Liên hệ

  • Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam
  • Điện Thoại : (+084) 903230500
  • Email: taducthinh@humg.edu.vn
  • Website: www.vaege.org.vn