Tầm quan trọng của địa chất công trình đối với các công trình xây dựng

Thời xưa, việc xây dựng phần lớn dựa vào kinh nghiệm trực quan, do đó công trình thường đồ sộ, rất lãng phí và đôi khi còn gây ra những tại họa lớn. Ngày nay, khoa học địa chất công trình đã cung cấp cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc để làm cơ sở cho việc quy hoạch xây dựng, cho thiết kế thi công và cho việc duy tu bảo dưỡng để kéo dài tuổi thọ của công trình, chống lại các điều kiện địa chất bất lợi, làm cho công trình vừa gọn nhẹ, an toàn, vừa kinh tế. Nếu thiết kế không xét đến một cách đầy đủ các điều kiện địa chất công trình thì giá thành công trình tăng lên, thời gian thi công kéo dài và nhiều trường hợp công trình bị phà hủy.

Như chúng ta biết khả năng ổn định và làm việc bình thường của công trình không những phụ thuộc vào độ bền kết cấu của bản thân, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tính chất của đất đá, các hiện tượng địa chất. Công trình càng lớn, càng tồn tại lâu bao nhiêu thì sự phụ thuộc đó càng chặt chẽ và có ý nghĩa quyết định bấy nhiêu. Để biết về mối quan hệ giữa đất đá, nước dưới đất và các hiện tượng địa chất với xây dựng công trình, chúng ta cần nghiên cứu khoa học địa chất công trình bao gồm năm điều kiện về địa chất như sau.

Điều kiện địa chất địa mạo: Là hình dạng, kích thước, mức độ phân cắt, nguồn gốc hình thành, xu thế phát triển của địa hình nơi dự định xây dựng. Điều kiện đó quyết định vị trí xây dựng công trình, hình dạng và khối lượng công trình, mặt bằng và phương pháp thi công, đánh giá được trạng thái cân bằng động lực học của địa hình, làm sáng tỏ mức độ ổn định và dự đoán kar năng biến đổi địa hình do xây dựng và các điều kiện tự nhiên khác. Những kiến thức đó không chỉ cần để chọn loại công trình cho thích hợp nhất, mà còn đảm bảo cho công trình làm việc bình thường lâu dài.

Điều kiện cấu trúc địa chất: Là sự phân bố, thành phần và tính chất xây dựng của đất đá (Cường độ chịu lực, độ ổn định, khả năng thấm nước) và các biến động địa chất như uốn nếp, nứt nẻ, đứt gẫy…có ở khu vực xây dựng. Điều kiện này quyết định cường độ chịu lực của nền, kkhar năng lún, Khả năng thấm nước của nền, do đó khống chế tải trọng, quy mô, kết cấu công trình.

Điều kiện các tác dụng địa chất: Là các hiện tượng địa chất tự nhiên và địa chất công trình như động đất, Kast, trượt, sụt lở… đã có hay có khả năng xẩy ra ở trong vùng khi chưa có công trình và sau khi có công trình. Trong thực tế các hiện tượng địa chất này đã từng gây ra những thảm họa đối với những công trình.

Điều kiện địa chất thủy văn: Đối với những công trình xây dựng ở trong vùng có nước tồn tại trong các lỗ rỗng và khe nứt của đất đá ( nước dưới đất), các công trình dẫn nước và trữ nước mặt, công trình khai thác nước dưới đất thì cần phải biết thành phần, tính chất, quy luật vận động, sự phân bố nước dưới đất. Nó cho phép đánh giá khả năng bất lợi của dòng thấm dưới đất khi xây dựng, ngập hố móng khi thi công, ăn mòn vật liệu xây dựng gây ra hiện tượng xói ngầm dưới nền làm cho công trình mất ổn định.

Điều kiện vật liệu xây dựng địa phương: Đối với những công trình có dung đất đá làm vật liệu xây dựng như cát, cuội sỏi để làm cốt liệu bê tong, đất để đắp nền đường, đắp đập thì không những phải chú ý đến những thành phần, tính chất của các loại đất đá mà còn phải lưu ý đến trữ lượng, điều kiện khai thác nó. Vì những vấn đề đó ảnh hưởng đến chọn loại kết cấu của công trình, tốc độ thi công và giá thành công trình.

Năm điều kiện trên có liên quan với nhau và quyết định điều kiện xây dựng công trình gọi là các điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng – điều kiện địa chất để công trình được an toàn và kinh tế. Việc xác định các điều kiện trên là nhiệm vụ của các cán bộ chuyên về địa chất công trình. Các cán bộ xây dựng sẽ vận dụng các tài liệu về địa chất công trình đó để đề ra các biện pháp công trình, biện pháp thi công thích hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *