc nitrat là một trong những muối bột vô sinh sở hữu hoạt tính thanh trùng và sở hữu công thức là AgNO3, nó từng ...

H2O (nước )

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Nước là một trong những hợp ý hóa học tương quan thẳng và thoáng rộng tới sự sinh sống bên trên Trái Đất, là hạ tầng củ ...

NO2 (nitơ dioxit )

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

Ag có công dụng với hno3 đặc nguội không

NO2 được dùng thực hiện hóa học trung lừa lọc vô phát triển axit nitric, thực hiện hóa học nitrat hóa vô phát triển dung dịch nổ hóa học

NO2 cũng khá được ...

Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan

Thực hiện nay những thực nghiệm sau: (1) Nung láo hợp ý bao gồm Fe và NaNO3 vô khí hiếm. (2) Cho luồng khí H2 trải qua bột CuO nung giá. (3) Đốt chạc Al vào trong bình kín chứa chấp tràn khí CO2. (4) Nhúng chạc Ag vô hỗn hợp HNO3 loãng. (5) Nung láo hợp ý bột bao gồm CuO và Al vô khí hiếm. Số thực nghiệm hoàn toàn có thể xẩy ra phản xạ lão hóa sắt kẽm kim loại là

A. 3 B. 4 C. 2

D. 5

Phi kim X thuộc tính với sắt kẽm kim loại M nhận được hóa học rắn Y. Hòa tan Y vô nước được hỗn hợp Z. Thêm AgNO3 dư vô hỗn hợp Z được hóa học rắn G. Cho G vô hỗn hợp HNO3 đặc giá dư nhận được khí gray clolor đỏ ối và hóa học rắn F. Kim loại M và hóa học rắn F theo lần lượt là:

A. Al và AgCl B. Fe và AgCl C. Cu và AgBr

D. Fe và AgF

Thí nghiệm chất hóa học ko sinh đi ra hóa học khí là:

A. Cho sắt kẽm kim loại Ba vô hỗn hợp CuSO4. B. Nhiệt phân trọn vẹn KMnO4 C. Sục khí H2S vô hỗn hợp CuSO4.

D. Cho Na2CO3 vô lượng dư hỗn hợp H2SO4

Phi kim X thuộc tính với sắt kẽm kim loại M nhận được hóa học rắn Y. Hòa tan Y vô nước được hỗn hợp Z. Thêm AgNO3 dư vô hỗn hợp Z được hóa học rắn G. Cho G vô hỗn hợp HNO3 đặc giá dư nhận được khí gray clolor đỏ ối và hóa học rắn F. Kim loại M và hóa học rắn F theo lần lượt là:

A. Al và AgCl B. Fe và AgCl C. Cu và AgBr

D. Fe và AgF

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại đều thuộc tính được với hỗn hợp HCl tuy nhiên ko thuộc tính với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là:

A. Cu, Pb, Ag. B. Cu, Fe, Al. C. Fe, Al, Cr.

D. Fe, Mg, Al.

Xem thêm: zn + h2so4 loãng

Phi kim X thuộc tính với sắt kẽm kim loại M nhận được hóa học rắn Y. Hòa tan Y vô nước được hỗn hợp Z. Thêm AgNO3 dư vô hỗn hợp Z được hóa học rắn G. Cho G vô hỗn hợp HNO3 đặc giá dư nhận được khí gray clolor đỏ ối và hóa học rắn F. Kim loại M và hóa học rắn F theo lần lượt là:

A. Al và AgCl B. Fe và AgCl C. Cu và AgBr

D. Fe và AgF